Szex er szak s a m dia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Szex, erőszak és a média PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szex, erőszak és a média. A problémakör kutatásának áttekintése és a főbb konklúziók. A bemutató f orrás a :

Download Presentation

Szex, erőszak és a média

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szex er szak s a m dia

Szex, erőszak és a média

A problémakör kutatásának áttekintése és a főbb konklúziók

A bemutató forrása:

Eysenck, H. és Eysenck, M.: Szex erőszak és a média c. tanulmánya In: Pléh Csaba és Boros Ottilia (szerk.), 897-904. old. Bevezetés a pszichológiába, Osiris Kiadó, Budapest, 2004

Bevezetés a pszichológiába 2. kurzushoz,

2011. április

Neumann Károly


A szexu lis t mad k

Egy magyar tanulmány szerint:

72%-ban 30 éven aluliak

47%-ban 24 évnél fiatalabbak

Egyszerre jellemző rájuk az erőszakos természet és a fokozott nemi ösztön

A szexuális támadók


K rd sek

Kérdések

 • Képes-e a média előidézni vagy segíteni, hogy valaki nemi erőszakot kövessen el?

 • Megjelenhetnek-e a fiatalok gondolkodásában példaképként az erőszakos személyek?

 • Követendő modellé válhat-e a nyílt szexualitás?

  Hogyan lehet a válaszok igazságtartalmát bizonyítani?


K pes e a m dia el id zni vagy seg teni hogy valaki nemi er szakot k vessen el

A rendőrségi elemzés szerint igen:

Képes-e a média előidézni vagy segíteni, hogy valaki nemi erőszakot kövessen el?


K pes e a m dia el id zni vagy seg teni hogy valaki nemi er szakot k vessen el1

Képes-e a média előidézni vagy segíteni, hogy valaki nemi erőszakot kövessen el?

 • Minden emberre hat a vizuális üzenet, ezért is fizetnek a televíziós reklámokért annyit a nagyobb cégek

 • A vizuális üzenet valóságszerűnek tűnhet, főleg a rendőrségi elemzésben szereplő b., c., és d., típusok esetében

 • A rendőrségi elemzés szerint gyengeelméjűek, pszichopaták és neurotikus emberek alkotják az elkövetők jelentős részét – rájuk is hat! Reménykedhetünk benne, hogy képesek jól szelektálni mindazt, ami feléjük árad?


K pes e a m dia el id zni vagy seg teni hogy valaki nemi er szakot k vessen el2

Képes-e a média előidézni vagy segíteni, hogy valaki nemi erőszakot kövessen el?

Mondhatja valaki: - Ez csak kevés eset.

 • Mennyire segít ez azon, aki éppen áldozat lesz?

 • Ha csak egyetlen esemény is felróható ilyen hatásnak, akkor mondhatjuk, hogy „csak egy, az még nem sok”?


Megjelenhetnek e a fiatalok gondolkod s ban p ldak pk nt az er szakos szem lyek

Megjelenhetnek-e a fiatalok gondolkodásában példaképként az erőszakos személyek?

Kik a fiatalok példaképei?

 • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szerint:

  „A fiatalok nem a szülőket, hanem a tévésztárokat és az akciófilmek szereplőit tekintik példaképüknek.”

  (Idézet forrása: http://www.kreativ.hu/kutatas/cikk/ngysz___a_tevesztarok_a_fiatalok_peldakepei)

Kép forrása: http://m.blog.hu/ps/pszichologia/image/babywithgun.jpg


K vetend modell v lhat e a ny lt szexualit s

Követendő modellé válhat-e a nyílt szexualitás?

 • Mit tapasztalunk a mindennapokban?

 • Egy japán gyártású, népszerű számítógépes játék jellemző animációja:

Kép forrása: http://zoenn.buzz.hu/archives/2009/08/05/Vegyel_te_is_nemi_eroszakot/


Mit mutatnak a kutat sok

Mit mutatnak a kutatások?

 • Első probléma: mennyire bízhatunk abban, hogy egy kutatás valóban független és nem valamelyik érdekelt befolyása alatt ál?

 • Második probléma: hol olvashatunk ezekről a kutatásokról? Ki tudósít a kutatásról? Mennyire szoktak pontosak lenni a nem elsődleges források? Mennyire torzít a média?


Deszenzitiz ci

Deszenzitizáció

 • Deszenzitizáció = érzéketlenítés

 • Arra alkalmazzák, hogy egy iszonyodás-élményt (fóbiát) kioltsanak

 • Módszer: a beteget szembesítik a fóbiája tárgyával, miközben jó kedve van

 • Először csak gyenge ingerként, később egyre erősebb ingerként jelenik meg a fóbiát okoz dolog

Kép forrása: http://essentiallycontestedamerica.org/files/2008/05/phobias.gif


Dekondicion l s elm lete

Dekondicionálás elmélete

inger

ismételt inger

A médiában megjelenített erőszak is deszenzitizációs hatással bír

 • A normálisan szocializált néző először felháborodik

 • Ez a felháborodás fokozatosan kioltódik, újabb és újabb filmekkel

 • Ezzel a kezdeti iszony kioltódik

felháborodás

kisebb felháborodás

ismételt inger

kioltódás


Az elm let bizony t sa

Az elmélet bizonyítása

 • A kísérleti alanyok megtekintenek egy ilyen filmet

 • Előtte és utána is tesztkérdésekre válaszolnak, amely a nőkkel kapcsolatos véleményüket tárja fel

 • A film megtekintése után az alanyok vélekedése módosult

  Több száz kísérlet!

