NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS] - PowerPoint PPT Presentation

Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas
Download
1 / 70

 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS]. Socialinė diskusija KURKIME KARTU: NVO IR SAVANORYSTĖ. 2014 birželio 26 d. Alanta Jolita Gečienė. SAVANORIŠKUMAS KAIP PAGRINDINIS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ POŽYMIS.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

NVO vaidmuo stiprinant pilietin visuomen: lyderyst, partneryst, sanglauda [TILTAS]

Socialin diskusija

KURKIME KARTU: NVO IR SAVANORYST

2014 birelio 26 d. Alanta

Jolita Geien


Savanori kumas kaip pagrindinis nevyriausybini organizacij po ymis

SAVANORIKUMAS KAIP PAGRINDINIS NEVYRIAUSYBINI ORGANIZACIJ POYMIS

Nors savanorysts apraik galime aptikti visuose visuomens sektoriuose, svarbiausios jositakos yra nevyriausybins organizacijos, kuriose patys pilieiai imasi iniciatyvos atsakingaisprsti rpimus klausimus. Ir daniausiai savanorikai.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Nevyriausybins organizacijos siekia visuomenei nauding tiksl: demokratinse valstybse atstovauja tuos, kurie nepajgia save atstovauti, pastebi visuomens gyvenimo trkumus ir juos skelbia, teikia paslaugas, nesiekdamos gauti pelno, skatina mones aktyviai dalyvauti, svarstant bendruomenei svarbius klausimus ir pan.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Daugeliui moni Lietuvoje danai kyla klausimai:

- kodl apskritai kuriamos ne pelno organizacijos,

- kam jos reikalingos, jei j veikla yra paremta savanoriku darbu ir jos negauna pelno.

Ir kai niekas kompetentingai neatsako iuos klausimus, mons pradeda galvoti negatyviai apie i organizacij veikl: kad jomis yra tik dangstomasi ir plaunami pinigai.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Nevyriausybins organizacijos vis labiau sitvirtina Lietuvoje ir j atliekamas vaidmuo tampa daug svarbesnis ms visuomenje. inoma, NVO savo kokybe ir pltra spariai atsilieka nuo Europos ali, taiau jei lyginsime praeit deimtmet su iuo, ivysime didel paang.

Lietuvoje registruota apie 14 tkst. NVO;

2 i 3 nra darbinusios nei vieno etatinio darbuotojo;

Ivada dauguma NVO dirba visuomeniniais pagrindais arba kitaip sakant veriasi savanorika veikla...


Iuolaikini nvo tikslai

iuolaikini NVO tikslai:

Ireikti piliei poreikius;

Skatinti nuomoni vairov;

Veikti, kaip politikai takos turinti jga;

Veikti kaip politins socializacijos struktra;

Greiiausiai pastebti visuomenje kylanias tampas;

Bti tarpininkmis tarp moni ir rinkos bei valstybs.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Aktyviai veikiani Lietuvos NVO darbuotoj / savanori veiksmai (daniausiai) yra motyvuoti, ir daugelio NVO veikla pasiekia ger rezultat. Nevyriausybini organizacij veikla yra labai reikminga ms visuomens pltros raidoje, o j vairov vaidina svarb vaidmen formuojant pilietin visuomen.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Nevyriausybini organizacij augim labai takoja demokratin visuomen, naujas mogaus poiris darb ir pagalb.

Pagrindinis nevyriausybins organizacijos poymis yra savanorikumas, kadangi ji negauna valstybini dotacij ir subsidij. Joje savanorikai dirba aktyvs mons, kurie nori sprsti socialines problemas, keisti visuomen.


Savanoryst s principas

Savanorysts principas

- nauda visuomenei, puikiai dera su nevyriausybini organizacij tikslais. Bendradarbiaudamos abi puss sukuria simbioz, abipus naud: savanoriai gyja nauj ini, realizuoja save, organizacijos vykdo ikeltus tikslus.

Savanoriauti nevyriausybinje organizacijoje savanoriams verta ir todl, kad paprastai tokios organizacijos vykdo mokymus ir tai puiki galimyb kelti savo kompetencij, gyti patirties, kuri iais laikais yra labai vertinama.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Kai Dalai Lamos paklaus, kas j labiausiai stebina monijoje, jis atsak: "mogus. Nes jis aukoja savo sveikat, kad udirbt daugiau pinig. Po to jis aukoja pinigus, kad atstatyt savo sveikat. O tada jis taip rpinasi savo ateitimi, kad nesidiaugia dabartimi. Viso to rezultatas yra tas, kad mogus negyvena nei dabartyje, nei ateityje. Jis gyvena taip, tarsi niekada nemirt. O tada numirta taip ir negyvens."


