slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
محيط شناسي در برنامه ريزي استراتژيك

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

محيط شناسي در برنامه ريزي استراتژيك - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

محيط شناسي در برنامه ريزي استراتژيك. نظريه عمومي سيستمها. سال 1940 بوسيله برتالنفي در عمق تمام مسائل ، يک سري اصل و ضابطه موجود است که بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع مي کند و رفتار عمومي سيستمها را کنترل مي نمايد. اهداف نظريه عمومي سيستمها (به اعتقاد بولدينگ (.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' محيط شناسي در برنامه ريزي استراتژيك' - colleen-sparks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
نظريه عمومي سيستمها
 • سال 1940 بوسيله برتالنفي
 • در عمق تمام مسائل ، يک سري اصل و ضابطه موجود است که بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع مي کند و رفتار عمومي سيستمها را کنترل مي نمايد .
slide3
اهداف نظريه عمومي سيستمها (به اعتقاد بولدينگ(

1- تعريف مفهوم سيستم و مفاهيم وابسته به آن

2- طبقه بندي سيستم ها و کشف قوانين سيستم ها به طور عموم و طبقات خاص از سيستمها به طور اختصاصي

3- ايجاد مدل هايي (با درجات مختلف عموميت) از عملکرد، تحول و به طور کلي رفتار سيستم ها

4- ايجاد منطق و روشي مناسب براي بنيان گذاري تئوري هاي سيستمي خاص و نيز ايجاد مکانيسمي براي بررسي و حل مسائل مربوط به اهداف (1)، (2)، (3(

slide4
تعريف محيط سازمان ها

1- كليه عواملي كه بر سازمان اثر گذاشته واز آن تاثير مي پذيرند.

2 - تعامل ابعاد دروني سازمان با يكديگر و با عوامل خارج از سازمان

3- مجموعه ا ي متشكل از شرايط، نيروها، عوامل و مولفه هايي خارجي است كه بر عملكرد سازمان اثر مي گذارند و سازمان كنترل كمي بر آنها دارد . محيط سازمان ها دو جلوه دارند : (1) ذهني و (2) عيني.

slide6
رويكردها به محيط
 • در مورد ماهيت روابط سازمان و محيط بايد مباحث تغيير را بين سازمان و محيط مورد بررسي قرار داد كه از جمله به مدل عناصر چهارگانه تغيير مي توان اشاره نمودو سپس به رويكردها به تغييرات محيطي پرداخت:
 • ايده اصلي در اين مدل آن است كه به مديريت كمك كند سازمان را در شرايط تغييرات به صورت موفقيت آميز مديريت نموده و شركت كنندگان فعال در فرايند تغيير، تعيين حوزه و زمانبندي مفيد آن را شناسايي كند.
slide7