  Illetve igazolják a fóbiás betegek kezelési sikerei is (deszenzitizáció)

Kép forrása: http://gamesmuseum.uwaterloo.ca/VirtualExhibits/TV%20Games/watchTV.jpg


Armentrout s hner tanulm nya 1978

Armentrout és Hner tanulmánya (1978)

A bíróság elé állított szexuális bűnözőket vizsgálták és az alábbi közös vonásokat állapították meg:

 • Ingerlékenyeknek, kiszámíthatatlannak találták őket

 • Kerülik az érzelmi elköteleződéssel járó kapcsolatot

 • Gyenge a szociális jártasságuk és az ítélőképességük


Groth s birnbaum kutat sa 1979

Groth és Birnbaum kutatása (1979)

A szexuális támadók:

 • agresszívebb

 • hatalmaskodóbb

 • kíméletlenebb

  viselkedést tanúsítottak, amikor szexuális erőszakot bemutató filmet tekintettek meg

Publikációjuk címoldala

Kép forrása: http://www.questia.com/static/bookcovers/100366768.jpg


Eysenck s nias konkl zi ja 1979

Eysenck és Nias konklúziója (1979)

 • Sok körülmény befolyásolja egy film hatását

 • Szilárd bizonyítékok alapján javasolták a médiában ábrázolt erőszak és pornográfia korlátozását

 • Ezzel ugyanis nőket lehetne megmenteni a szexuális támadóktól

Hans Jürgen Eysenck (1916-1997)

Kép forrása: http://www.ub.edu/personal/SEIDI/eysenck.htm


A m dia s az er szak kutat sa

A média és az erőszak kutatása

 • H. J. Eysenck és D. K. B. Nias egy ilyen kutatásnak járt utána

 • Hiába voltak szakértők ők maguk is , a kutatást végzők nem akarták, hogy az eredeti kísérleti eredményeket áttekintsék

 • Amikor a brit kormány állított fel ilyen kutatócsoportot (Williams Bizottság), nem volt pszichológus a kutatók között!

Publikációjuk fedőlapja

Kép forrása: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51kQRAw-HnL._SS500_.jpg


A m dia s az er szak kutat sa1

A média és az erőszak kutatása

 • A Williams Bizottság tagjai nem ismerték a probléma szakirodalmát

 • Nem értették, hogy mire való a laboratóriumi kutatás

 • Ezek a kutatások is igazolták a szexuális erőszakot ábrázoló filmek káros hatásait

A bizottsági jelentés címoldala

Kép forrása: http://ca.pbsstatic.com/l/50/5650/9780521285650.jpg


Az er szakol 1984

Az erőszakoló (1984)

Barnes, Malamuth és Check tanulmánya szerint:

 • Pszichotikus, aki önző, agresszív, antiszociális személy

 • Akiben nem létezik önkorlátozás a szexuális kapcsolat kialakításában

 • Állandóan új élményt akar szerezni

A tanulmány címoldala

Kép forrása: ttp://www.sscnet.ucla.edu/comm/malamuth/pdf/84pid5_2.pdf


Barnes malamuth s check k s rlete

Barnes, Malamuth és Check kísérlete

Sok egyetemistát kérdeztek a szexualitással kapcsolatos gondolkodásukról

 • A pszichotikus személyek azokat a kapcsolatokat preferálták, ahol erőszakolóként léphetnek fel

 • Az érzelmi elköteleződést kerülik

 • Ezek, ha biztosak lehetnének abban, hogy nem buknának le, akkor erőszakolnának


Barnes malamuth s check sszegz se

Barnes, Malamuth és Check összegzése

 • Ezek a pszichotikus személyek nem érdeklődnek a hagyományos nemi tevékenység iránt

 • Az erőszakos pornográf filmeket kedvelik

 • Szexuális vágyaikban jelen van a szexuális erőszak elkövetése

 • Fiziológiai mérések igazolták, hogy szexuális izgalomba kerültek a durvaságot tartalmazó szexuális hangfelvételektől, míg a kontrollcsoportra ez nem volt jellemző reakció


Jordan grafman kutat sai 2010

Jordan Grafman kutatásai (2010)

 • 2010-ben vizsgálta a dekondícionálás elméletét

 • 14 és 17 év közötti gyerekeken műszerekkel mérték az erőszakos filmek hatását

 • Az erőszakos jelenetekre adott reakció csökkent, a gyerekek hozzászoktak az erőszakhoz

 • Ezzel mérésekkel is igazolttá vált a deszenzitizáció elmélete

A kutatócsoport 2010-ben

Kép forrása: http://intra.ninds.nih.gov./images/grafmangroup2010.jpg


Jordan grafman kutat sai 20101

Jordan Grafman kutatásai (2010)

Grafman következtetése:

„ … az erőszakos jelenetek hosszan tartó behatása következtében a kamaszok kevésbé érzékennyé válnak az erőszakra, jobban elfogadják az erőszakot, és nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos cselekedeteket, mivel az agresszióval kapcsolatban álló érzelmi összetevő csökkent, és ennek kellene lefékeznie az agresszív viselkedést.” (saját kiemelés - N.K.)

Jordan Grafman

Kép forrása: http://intra.ninds.nih.gov./images/grafman22.jpg

Grafman kutatásainak forrása: http://www.babaszoba.hu/services/news/Jo_tudni_az_eroszakos_filmek_erzeketlenne_teszik_a_kamasz_fiukat?nid=32321


Sszefoglal s

Összefoglalás

 • A társadalomban jelen vannak olyanok, akik hajlamosak erőszakos cselekményeket elkövetni

 • A médiában látott képsorok minden emberre hatást fejtenek ki, kísérletek százaival bizonyították

 • Az erőszakos cselekmények elkövetőinek egy része nem képes megszűrni a felé áramló információkat – a „hétköznapi” ember sem mindig

  Tehát a világ nem lesz biztonságosabb, ha a médiában teret kap az erőszak


 • Login