Savanoriai atlieka darb kurio labiausiai reikia visuomenei

Savanoriai atlieka darb, kurio labiausiai reikia visuomenei.

Jie pasiymi motyvacija, tolerancija bei sugebjimu laisva valia dirbti kitiems. Daugeliu atvej savanoriai tampa organizacijos krjais: po ilgo laiko dirbant savanorik darb, kuriama struktra, kuri vliau savanoriai patys sijungia. Taip organizacijos gali isiugdyti motyvuot, atsaking ir kvalifikuot darbuotoj.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanorikos veiklos plitimas Lietuvoje, puikiai parodo, kad kiekvienas imame jausti atsakomyb u ms kiemo, bendruomens ar net alies gerov ir imams veiksm prie jos asmenikai prisidti. i tendencija enklas, kad po truput tampame brandia visuomene.


Kas yra savanoryst

KAS YRA SAVANORYST

Tai altruistin veikla, dalies savo laiko, energijos, ini ir asmenins patirties atidavimas dirbant visuomenei nauding darb, negaunant u tai jokio piniginio atlygio.

Savanoryst, savanorika veikla laisva valia prisiimtos pareigos, atliekant visuomenei nauding darb, kuris paprastai bna maai arba ivis neapmokamas.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Usiimant papildoma savanorika veikla yra ugdomas komunikabilumas, atsakingumas, rytingumas, savarankikumas. Suteikiama galimyb realizuoti savo lkesius ar siekti asmenins karjeros (savanoris tampa nevyriausybini organizacij dalis, tad yra lengviau konkuruoti dl darbo pozicijos organizacijoje), sugebjimai valdyti krizines situacijas, gavimas organizacini gdi, galimyb ibandyti save kitose veiklose ir pan.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanorysts nauda neatsiejama nuo visuomens, nes tai viena i priemoni, kuria pavieniai asmenys (ar grups) gali atkreipti dmes mogiksias, socialines ar aplinkosaugines problemas, be to tai stiprina socialin, kultrin, vietimo sritis, ugdo visos tautos pilietikum.

Vis daugiau moni supranta, kad savanoryst yra savanorikas pasirinkimas, btent laisvas (...).

Tai gyvenimo bdas ir pilietikumo matas, kai mogus pats imasi iniciatyvos, siekdamas padti sprsti visuomenje ikilusias problemas.

Prezident Dalia Grybauskait,

Savanorikosios veiklos met renginys 2011 m. balandio 18 d.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Visuomen, kurioje egzistuoja tolerancija, humanikumas, kurioje yra puoseljamos vertybs geba priimti tvirtus sprendimus turdama gyventoj palaikym, kas be galo svarbu demokratijos ir tvirtos savarankikos alies egzistavimui.

Savanorysts idjos svarba yra reikminga paiam savanoriui, visuomenei ir inoma paiai organizacijai.

Nors organizacijos turi apmokamus darbuotojus, taiau i darbuotoj didiausias stimulas yra gaunamas atlyginimas. Skirtingai nuo savanori, kuri pagrindinis stimulas yra savirealizacijos trokimas.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanoryst taip pat turi ir neigiam bruo t.y. savanoris gali nesiimti organizacijai reikaling atlikti uduoi, jis gali turti sav tiksl (pvz. tikdamasis dalyvauti nemokamuose renginiuose, tiesiog praleisti laik linksmai ar nordamas papildyti savo gyvenimo apraym, kokia nors veikla), tokiu atveju savanoris nebtinai atliks jam pavestas uduotis, o atsakomyb prisiimti teks organizacijai.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Kam savanoryst labiau reikalinga paiam savanoriui ar tiems, kurie i savanorikos veiklos gauna naudos?


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanorysts motyv aikinim esama daug.

Pagal vienus j, visuomenei naudingas elgesys yra

ukoduotas ms genuose ir siejasi su savisaugos instinktu: paddami kitiems tikims, kad prireikus

galsime gauti pagalbos sau.

Kiti pabria empatij socialin gd, kuris gali bti lavinamas.

Noras padti laikomas ir brandos enklu.

Kad ir koki bt aikinim, mes ir patys numanome noras padti kitiems yra i dalies prigimtinis, i dalies kultrinis ir gyjamas bruoas.