تغييرسرد

مداخله

تبديل

سازمان سرد

سازمان گرم

اجرا

نوآوري

تغييرگرم

مدل عناصر چهارگانه تغيير
 • سازمان سرد عبارتست از سازماني كه قوانين، مقررات، سيستم ها ،ساختارها، كنترل و هماهنگي و حركت سازمان را جهت مي دهند؛
 • در يك سازمان گرم ارزش ها و هنجارهاي مشترك هستند كه مسير و جهت فعاليت و كار و رويه سازمان را مشخص مي سازند و تفاهم وهمسويي وجود دارد.
 • تغيير سرد: نتيجه موقعيت خارجي يا اضطراري قابل تشخيص از قبيل نزديك شدن به ورشكستي سقوط سهام ويا تهديد رقابتي غير قابل اجتناب مي باشد.
 • تغيير گرم: كه از جديت و پشتكار فردي و حرفه اي نيروهاي سازمان نشات مي گيرد .
slide8
رويكردها به تغيير در محيط (1)
 • الف- رويكرد تاثير گذاري بر محيط و سيستم بسته:بر روي محيط خارجي تاكيد نمي شود و عدم هر گونه تاثيرگذاري متقابل بين سازمان با محيط فرض مي شود
 • ب- رويكرد سازگاري با محيط:عامل خيلي مهم تعيين كننده و تامين كننده استمرار موفقيت سازمان در دراز مدت را محيط خارجي مي داند از اين رو براي اينكه سازمان ها بتوانند به هستي خود ادامه بدهند مجبور به پاسخ گويي به انتظارات محيط خارجي و تامين سازگاري با تغييرات هستند
 • ج- رويكرد تاثير پذيري متقابل
slide9
رويكردها به تغيير در محيط(2)
 • رويكردضربه گيري((fencing
  • با ايجاد سپرهاي محافظ بين هسته اصلي و يا هيات مديران با تغييرات محيطي بايد درصدد بود تا مصونيت هاي لازم را براي آنان ايجاد كرد.
  • نتيجه اين رويكرد و جداشدن سازمان از تغييرات محيطي تعامل با آن و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري مي باشد.
 • رويكرد مرزگستري يا صف شكني( Breakthrough )
  • بايد محدوديت ها و مرزها را از ميان برداشت و به استقبال تغييرات وتلاطم هاي محيطي شتافت.
  • اين رويكرد هوشمندي استراتژيك و پايش روندها، رخدادها و تحولات و ارزيابي اقدامات را ضروري مي شمارند
slide10

تغيير برنامه هاي سازمان ها بر

اثر عوامل بيروني

تدوين سياست ها و

تعيين اولويت ها

متناسب با تغييرات

استفاده گسترده از اطلاعات

تناسب عملياتي سازمان ها با

محيط

مولفه هاي فني سياستگذار

نوآوري و نياز ها

- طرح ها و برنامه هاي سازمانها در چهارچوب سياستهاي استراتژيك

- هدايت اجراي طرح هاي خود را با تقاضاي بخش ها

- هنگام مواجهه با عدم اطمينان ها براي كاستن ريسك

- نحوه بروز رفتار نسبت به تغييرات و جذب امكانات و بسيج

- سطح شفافيت، ريسك و سياست ها

- توسعه و نوآوري در محصولات و خدمات متناسب با تغيير نيازها، هدف ها، ساختار بازار

ساز و كارهاي تعامل با محيط از نظررابينز
internal environment
محيط داخلي(Internal Environment)
 • عوامل و مؤلفه‌هاي داخل سازمان را در برمي‌گيرد.
 • از جمله مؤلفه‌هاي محيط دروني:
  • ساختار سازمان و عملكرد آن در مقابل چالش‌ها و فرصت‌ها، چگونگي استراتژي‌هاي سازماني جهت حفظ مشتريان كنوني و جذب مشتريان بالقوه، موقعيت مالي و سطح نقدينگي سازمان به منظور انجام عمليات روزمره سازمان
slide13
محيط خارجي
 • تمام عوامل خارج از مرز سازمان است كه ممكن است بالقوه بر سازمان اثرگذار باشند.
 • کارل‌ ويک‌ (1969) فضاي‌ خارج‌ ازسازمان‌ را به‌ عنوان‌ "محيط اطلاعاتي‌" نام‌ گذاري‌ کرده‌ که‌ سازمان‌ همواره‌ در پي‌ تفسير وتبيين‌ و کاهش‌ ابهام‌ در آن‌ محيط است‌.
 • مي‌ير و اسکات‌ (1983)محيط سازماني‌ را به‌ انواع‌ اقتصادي‌، فن‌ شناختي‌، اجتماعي‌ و سياسي‌ تقسيم‌ مي‌کنند.
 • گرونيک‌و هالت‌ (1984) اجزاي‌ محيط را به‌ چهار بخش‌ تسهيلاتي‌ (نظير دولت‌ و قانون‌ گذار)،وظيفه‌اي‌ (کارکنان‌، مشتريان‌ و بانک‌ها)، اصلي‌ (رقبا و تجار) و انتشار و پخش‌ (جامعه‌،رسانه‌ها و عامه‌) تفکيک‌ مي‌کنند.
slide14
محيط خارجي

