diagnoza spo eczna 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013. www.diagnoza.com Janusz Czapiński PAP konferencja prasowa 26.06.2013. NARODOWE CENTRUM NAUKI. Metodologia. 7 edycja od 2000 r. Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r. Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013' - colleen-wiggins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoza spo eczna 2013

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

www.diagnoza.com

Janusz Czapiński

PAP konferencja prasowa 26.06.2013

NARODOWE CENTRUM NAUKI

metodologia
Metodologia
 • 7 edycja od 2000 r.
 • Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r.
 • Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)
 • Próba indywidualnych respondentów (dostępnych członków gospodarstw domowych w wieku 16+ lat) N=26 307, w tym N= 18 020 z próby w 2011 r. (68%)
slide3
Plan
 • Rezerwa prokreacyjna
 • Ogólnie jakość życia
 • System wartości
 • Praktyki religijne
 • Mikroekonomia
 • Zdrowie
 • Kapitał społeczny
 • Bezrobocie
 • Kultura
 • Patriotyzm lokalny
 • Emigracja zarobkowa
 • Identyfikacja polityczna
slide4

Rezerwa prokreacyjna

Rezerwa prokreacyjna to obywatele, którzy nie mogą mieć, bądź rezygnują z pierwszego lub kolejnego dziecka

Rezerwa prokreacyjna stanowi 9,5 proc. populacji w wieku 16+ lat, więcej wśród kobiet (10,1 proc.) niż mężczyzn (8,8 proc.), najwięcej w grupie wieku 25-34 lata (23 proc.), następnie 35-44 lata (16,3 proc.) i najmłodszych (16-24 lata – 7,1 proc.). Wraz z wielkością miejscowości zamieszania rośnie udział rezerwy prokreacyjnej (wieś – 6,6 proc., miasta > 500 tys. – 15 proc.)

slide5

Najważniejsze powody rezerwy prokreacyjnej wśród kobiet i mężczyzn osobiście dotkniętych tym problemem

slide9

Powody rezerwy prokreacyjnej

(procentowy udział we wszystkich wskazaniach)

Bezpłodność: kobiety – 20,6%, mężczyźni - 18,4%(+ brak partnera: kobiety – 18,8%), potencjalnie in vitro może dać ok 100 tys. dzieci (1/4 rocznej liczby urodzin żywych)

slide10

Powody rezerwy prokreacyjnej

(procentowy udział w powodach najważniejszych)

slide11

Udział trudnych warunków bytowych w przyczynach rezerwy prokreacyjnej w przekroju zamożności gospodarstw domowych

slide14

Odsetki wskazań w sześciu badaniach, od czego lub kogo zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)

Źródło danych: rok 1997 — Czapiński, 1998; lata 2000-2013 — Diagnoza Społeczna.

slide19

Procent gospodarstw domowych, których nie stać na zakup wystarczających ilości różnych artykułów żywnościowych w latach 2000-2013 r.

slide21

Procent gospodarstw posiadających oszczędności i odsetek gospodarstw z różną wysokością oszczędności wśród wszystkich posiadających oszczędności

slide22

Odsetek gospodarstw zadłużonych i odsetek gospodarstw o różnej wysokości zadłużenia wśród zadłużonych

slide26

Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 79% zarobków mężczyzn)

slide27

Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach społeczno-zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 82% dochodu mężczyzn)

slide28

Przeciętna liczba poważnych symptomów chorobowych i procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013

slide30

Procentowy rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem przez 7 kategorii wskaźnika BMI

Procentowy rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem ze względu na rodzaj aktywności fizycznej

slide31

Przeciętna wysokość wydatków w zł. na ochronę zdrowia gospodarstw, które takie wydatki poniosły w ostatnim kwartale

slide32

Wydatki na zdrowie w 2011 i 2013 r.

* Przewidywane na podstawie wydatków gospodarstw domowych w I kwartale i zakładanych wpływów do NFZ

slide33

Gdyby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantowało poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości, to czy Pana(ni) gospodarstwo domowe byłoby gotowe wykupić takie ubezpieczenie?

2011

2013

slide35

Odsetek bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie według różnych kryteriów bezrobocia*

 • * Uwzględniono tylko te osoby, które wypełniły ankietę indywidualną, ponieważ jednym z kryteriów bezrobocia były dochody osobiste netto, o które nie pytano w kwestionariuszu gospodarstwa domowego; z tego też względu pominięto młodszych członków gospodarstw domowych.
slide36

Odsetek gospodarstw domowych mających określoną wielkość księgozbioru w 2007, 2009, 2022 i 2013 r.

 • 47,7 proc. gd zakupiło w ostatnim roku jakieś książki inne niż podręczniki i instrukcje, z tego 38,7 proc. mniej niż 5, 62 proc. mniej niż 10, 86,4 proc. mniej niż 20.
slide37

Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ostatnim roku z: (dane w procentach odpowiedzi)

slide41

Kraje odbytej emigracji zarobkowej (2009 4 lata – 4,5%, 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)

slide43

Procentowa przewaga sympatyków PO nad sympatykami PiS (+) i sympatyków PiS nad sympatykami PO (-) wśród osób, które mają jakiekolwiek sympatie partyjne w 2013 r. (ogółem -1,7)

17,2

12

9,5

-19

-6,5

0,7

11,7

-3.6

-3

14

50,3

-20,3

-28

-3,8

12

-10,9

-43

slide45

Częstość wskazań w procentach na zamach jako przyczynę katastrofy smoleńskiej w przekroju zwolenników różnych partii politycznych

dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

NARODOWE CENTRUM NAUKI

ad