celo ivotn vzd l v n na vset nsku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku. Opava 2012. PhDr. Helena Gajdušková. Situační analýza - Vsetínsko. Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku' - colin-benson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
celo ivotn vzd l v n na vset nsku

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

Opava 2012

PhDr. Helena Gajdušková

slide2

Situační analýza - Vsetínsko

 • Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór
 • Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky
slide3

Situační analýza - Vsetínsko

 • současnost:
  • zaměření na „tradiční“ cílové skupiny (děti,senioři) – nestačí
  • mladí vzdělaní lidé odcházejí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Zlín, zahraničí) nebo se rodiny stěhují do domků na venkov
  • zůstávají sociálně slabé vrstvy
  • nutnost zaměřit vzdělávání i na ně
slide4

Situační analýza - Vsetínsko

 • vzdělávací instituce na Vsetínsku (27.053 obyvatel)
  • chybí VŠ
  • 6 středních škol
  • 7 základní škol
  • 11 mateřských škol
  • vzdělávací instituce placeného vzdělávání (Marlin, soukromá škola Kostka atd.) – šance pro „bezplatné/levné“ knihovny
slide5

Knihovna v konkurenčním prostředí

 • role„půjčovací“ – nemá na trhu konkurenci
 • role vzdělávací – existuje konkurence:
  • školy
  • vzdělávací agentury
slide6

Knihovna v konkurenčním prostředí

 • Chce-li realizovat vzdělávací aktivity:
  • musí být ve svých aktivitách „lepší“ (jiná) než školy

a vzdělávací agentury

  • musí nabídnout „přidanou hodnotu“ – něco nového, jiného
slide7

Funkce knihovny

 • informační a knihovnické
 • vzdělávací
 • komunitní

Vzdělávací a komunitní aktivity vyžadují další prostory – PC učebna, přednáškový sál s promítáním atd.

Je výhoda, když je knihovna má.

slide8

Přidaná hodnota knihoven

V čem knihovny mohou nabídnout svou přidanou hodnotu ve vzdělávání?

 • zaměří se na cílové skupiny, o které nikdo „nestojí“ (nezaměstnaní, matky/rodiče s malými dětmi, senioři atd.)
 • budou flexibilní v nabídce vzdělávacích aktivit
   • knihovny byly první, kdo učil internet; komunikační dovednosti na internetu (Skype, ICQ, Digi foto); finanční gramotnost
   • konkurují vzdělávacím agenturám – ECDL kurzy, akreditované PC kurzy
 • nabídnou klientům to, co ostatní vzdělávací instituce nabídnout nemohou
   • laskavý knihovník
   • příjemné prostředí (neformální) – lidé se v knihovnách nebojí
   • individuální přístup
   • klient se do knihovny může vracet opakovaně
   • využití i jiné služby knihovny (pro něj přidaná hodnota, pro knihovny noví členové)
slide9

Vzdělávání v knihovně

 • neorganizované, vlastní silou, sebevzdělávání (četba, poslech toho, co mě zajímá)
 • organizované
  • pro školy obecně MŠ, ZŠ, SŠ (nabídka školám) http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101090-nabidka-akci-skolam-a-skolnim-druzinam-pro-skolni-rok-2011_2012l.pdf
  • vzdělávání v rámci projektů – orientace na konkrétní cílové skupiny

http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/projekty-10005/

  • vzdělávání pro veřejnost

http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/

slide10

Organizované vzdělávání – projekty

- děti a mládež

 • úzce napojené na spolupráci se školami – věc partnerství, důvěry, předešlé dobré zkušenosti
 • snaha přilákat mladé (teenagery) na akce i v jejich volném čase - těžké
  • festival Literární jaro ve Vsetíně
   • projekt, který organizuje knihovna v partnerství s Masarykovým gymnáziem Vsetín (nadace MG); financováno sponzorsky a z grantů
   • úžasná literární výchova
   • spolupráce s MG (dříve nefungovala ideálně)
   • program http://www.literarnifestival.cz/
  • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008)
   • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF)
   • jednou z cílových skupin - děti a mládež ohrožené sociální exkluzí
   • nastartovaly díky tomu nové programy – otázka dalšího financování - udržitelnost
    • prevence (drogy, závislost, zájem o veřejné dění atd.)
    • besedy o adrenalinových sportech, hudbě atd.
slide11