محيط عملياتي(Operating Environment)

 • محيط عملياتي سطحي از محيط بيرون سازمان است كه تأثيرات آني و شديدي بر عمليات و سودآوري مؤسسه دارد و شامل مولفه هاي خاص و صريح براي مديريت سازمان مي باشد. مولفه اي اصلي اين سطح عبارتند از: مشتري، عوامل رقابتي، نيروي کار، تامين کنندگان و عوامل بين المللي.
slide15
محيط خارجي

محيط عمومي(General Environment)

 • محيط عمومي در برگيرنده ي سطحي از محيط بيروني يک سازمان است که شامل عواملي است که به نحوه ي مديريت سازمان تاثير بلند مدت مي گذارد. به دليل اهميت اين عوامل گاهي تلقي نادرستي از تعريف محيط سازماني به چشم مي‌خورد و آن پندار ناصحيح مساوي دانستن محيط عمومي با محيط سازماني است برخي از اصلي ترين اين عوامل عبارتند از عوامل اقتصادي، اجتماعي ، سياسي، قانوني، تكنولوژي و .... .
slide16
محيط دور و محيط نزديك
 • محيط خارجي شامل" محيط نزديک "يا حوزه فعاليت و" محيط دور" يا محيط عمومي است.
 • محيط نزديك يا محيط رقابتي همان فضايي است كه سازمان يا منطقه مورد مطالعه جايگاه خود را در آن پيدا مي كند .
 • در محيط نزديك و كاري كه تاثير مستقيم‎تري بر عناصر و عملكرد شركت دارد دو مسئله مهم يعني عوامل رقابتي و ميزان اثر‌گذاري آنها مطرح است.
 • عوامل رقابتي همچون رقباي فعلي، رقباي جديد، قدرت چانه‌زني مصرف‌كنندگان، قدرت چانه‌زني تامين‌كنندگان مواد، محصولات جايگزين، قدرت نسبي دولت‌ها، اتحاديه‎ها و ساير گروه‌هاي ذينفع با استفاده از مدل‌هايي مانند مدل پورتر (مدل نيروهاي رقابتي) و آگاهي از ميزان اثر‌گذاري مشتريان، رقبا، منابع تامين كننده مواد، بستانكاران، سهام‌داران، اتحاديه‎ها،
slide17
محيط دور و محيط نزديك
 • محيط دور شامل عوامل زيست محيطي (طبيعي) ، اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، فرهنگي ، ديوانسالاري (بوروكراسي) و عوامل تكنولوژيك مي باشد كه از خارج سازمان بر آن تاثير مي گذارند.
 • هرچقدر حوزه فعاليت سازمان با محيط عمومي سازگارتر باشد ، سازمان در رسيدن به اهداف خود موفق تر است.
slide18
ابعاد كليدي در طبقه بندي هاي محيط
 • پويايي (Dynamism): پويايي ميزان ايستايي يا تلاطم محيط را نشان مي دهد.
  • پويايي سازماني يعني تغيير سيستم با تغيير پذيري شرايط محيط
 • پيچيدگي)Complexity):تعريف پيچيدگي به وسيله تئوري آشوب كه در اسلايدهاي بعد مي آيد بهتر مشخص مي گردد
  • ميزان بي نظمي و تغييرات در سازمان را گويند.
slide19
نظريات طبقه بندي محيط1-طبقه بندي محيطي برنز و استاكر
 • مكانيكي و پويا
  • سازمان هاي مكانيكي آنهايي هستند كه محيط خارج سازمان بر آنها تأثير چشمگيري نخواهد داشت.
  • هرقدر سازماني از حالت مكانيكي به سمت ارگانيكي حركت كند، اثر محيط بر آن بيشتر خواهد شد.
slide20

ساده ميزان پيچيدگي محيط‌ پيچيده

زياد (پويا)