Tiesiog daryti gera yra gera.


Kai kalbame apie savanoryst b tinos dvi s lygos

Kai kalbame apie savanoryst, btinos dvi slygos:

Vis pirma, savanoriko darbo esm yra pats savanoris

asmuo, pasirinks atiduoti savo laik ir jgas visuomenei ir jos reikmms. Savanorysts nra be visikai laisvo asmens apsisprendimo pakeisti kasdienyb ir leistis savanorikos veiklos nuotyk. Kaip tik tuo savanoryst grai: niekas kitas negali priversti mogaus savanoriauti nei piniginis atlyginimas, u kur reikia atidirbti, nei vadovas, sakantis vykdyti jo vali. Savanoriauti apsisprendia pats asmuo, neklausdamas, Kiek u tai gausiu? arba Kas man i to? I ties klausiama visikai prieingai Kam galiau bti reikalingas? Tai atveria plat saviraikos, dalijimosi diaugsmo ir atradim horizont.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanorystei btina dar viena slyga: atrasti kit

asmen arba organizacij, kuriam is darbas ir bt

skiriamas. msis savanoriko darbo, savanoris j atlieka

ne sau, ne draugui ar giminaiiui, o tam, kuris yra

svetimas ir kuriam savanoris neprivalo padaryti k nors

gera.

Savanorika veikla gali bti orientuota ne tik asmen, bet

ir kit gra tiksl, pavyzdiui, ups kranto ar miko

sutvarkymas, pauki skaiiavimas taip pat gali bti

savanorika veikla, nuo kurios kam nors kitam bus viesiau gyventi.


Esama vairi savanori kos veiklos apibr im ta iau visuose kalbama apie

Esama vairi savanorikos veiklos apibrim, taiau visuosekalbama apie:

motyvacij asmenin nor ir sitraukim;

darbo atlikim ne sau ar artimiesiems, bet kitam asmeniui arba organizacijai;

ne pinigin atlyginim.

Nors asmeninis noras ir pasiryimas yra itin svarbs, savanorysts savitum ir iskirtinum atskleidia savanorysts principai


Savanoryst s principai

Savanorysts principai:

Savanoryst teikia naudos ir visuomenei, ir paiam savanoriui. Savanorikas darbas nesiremia vien noru daryti gera kitiems (altruizmu): esama ir kitoki motyv, kuriuos aptarsime vliau.

Savanorika veikla yra nemokama. Vadinasi, savanorika veikla yra kiekvieno pilieio pasirenkama visikai laisvai (nesitikint jokios finansins naudos), ji didina bendrj gr ir atliekama ne eimos nari ar draug naudai. Tiesa, atsivelgiant savanorikos veiklos specifik savanoriui kartais kompensuojamos tam tikros ilaidos, pavyzdiui, kelions bilietas ar maisto ilaidos, taiau tai nra atlyginimas u atlikt darb.


Pavojai savanoryst je

Pavojai savanorystje

Didiausias j gailestis vietoj gerairdikumo, gerairdikumas vietoj meils, priklausomyb vietoj laisvs;

Meils monms supainiojimas su pomgiu padti jiems;

Savanoriams reikia ne tik mokym, bet, vis pirma, atitinkamo asmenybs formavimo apmstymo valand, o galbt net asmeninio dvasinio ir psichologinio vadovavimo.


Savanoryst s r ys

Savanorysts rys

- Savanoriai organizacijose tai daniausiai jauni mons, dar neturintys konkreios specialybs, dirbantys vairiose savanori organizacijose. ios organizacijos padeda su tam tikromis problemomis susiduriantiems monms, dirba aplinkosaugos srityje, gyvn prieglaudose. Savanoriai pagal savo poreikius ir galimybes silieja organizacijos veikl.


Savanoryst s r ys 2

Savanorysts rys (2)

- Savanoriai profesionalai tai mons jau gij tam tikr specialyb (gydytojai, buhalteriai, teisininkai, psichologai) ir neatlygintinai padedantys savanori organizacijoms. ie mons padeda organizacijoms isprsti su j sritimi susijusias problemas pritaikydami savo sukauptas inias ir patirt.


Savanoryst s r ys 3

Savanorysts rys (3)

Rengini savanoriai tai mons dirbantys renginiuose ir prisidedantys prie renginio organizavimo, vieinimo. Taip pat jie atlieka vairius pagalbinius darbus. Tokiems savanoriams daniausiai suteikiama galimyb ne tik pamatyti visas renginio organizavimo subtilybes, bet ir dalyvauti paiame renginyje nemokamai.


