esimiestaidot
Download
Skip this Video
Download Presentation
Esimiestaidot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Esimiestaidot - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Esimiestaidot. Jaksosuunnitelma. Kurssin sisältö. Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena Aiheita ovat ryhmädynamiikka, yhteishengen luominen, empaattinen johtaminen ja ongelmanratkaisutaidot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Esimiestaidot' - colin-patton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esimiestaidot

Esimiestaidot

Jaksosuunnitelma

kurssin sis lt
Kurssin sisältö
 • Kolmen päivän tehokurssi esimiesasemaan pyrkiville, voidaan myös käydä täydennyskoulutuksena
 • Aiheita ovat ryhmädynamiikka, yhteishengen luominen, empaattinen johtaminen ja ongelmanratkaisutaidot
 • Sisältää luennot, yhteistoiminnallisia harjoituksia sekä yksilöpohdintaa
tvt n k ytt kurssilla
Tvt:n käyttö kurssilla
 • Luentomuotoinen opetustapa, jossa vetäjäjohtoisesti käydään asioita läpi dokumenttikameran avulla
 • Luennot pyrkivät olemaan visuaalisia ja käytännönläheisiä
 • Havainnollistaminen esimerkiksi videoiden välityksellä
 • Paljon yhteisöllistä toimintaa osana kurssia  koontivälineinä tietotekniikan eri ohjelmat, kuten PowerPoint ja Word
1 p iv ryhm dynamiikka ja yhteishenki
1. Päivä – Ryhmädynamiikka ja yhteishenki
 • Aloitus: tutustuminen
  • Itsensä esittely  esimiehen tärkeät piirteet
  • Koonti mindmapiksi
 • Pohdintaa: Minä esimiehenä  vahvuudet, heikkoudet ja tavoitteet kurssin aikana
 • Luento, aiheena ryhmädynamiikka  miten ryhmä toimii?
 • Roolit työssä: pohdintaa  tämänhetkinen ja tuleva roolisi työyhteisössä
1 p iv
1. Päivä
 • Luento, aiheena yhteishenki  miten saada ryhmä toimimaan hyvin yhteen?
  • Luennoitsijan mallit
 • Suunnittele ryhmässä ryhmäytymis-/virkistäytymispäivä työyhteisöön (vapaavalintainen esityskanava, esim. PowerPoint tai SmartBook)
2 p iv empaattinen johtaminen
2. Päivä – Empaattinen johtaminen
 • Luento: Mitä on empatia?
  • Harjoitus: Tunteiden nimeäminen
 • Harjoitus: Roolien vaihto
  • Työhaastattelutilanne  vetäjä arvioi
  • Kommentit: hyvä työhaastattelu esimiehen näkökulmasta
 • Luento: Esiintymistaidot ja vakuuttavuus
  • Keinot vaikuttaa yleisöön
  • Hyvä viikkopalaveri -kirjotelma
3 p iv ongelmanratkaisutaidot
3. Päivä – Ongelmanratkaisutaidot
 • Luento: Arkipäivän ongelmat työyhteisössä
  • Työntekijöiden välisiin ristiriitoihin puuttuminen ja oikeudenmukaisuus  Esimiehen asema ja tehtävät
 • Harjoitus: Video kahdesta johtamistilanteesta  hyvät ja huonot toimintamallit
  • Katsojien kommentit
 • Ryhmätyö: Mallit esimiehelle ongelmatilanteisiin
  • Eri ongelmatilanteet jaetaan ryhmille, joista luodaan ohjeistus ryhmän valitsemalla esitysohjelmalla
3 p iv
3. päivä
 • Mitä opit kurssin aikana? Saavutitko tavoitteesi?
  • Kirjoita itsellesi ylös  käytä muistiinpanojasi hyväksi yhteenvedossa
 • Yhteenveto: Video
  • Aiheena esimiehen toiminta eri tilanteissa
  • Mikä hyvää, huonoa videossa?
ad