ميزان تغييرات محيط

کم (ايستا)

slide21
نظريات طبقه بندي محيط2-طبقه بندي محيطي امري و تريست
 • الف - محيط تصادفي آرام: اين محيط نسبتاً بدون تغيير است. بنابراين، از جانب آن هيچ تهديدي متوجه سازمان نيست. در چنين محيطي توزيع درخواست ها به صورت تصادفي است، سرعت تغييرات بسيار كند و پديده عدم اطمينان در آن بسيار ضعيف است. در چنين محيط برنامه ريزي مي توان انتظار داشت كه روشهاي اوليه برنامه ريزي كاربرد بيشتري داشته باشند.
 • ب - محيط خوشه اي آرام: در اين محيط هم تغييرات زيادي رخ نمي دهد، ولي تهديدات به صورت مجموعه يا انبوه در مي آيند. سازماني كه در چنين محيطي قرار مي گيرد در مقايسه با محيط تصادفي آرام بايد بيشتر گوش به زنگ خطرات محيط باشد.
slide22
نظريات طبقه بندي محيط2-طبقه بندي محيطي امري و تريست
 • ج - محيط واكنشي متشنج: اين محيط از محيط هاي قبلي پيچيده تر است. در چنين محيطي چندين سازمان و شركت رقيب در پي هدف هاي مشابهي برمي آيند. امكان دارد يك يا چند سازمان به اندازه اي بزرگ باشند كه بتوانند بر محيط خود و ساير سازمان ها اعمال نفوذ كنند. رقابت و تعارض از ويژگي هاي عمده اين محيط به شمار رفته و مدل هاي برنامه ريزي قابليت كاربرد خواهند داشت كه انعطاف پذيري بيشتري را براي سازمان به ارمغان آورند.
 • د - محيط بسيار متشنج: اين نوع محيط از بيشترين پويايي برخوردار است و در آن پديده عدم اطمينان در شديدترين وضع خود است. پديده تغيير و تحول در همه جا و همه وقت حاضر است و اجــــــزاء يا اركان محيط ارتباط بسيار زيادي با هم دارند. در يك محيط بسيار متشنج سازمان همچنين بايد رابطه اي كه با نهادهاي دولتي، مشتريان و عرضه كنندگان مواداوليه دارد مرتباً موردارزيابي قرار دهد. با آنكه اين محققان نظر خاصي در رابطه با ساختارها و روشهاي متناسب با محيط هاي پيش گفته ارائه نكرده اند، اما به نظر مي رسد براي محيط هاي "الف" و "ب" روش هايي با ساختار مكانيكي و محيط هاي "ج" و "د" روش هايي با ساختار كاملاً ارگانيك متناسب باشند.
slide23
طبقه بندي محيطي امري و تريست

غير قابل پيش بيني

(عدم اطمينان)

اطمينان محيطي

قابل پيش بيني (اطمينان)

ريسك پذيري كم

ريسك پذيري بالا

ريسك پذيري

slide24
نظريات طبقه بندي محيط3-طبقه بندي محيطي ريچارد ال.دفت

1 - محيط ســـاده و پايدار: به محيطي اطلاق مي گردد كه عوامل خارج از سازمان در آن محيط محدود هستند و اصولاً تاثير چنداني بر سازمان و عمليات آن نخواهند داشت، ضمناً عــــــوامل به همان صورتي كه هستند باقي مي مانند يا تغييرشان اندك است.