Savanoryst s formos

Savanorysts formos

Svarbu, kad kiekviena socialin grup ir kiekvienas asmuo atrast sau labiausiai tinkani savarankikos

veiklos form. Ir jaunas, ir brandaus amiaus, ir pagyvens mogus, ir sveikas, ir turintis

negali gali velgti savo galimyb usiimti savanorika veikla.

Taip kiekvienas asmuo gali sprsti visuomens problemas ir siekti sau svarbi tiksl.


Pagal status

Pagal status

Savaimin savanoryst vyksta be jokios organizacijos

ar kito tarpininko sikiimo. Pavyzdiui, ateini

iplauti kaimynui ind, inodamas, kad jis pats negali

susitvarkyti, ir nordamas jam padti.

Formalioji savanoryst visada traukia tarpinink

organizacij, kuri koordinuoja savanorik veikl. Ji

kvieia savanorius ir kartu su savanoriais planuoja

darbus, pavyzdiui, ind plovimas labdaros valgykloje,

kurioje savanoriauji, jau yra formalioji savanoryst.


Pagal am i

Pagal ami

Savanoriauti gali visi mons nuo to amiaus, kai asmuo gali prisiimti teisin atsakomyb u savo veiksmus.

Kiekvienos amiaus grups moni motyvai ir poreikiai

paprastai iek tiek skiriasi.


Pagal trukm

Pagal trukm

Laiko riba, skirianti ilgalaik ir trumpalaik savanoryst, yra 3 mnesiai.

Trumpalaik savanoryst savanorika veikla, trunkanti iki 3 mnesi.

Ilgalaik savanoryst savanorika veikla, trunkanti ilgiau nei 3 mnesius.


Pagal geografij

Pagal geografij

Savanoriui nra geografini rib.

Vietin savanorika veikla gali vykti ir Tavo gyvenvietje.

Europin savanorika veikla gali vykti bet kurioje Europos alyje.

Tarptautin savanorika veikla gali vykti bet kurioje pasaulio alyje bet kuriame emyne.


Pagal patirt

Pagal patirt

Daniausiai savanorystei nebtina speciali profesin patirtis. Svarbiausia yra noras padti.

Taiau galima ir tokia savanoryst, kai veikla remiasi konkreiais profesiniais gdiais. Pavyzdiui, norint vykti mokyti angl kalbos Piet Amerik, reikalinga angl kalbos mokytojo patirtis.


Pagal organizavim

Pagal organizavim

Vieno mogaus savanoriavimas vadinamas individualia savanorika veikla.

Savanorika veikla gali bti organizuojama ir grupmis, pavyzdiui, tarptautins savanoriko darbo stovyklos.


Savanoryst s sritys

Savanorysts sritys

Pagal 2011 m. Vilmorus atlikt tyrim:

70 % Lietuvos gyventoj mano, kad ypa reikalinga sveikatos prieiros savanoryst: ligoni ir negalij slaugymas, lankymas ar kitokia pagalba;

53 % mano, kad prasminga savanorikai teikti socialin-psichologin pagalb sunkumus patiriantiems monms: jaunimui, asociali eim vaikams, asmenims, grusiems i kalinimo staig, ir pan.;

51 % vertina savanorik pagalb stichini nelaimi atvejais;

46 % vertina savanorik aplinkos tvarkym;

23 % mano, kad verta padti rengti kultros, sporto ir laisvalaikio renginius;

14 % svarbia laiko savanorik vieiamj veikl.


Savanoryst s ateitis

Savanorysts ateitis

Savanoryst, sitraukimas j arba ne, savaime suprantama, pirmiausia priklauso nuo asmenini nuostat ir pasirinkimo. Bet tai dar nereikia, kad galima visikai apleisti jos organizavimo klausimus;

Veikia vairios organizacijos, kurios kvieia savanorius ir organizuoja jiems darb. Jos taip pat danai yra atsakingos u savanori teikiamas paslaugas ir rezultatus;

Savanoryst yra sudtingas procesas, kuris visuomet prasideda geriausiais ketinimais. Deja, bna, kad pasibaigia abipusiu prieikumu. Savanorystje abi puss turi mokti laviruoti itin imintingai.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Organizacijos specialiai mokosi (ir privalo tai daryti), kaip reikia dirbti su savanoriais;

Kai esminis savanoriko darbo principas nepatikti savanoriui tokio darbo, kurio pats nenortum daryti, tai ir visai neatsitiktinai geidiamiausi mokymai yra i srities, kuri bt galima vardinti kaip rasti ir ilaikyti savanori?