Organizované vzdělávání – projekty

- skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce

Projekty pro tyto cílové skupiny je možné financovat z evropských peněz

 • financováno z ESF
 • rozvoj partnerství s místními neziskovými organizacemi
 • otázka udržitelnosti – snažíme se v započatých aktivitách pokračovat – zajištění financování (není možné u všech)
    • nové projekty
    • platí si účastníci
    • lektoři (jako nejdražší položka) z lidských zdrojů knihovny, v rámci pracovní doby (členové knihovny mají kurz zdarma, ostatní drobný poplatek)
  • Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008)
   • projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF)
   • jednou z cílových skupin – nezaměstnaní, maminky pečující o malé děti
   • rekvalifikační PC kurzy (akreditace MŠMT), motivační a psychologické kurzy
  • Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011)
   • projekt financovaný z OP LZZ (ESF)
   • cílová skupina - dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO
   • vzdělávací aktivity v rámci projektu:
slide12

Organizované vzdělávání – projekty

- skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce

Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011)

 • vzdělávací aktivity v rámci projektu (ideálně pro 8-10 účastnic/ků) – zavedení e-learningu
  • rekvalifikační PC kurzy (navázání z předešlého projektu)
  • jazykové kurzy
   • Angličtina ve 3 úrovních
   • Němčina ve 2 úrovních
  • tematické kurzy
   • Psychosociální osobnostní výcvik s psycholožku
   • Motivace a bilanční diagnostika
   • PC – digitální fotografie, vyhledávání na internetu
   • Právní či Ekonomické minimum, Ekologie a udržitelný rozvoj, Estetika a Sebeprezentace, Prevence při výchově dětí atd.
slide13

Organizované vzdělávání – projekty

- senioři

 • Senioři vítáni
  • projekt nadace OSF – aktivní účast seniorů – metodika

http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-100501-vsetin_metodika08final.pdf

 • Akademický rok (nejen) pro seniory
  • Různá témata vzdělávacích modulů
   • PC kurzy – pro začátečníky; komunikace přes internet (Skype, ICQ, Facebook); Digitální fotografie atd.; tématické – Trénování paměti, Region, Literatura a cestování, Zdravý životní styl, Bezpečí a ochrana
   • vycházky a cyklovyjížďky – tvoří aktivní senioři – dobrovolnictví; pohyb a poznání regionu – vzpomínky pamětníků
   • tvůrčí dílny – podpora mezigeneračních vztahů
   • kluby seniorů – aktivita dobrovolníků – Tilia, S klub na dětských půjčovnách
  • Kurz Senioři komunikují – nadace L.a V. Klausových – regionální přesah
  • Virtuální univerzita 3. věku
   • Česká zemědělská univerzita v Praze (Astronomie, Etika atd.)
   • http://www.e-senior.cz
slide14

Organizované vzdělávání – projekty

Aktuální témata dnešních dní – s čím nás oslovují:

 • PC gramotnost, sociální sítě (především senioři)
 • Finanční gramotnost – možnost spolupráce s různými finančními institucemi, možnost vyškolit si vlastní lektory z řad knihovníků
 • Možnost informovat o čtečkách, audioknihách, atd.
slide15

Organizované vzdělávání – veřejnost

 • částečně financováno z drobných projektů (MK ČR, město Vsetín, Zlínský kraj)
 • většinou z prostředků knihovny
  • pravidelné „čtvrteční“ besedy a přednášky
  • kurz „Finanční gramotnost“
  • večerní kurz pro veřejnost – Digitální fotografie
  • a další
slide16