2 - محيط ساده و ناپايدار: دراين محيط نااطمينـــــاني زياد است و تغييرات موجب مي شوند مديران نتوانند به راحتي تصميم بگيرند. به علاوه سازمان هايي هستند كه پيوسته و غيرقابل پيش بيني تغيير مي كنند، مانند صنايع سازنده كامپيوترهاي شخصي، ابزار موسيقي و اسباب بازي. محيط برنامه ريزي اين قبيل سازمان ها ساده و ناپايدار است و با تغييرات شديد عرضه و تقاضا روبرو هستند.

slide25
نظريات طبقه بندي محيط3- طبقه بندي محيطي ريچارد ال.دفت

3- محيط پيچيده و پايدار: سازمان هايي وجود دارند كه با عوامل خارجي متفاوت بسياري سروكار دارند، ولي اين عوامل به همان صورت باقي مي مانند يا تغييرات اندكي دارند و اين خود نشان دهنده عدم اطمينان است. در چنين وضعيتي تعداد عواملي كه بايد تجزيه و تحليل شوند بسيارند و لازم است در برابر هريك از آنها واكنش مناسب اتخاذ گردد. دفت اعتقاد دارد گرچه تعداد عوامل خارج از سازمان در محيط هاي پيچيده و پايدار بسيار است و تغييرات كند است اين تغييرات به تدريج رخ مي دهند و قابل پيش بيني اند.

4 - محيط پيچيده و ناپايدار: مؤسساتي وجود دارند كه با عوامل محيطي به تعداد زياد و متفاوت روبرو هستند. درواقع در محيط هاي برنامه ريزي پيچيده و ناپايدار ميزان عدم اطمينان در مقايسه با ساير محيط هاي مطرح شده در بالاترين سطح است.

slide27
نظريات طبقه بندي محيط5- طبقه بندي محيطي راوو و همكاران
 • محيط همگن شفافيت و درجه اطمينان بالاست و مديران به وضوح مي توانند رفتارها و ساختارهاي سازماني خود را با استفاده از نتايج تحقيقات بهبود بخشند.
 • محيط ناهمگن به بخش هاي مختلف تقسيم مي شود و به لحاظ تنوع از شفافيت محيطي كاسته مي شود . مديران در اين محيط از لحاظ كدر بودن اطلاعات با معضل تصميم مواجهه مي شوند.
 • بنابراين براي ارتقاي بهره گيري بيشتر از محيط تحقيقات نقش حساسي در اتخاذ تصميم ها بازي مي كند زيرا منبع توليد اطلاعات تخصصي است و از پايه هاي شناخت محسوب مي شود .
slide28
محيط همگن و ناهمگن از نظر وسعت محرك ها به عمومي و اختصاصي و بر اساس شدت محرك ها به دو گروه محرك هاي ضعيف و قوي طبقه بندي مي شود
slide29
نظريات طبقه بندي محيط6- رنيارد و همكاران

محيط با برنامه : در اين محيط بيشتر رفتارها ، كردارها ، عمليات و تصميم ها بر اساس برنامه ريزي است لذا محيط فضاي برنامه اي به خود مي گيرد.

 • شناسايي محيط با:
  • ماهيت تصميم ها در جهت گيري رويدادهاي آتي و هدف هاي عالي سازمان
  • ميزان گرايش تصميم گيران به هدف و آرمان گرايي
  • درجه رسميت روابط سازمان ها و ساختارهاي سازمان
slide30
نظريات طبقه بندي محيط6- رنيارد و همكاران

محيط بدون برنامه: در اين نوع محيط برنامه ريزي تعريف نشده است. ميزان پايبندي مديران به تدوين برنامه ها بسيار كم است. عمليات و وقوع مسائل از قبل پيش بيني نشده اند.

 • شناسايي محيط با
  • ماهيت تصميمات
  • نوع نگرش و عاقبت انديشي
  • تكراري بودن يا نبودن تصميمات
  • ميزان گرايش تصميم به منافع فردي و منافع اجتماعي / سازماني
slide31
نظريات طبقه بندي محيط6- رنيارد و همكاران

محيط با ساختار: ماهيت بارز اين محيط روشن و واضح بودن هدف ها ، ماموريت ها ، سياست ها و حتي مسائل و مولفه هاست. از جلوه هاي ديگر اين محيط شفاف بودن سطح وقوع ارتباطات برنامه ها وحتي مسائل است.

slide32
نظريات طبقه بندي محيط6- رنيارد و همكاران

محيط بدون ساختار: اگر در محيطي هدفها ماموريت ها سياست ها و حتي مسائل به طور كامل و واضح تعريف نشده باشند نمي توان آن ها را فهيميد يا درك كرد.