Taigi organizuotos savanorysts problema tai ne vien duodaniojo, bet ir gaunaniojo problema.

Savanoryst priklausys Lietuvoje ne tik nuo mogikj itekli, pavieni geros valios lietuvi, bet ir nuo savanorysts ir pilietikumo tradicij pltros, politins pareign valios ir ryto pasidalinti atsakomybe, darbais ir itekliais, palaikyti visuomens ugdymo ir institucinio ne pelno organizacijas.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Savanoriai dar sako, kad savanorikas darbas teikia t nekainojam jausm, kad esi reikalingas.

Tai byloja, kad savanoriaujant tenkinamas vienas svarbiausi mogaus poreiki pagarbos, pripainimo ir vertinimo kuris yra svarbus bet kokio amiaus mogui.

Jei norite bti savanaudis, jums reikt to siekti protingu bdu. Kvailas bdas bti savanaudiu yra () siekti laims tik sau. Protingas bdas bti savanaudiu yra siekti kit gerovs.

Dalai Lama


Savo noru tai jau savanoris

SAVO NORU TAI JAU SAVANORIS?

Kaip apibdintum, kas yra savanoris?


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Dar visai neseniai, igird od savanoris, lietuviai pirmiausia pagalvodavo apie savanorikai tarnaujaniuosius kariuomenje.

Jei gatvje paklaustum moni, kas yra savanoryst, daniausiai igirstum, kad tai savo noru atliekama veikla. Ir tai tiesa. odis savanoris sudarytas i dviej kit savo ir noru. Kitose kalbose savanorysts esm taip pat atsispindi paiame odyje. Pavyzdiui, angl kalbos odis volunteer kils i lotynikojo voluntas, kuris reikia asmenin pasirinkim, laisv vali, galimyb rinktis.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Taiau savo noru ir laisva valia mes ir valgome, bendraujame vieni su kitais arba nebendraujame,

atliekame daugyb kit veiksm, be kuri nesivaizduojamas gyvenimas. Net turime ypating

pomgi, kuriems laik ir jgas skiriame taip pat savo noru. Tad, kaip Tau atrodo, kuo nuokitos savo noru atliekamos veiklos skiriasi savanoryst?


Kas gali tapti savanoriu

Kas gali tapti savanoriu?

Savanoriu gali tapti bet kokio amiaus, lyties, religini ar politini sitikinim asmuo, norintis praplsti savo akirat, prisidti prie geresns ir socialiai atsakingesns visuomens krimo, gyti nauj pastam ir naudingos patirties, nesiekiantis u atliekamus darbus gauti jokios materialins naudos sau.

Nesvarbu: Svarbu, kad:

kiek Tau met; nori padti kitiems;

kok turi isilavinim; tiki savanorysts idja;

kokios esi tautybs; gali skirti savo jg ir laiko geram tikslui;

kok darb dirbi; nori tobulti ar bent jau prasmingai leisti laisvalaik;

kaip atrodai. gali prisiimti teisin atsakomyb.


Ar inojai kad

Ar inojai, kad...

savanoriu gali bti ir bausm kalinimo staigoje atliks asmuo, ir fizin ar protin negali turintis mogus, ir mama su kdikiu.

savanoryst yra paveldima jei rinksiesi savanoryst visuose savo gyvenimo etapuose, yra net80 % tikimyb, kad Tavo vaikams savanorika veikla bus savaime suprantamas dalykas, ir jietaip pat aktyviai savanoriaus.

mogus, kuris sako, kad to padaryti nemanoma - neturt pertraukinti mogaus, kuris tai daro. (Kiniei patarl)


Kod l verta tapti savanoriu

Kodl verta tapti savanoriu?

Visi mons tampantys savanoriais gali pasakyti daugyb skirting prieasi, kodl nusprend pagelbti tiems, kuriems to labai reikia, taiau daniausiai minimi motyvai yra ie:

noras aktyviai sitraukti visuomenin gyvenim;

inojimas, kad gali padti;

noras pasisemti naujos patirties;

nauj iki trokimas;

noras realizuoti save naujoje, dar neibandytoje srityje;

nauj paini, draug paiekos;

tikjimas, kad dirbant savanorik darb gali pakeisti gyvenimus;

asmenini bdo savybi tobulinimasis.

sra galima tsti ir bet kokia prieastis usiimti savanorika veikla yra sveikintina.