Vzdělávání knihovníků

Rozvoj knihovníků je důležitý pro rozvoj dalšího vzdělávání

v knihovně

 • projekt Rozmanitost nás spojuje – (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika – Fond mikroprojektů); partner Turčianská knižnica v Martině
 • UZS
  • jazykové vzdělávání
  • osobní a profesní rozvoj jednotlivých pracovníků v různých oblastech
 • Týmová školení a rozvoj měkkých dovedností v rámci MVK
  • společné krédo
  • týmová práce
  • zvládání konfliktů
  • práce s problémovými klienty atd.
slide17

Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

 • Jak na to?
 • Co dělá většina knihoven?
  • večerní besedy s regionálním autory
  • literární besedy (se spisovateli)
  • jednorázové akce
 • To je ok, ale stačí to?
slide18

Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

 • Nestačí…
 • v ČR neexistuje něco jako „Hochvolkschule“ v Německu
 • maximálně funguje ve městech
  • kurzy keramiky, ruční práce
  • jazykové vzdělávání
  • vzdělávání pro nezaměstnané atd.
 • Ale zkuste ve Vsetíně najít nějaké další doplňkové vzdělávání – nenajdete!
  • To je šance pro knihovnu
   • sama může chybějící akce organizovat
   • stane se rozcestníkem pro vzdělávání – informace, kde lidé co najdou
    • včetně e-learningové nabídky
slide19

Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?

 • knihovna by se neměla ztotožňovat s nabídkou běžných agentur
  • drahé (placené) kurzy
  • agentury vyplňují běžný zájem na trhu
 • Knihovna: čte znamení doby a je tu i pro ty, jimž běžná nabídka škol a agentur nevyhovuje
slide20

Hledání nových cest – jak uspět

 • knihovna nabízí vzdělávání pohodovou formou, zábavně, snaží se nabídnout různé benefity (hlídání dětí, informační zdroje atd.)
 • měla by vždy vidět „dopředu“
  • co na trhu chybí, být „průvodcem“, být v nabídce první, znát potřeby regionu a rychle reagovat, zaváděčem novinek
  • např.pokud je v místě více agentur, které nabízejí kurz na Excel – nemusí to dělat i knihovna – spíš se zaměří na Excel pro seniory, kteří se k agentuře nepřihlásí, protože mají strach, že nebudou stíhat … nebo knihovna přijde s úplně novým kurzem, který na trhu není –novinky v digitální fotce, nebojte se internetu atd.
  • zároveň by knihovna měla znát, co je jí blízké a nikdo se tím nezabývá – databáze, čtečky, regionální osobnosti atd.
slide21

Hledání nových cest – jak uspět

 • Co v současnosti vnímáme jako aktuální
  • skupinově
   • další vzdělávání dospělých obecně
    • navázání na předešlé/stávající projekty s ohledem na cílové skupiny (nebo veřejnost jako taková) – kurzy, semináře, besedy
    • témata:Finanční gramotnost, Komunikace a internet, Virtuální univerzita 3. věku, Rozvoj občanské společnosti a regionu, otevřenost zájmovému vzdělávání – besedy, aktivity (zahrádkáři, bývalí pedagogové, turistika a kolo a další), PC gramotnost a další
    • mezigenerační a prorodinné programy (mohou se účastnit celá rodina – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata)
     • tvořivé dílny
     • společná čtení
  • jednotlivě
   • Poradenství, nasměrování, individuální konzultace
    • uživatelé na PC/internetu v knihovně
    • čtečky, audioknihy
    • důraz na osobní přístup, ochota
    • najdou u nás vždy, co potřebují - i když přesně neznáme odpověď, nabídneme jiné alternativy, hledáme další informace, společná řešení – odchází spokojeni
slide22

Závěrem

Dobrá knihovna by měla plnit tyto role:

 • základní knihovnické
   • půjčování, přístup k informacím
 • komunitní
   • možnost setkání různých skupin X izolace jednotlivců
 • vzdělávací
   • jednotlivců i skupin
   • neformální i formální
   • pestrá nabídka
   • dělat to, co je potřeba – aktuální požadavky
ad