 • محيط هايي كه بيشتر جنبه گذر از مرحله اي به مرحله ديگر را دارند دچار بي ساختاري مي شوند. هرچه ميزان پايبندي مديران سازمان به فرهنگ سازماني بيشتر شود از ميزان تشتت بي ساختاري محيط كاسته مي شود
slide33
محيط پايا و محيط ناپايا

اساساً زماني كه هر يك از محيط ها شرايط زير را داشته باشند پايا هستند و گرنه ناپايا شناخته مي شوند:

 • پذيرش عناصر محيطي براي بقا
 • پذيرش نقش ها ، مسئوليت ها و فعاليت در چارچوب اختيارات تعريف شده
 • تبعيت و پايبندي از معيارها و ضوابط برنامه هاي مدون و حتي نامدون
 • گردش واضح اطلاعات در سطح سلسله مراتب عمودي و افقي سازمان/محيط
 • بالا بودن اعتماد عناصر درون محيطي به يكديگر
 • ميزان دستيابي به هدف ها و افزايش منافع و فوايد
 • ميزان استقلال و انديشه گرايي اعضاي محيط
 • ميزان تغيير و پيچيدگي مولفه هاي دانش و فناور ها و سطح پذيرش سازمان ها
 • توانمندي و ميزان معيارهاي آرامش بخش محيط

هرچه ميزان پايبندي مديران به تصميم هاي متخذه و معيارهاي پذيرش تصميم ها بيشتر باشد محيط پايايي بالاتري دارد.

slide34
تئوري هاي شناخت محيط و تصميم گيري در آن

1- تئوري آشوب

 • ادوارد لورنز

2- تئوري سطل زباله(Garbage can )

 • تئوري پردازان :كوهن ، مارچ و السن
 • آنان با استفاده از اين مدل مي خواستند تصميم گيري در شرايط بسيار مبهم وبي نظم راتوصيف كنند
slide35
تجزيه و تحليل محيطي
 • هدف از تجزيه و تحليل محيطي، بررسي و شناخت عواملي است كه به نوعي بر فعاليت و عملكرد سازمان تأثير مي‌گذارند. اين عوامل گاهي با محيط داخل سازمان ارتباط پيدا مي‌كنند و گاهي به محيط خارج از سازمان مربوط مي‌شوند.
slide36
تجزيه و تحليل راهبردي
 • در محيط چه فرصت هايي وجود دارد؟
 • چه تهديداتي براي توفيق سازمان وجود دارد كه بايد از آن ها اجتناب كرد؟
 • در مسير تحقق رسالت و چشم انداز سازمان از چه قوت ها (شايستگي هاي ممتازو مزيت رقابتي) برخوردار است كه مي تواند به آن ها تكيه كند؟
 • ضعف هاي سازمان كه مانع توفيق آن مي شوند كدامند؟
slide37
لزوم تجزيه و تحليل محيطي در برنامه ريزي استراتژيك
 • مطالعه وتجزيه و تحليل محيط سازمان ها، شناخت راهبردي يا شناخت استراتژيك نام دارد و بر اساس اين شناخت ميزان تحقق اهداف تعيين شدهمشخص خواهد شد.
 • تجزيه و تحليل محيطي در سازمان‌هايي كه فرآيند مديريت استراتژيك در آنها به اجرا درآمده است هدف ديگري را دنبال مي‌نمايد. تجزيه و تحليلي محيطي در اين سازمان‌ها به منظور درك بهتر رويدادهاي درون سازماني و افزايش تناسب استراتژي‌هاي اتخاذ شده با محيط سازماني انجام مي‌گيرد.
slide38
چارچوب مفهومي احصاي محيطي

استراتژي هاي سازماني

استراتژي هاي سازماني با دامنه احصاي سازماني در ارتباط است.

ابعاد موقعيتي

عدم اطمينان محيطي يك پيش بيني كننده خوب از ميزان احصاء است.

نيازهاي اطلاعاتي

متمركز بر بخش هاي مرتبط با بازار محيط

جستجوي اطلاعات

گروه گسترده اي از منابع استفاده مي شوند اما منابع شخصي و ترجيحي

استفاده اطلاعات

محرك برنامه ريزي استراتژيك و يادگيري سازماني

رفتارهاي مديريتي

مديران سطوح بالا بيشتر از پايين تجزيه و تحليل مي كنند.

مديران وظيفه اي ماوراي تخصصشان احصا مي كنند.

slide39

خير

بله

نه سيستمي

و

نه محيطي

سيستمي (داخلي)

بله

سيستم

بر آن

كنترل

دارد؟

محيطي (خارجي)

خير

منبع قوت ها و ضعف ها

منبع فرصت ها و تهديدها

نوع شناسي محيط

به سيستم مربوط است؟

slide40
تجزيه و تحليل دروني سازمان( ارزيابي محيط دروني)
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي دروني يك سازمان يا موسسه تلاشي براي در ميان گذاشتن هويت آن است.
 • هر سازماني در قلمرو واحدهاي وظيفه اي خود داراي نقاط قوت و ضعف است. در عين حال نقاط قوت و ضعف همه دواير و واحدها يكسان نيست.
 • به هنگام تعيين استراتژي ها و اهداف تلاش مي شود از نقاط قوت داخلي سود جسته شود(تقويت شوند) و نقاط ضعف حتي المقدور از بين برده شوند.
 • مورد ارزيابي قراردادن محيط دروني موسسه در هر زمان يك ابزار فرصت دهنده براي تشخيص خطاها و اصلاح آن به شمار مي آيد.
slide41

مزيت

رقابتي

شايستگي

كليدي

عواملي كه سبب ترجيح يا برتري سازمان نسبت به رقيب مي شود

شايستگي

شايستگي هاي سازمان در CSFها

قابليت

عواملي كه براي مشتري ارزش مي سازد

دارايي هاي پايه

عواملي كه اماكن ايجاد ارزش براي مشتري را داشته باشد

دارايي: هرچيز با ارزش كه قابل در اختيارگيري باشد

سلسله مراتب دارايي شركت

يعني ديگران براي دستيابي به آن نيازمند مجوز از ... باشند

slide42
ابعاد سيستمي ارزيابي عوامل دروني سازمان

لازم است در بررسي محيط داخلي سازمان عوامل و زمينه هاي حاوي قو ت ها و ضعف ها از چهار بعد زير مد نظر قرار گيرند:

 • درونداد
 • فريند
 • برونداد
 • بازخورد

فرايند

درونداد

برونداد

بازخورد

slide43
بررسي عوامل دروني سازمان
 • برخي زمينه ها يا شرايطي دروني سازمان كه مي توانند حاوي قوت و ضعف هايي باشند عبارتند از:
  • اهداف و ماموريت ها
  • ساختار سازماني و ويژگي هاي آن
  • مديريت(برنامه ريزي ، سازماندهي و هماهنگي ، انگيزش ، مديريت منابع انساني ، كنترل)
  • نيروي انساني (جذب ، گمارش ، نگهداري ، توسعه ، آموزش)
  • وضعيت فرهنگ سازماني
  • وضعيت عمليات (فرآيند ، ظرفيت ، مقدار فعلي نيروي عملياتي و پشتيباني ، كيفيت)
  • رابطه بين واحدهاي وظيفه اي سازمان
  • تحقيق توسعه و تحول در سازمان
  • سيستم هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات
  • وضعيت مالي و تداركاتي سازمان
  • توزيع جغرافيايي موضوعي و... خدمات و فعاليت ها
slide44
نيروي انساني به عنوان مهمترين شايستگي كليدي
 • نيروي انساني منبع و راهبردي ترين سرمايه سازمان محسوب مي گردد اگر واجد شايستگي هاي زير باشد:
 • دانش ومعلومات حرفه اي
 • مهارت هاي تخصصي
 • بينش و نگرش
 • ويژگي هاي شخصيتي
 • اعتبار عمومي
 • اعتبار حرفه اي
 • ويژگي هاي جسماني
slide45
برخي راه هاي شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان
 • مقايسه با عملكرد گذشته سازمان
 • ارزيابي خدمات سازمان و نظرات دريافت كنندگان خدمات
 • مقايسه با حريفان و رقبا
 • مقايسه با عوامل كليدي موفقيت در انجام ماموريت و دستيابي به مطلوبيت هاي استراتژيك
slide47
منظور از بررسي محيط خارجي
 • تغيير و تحولات نه تنها يك سري فرصت ها و امكانات را به موسسه عرضه مي كند بلكه منبع خطر و مشكلات نيز مي تواند باشد. به همين سبب تعقيب رخدادهاي محيط بيروني براي مديران موسسات اهميت حياتي دارد.
 • ما در بررسي محيط خارجي در پي يافتن و شناسايي فرصت ها و تهديدهاي مرتبط با سازمان هستيم.
slide48
تهديد

تهديد برآيند وضعيتي است كه عوامل محيطي بر خلاف خواسته ما و خارج از كنترل عمل مي كنند و از اين حيث روند امور مطلوب ما نيست و احتمال آشفتگي خطر يا زيان براي ما وجود دارد.

بر اين اساس :

هر عنصر يا وضعيتي كه موجوديت منافع يا ارزش هاي حياتي ما را به خطر اندازد تهديد محسوب مي گردد.

slide49

متغيرهاي محيط خارجي

محيط اجتماعي

نيروهاي اجتماعي- فرهنگي

نيروهاي اقتصادي

محيط وظيفه اي

سهامداران

تامين كنندگان

گروه هاي ذينفع خاص

كارمندان/ اتحاديه كارگري

مشتريان

رقبا

بستانكاران (واحدهاي اعتباري)

انجمن هاي اتحاديه

انجمن ها

نيروهاي سياسي- قانوني

نيروهاي تكنولوژيكي

slide50
برخي روش هاي سريع و آسان احصاي عوامل خارجي
 • پيمايش (پرسشنامه – مصاحبه)
 • طوفان مغزي
 • دلفي
 • كارت سفيد
slide51
مديران چگونه مي توانند فاكتورهاي استراتژيك خارجي را شناسايي كنند

تحليل محيط اجتماعي

فاكتورهاي اقتصادي- اجتماعي فرهنگي- تكنولوژيكي- سياسي- قانوني

تحليل بازار

تحليل اجتماع

تحليل رقبا

تحليل تامين كننده

 • انتخاب فاكتورهاي استراتژيك
 • فرصت ها
 • تهديدات

تحليل ذينفعان

تحليل دولت

slide52
تكنيك هاي احصاي محيط
 • تكنيك هاي احصاي محيط داخلي:
  • ماتريس احصاي عوامل داخلي (IFE)
  • SWOT
 • تكنيك هاي احصاي محيط خارجي:
  • ماتريس احصاي عوامل خارجي (EFE)
  • تحليل اجتماع
  • ارزيابي شبكه هاي اطلاعاتي
  • روش مطالعه دلفي
  • ماتريس اولويت مباحث
  • مدل پورتر
  • تحليل رقبا
  • تحليل ذينفعان
slide53

تهديد تازه واردها

قدرت چانه زني عرضه كنندگان

قدرت چانه زني خريداران

سطح رقابت

تهديد ناشي از محصولات جايگزين

مدل رقابتي پورتر
slide54
ماتريس اولويت مباحث

احتمال رخداد

بالا

پايين

اثر احتمالي روي شركت

ad