Prie pradedant savanori k veikl

Prie pradedant savanorik veikl

pravartu atsakyti sau kelet pagrindini klausim, kurie pads Jums apsisprsti, kur ir kok savanorik darb Js nortumte dirbti:

ar aikiai inote, kokia savanorika veikla nortumte usiimti?

kokios problemos ar bendruomens poreikiai Jums rpi labiausiai?

ar norite dirbti su konkreia moni grupe (pvz. vaikai, senyvo amiaus mons, mons su negalia ir t.t.)?

kiek laiko Js galite skirti savanorikai veiklai?

ar norite dirbti vienas, ar bti komandos dalimi?

ar per savanorik veikl norite gyti koki nors konkrei gdi, patirties?

ar savanoriaudami norite panaudoti konkreius savo gdius?

kokius asmeninius poreikius sieksite patenkinti usiimdami ia veikla?

ar norite sutikti nauj moni, rasti nauj draug?


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Svarbu inoti! Savanoris neprivalo atlikti jam nepriimtin ir nemaloni darb prie savo vali, o organizacija neturi teiss inaudoti savanor bei naudotis juo kaip neapmokama darbo jga.Didiausias ikis gyvenime yra veikti savo paties (nusistatytas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebtum n svajojs. (Paul Gauguin)


Kaip pasirinkti tinkam organizacij

KAIP PASIRINKTI TINKAM ORGANIZACIJ?

Yra gausyb organizacij, dirbani skirtingose srityse, todl ypa svarbu, kad potencialus savanoris pasirinkt labiausiai jo vertybes, charakterio savybes ar pomgius atitinkani organizacij. Klaidingas pasirinkimas gali atbaidyti mog nuo tolimesni savanoriko darbo paiek.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Kiekvienas savanoris turt tvirtai apsisprsti, kur galt geriausiai save realizuoti. Pavyzdiui, mgstantiems bendrauti, patarti monms, kurie susidr su problemomis, geriausiai rinktis darb krizi centruose, pagalbos telefonu linijose ar panaiose organizacijose.

Itin gamt ar gyvnus mylintys gali pagelbti savanoriaudami gyvn prieglaudose, vairiose aplinkosaugos organizacijose.

Kiekvienas mogus privalo atrasti savo srit ir prie pasirinkdamas viet, kurioje nori savanoriauti, detaliai ianalizuoti tiek organizacijas, tiek savo pomgius ir bdo bruous.


Kokiose organizacijose galima savanoriauti

Kokiose organizacijose galima savanoriauti?

Pagal Savanorikos veiklos statym Lietuvoje savanorikos veiklos organizatoriai gali bti:

labdaros ir paramos fondai;

biudetins staigos;

asociacijos;

vieosios staigos;

religins bendruomens, bendrijos ir religiniai centrai;

tarptautini visuomenini organizacij skyriai (padaliniai);

politins partijos;

profesins sjungos;

kiti juridiniai asmenys, kuri veikl reglamentuoja specials statymai ir kuri veiklos tikslas nra pelno siekimas, o gautas pelnas negali bti skiriamas j dalyviams.


Kod l organizacijoms reikia savanori

Kodl organizacijoms reikia savanori?

Pelno nesiekianios organizacijos paprastai turi ribotus finansinius, o kartais ir mogikuosius iteklius numatytiems tikslams siekti. Todl savanori pasitelkimas organizacijose ne tik kompensuoja mogikj itekli trkum numatytiems darbams nuveikti, bet atnea ir didesn naud, kuri ne i karto yra matoma.

Organizacijos savo praktikoje pasitelkianios savanorius daniausiai vardina ias gaunamas naudas:

- Kartu su savanoriais organizacij atneamos naujos idjos, mintys;

- Organizacij darbuotojai dirbdami kartu su savanoriais gauna nauj specifini gdi, kuri nesuteikia mokymai, kvalifikacijos klimas;

- Darbuotojai motyvuojami dirbti kokybikiau;

- Savanoriai organizacij ne geros nuotaikos ir daro teigiam poveik klientams;

- gyvendina uduotis, kurioms daniausiai darbuotojai neturi laiko.


Savanoryst lietuvi visuomen je

SAVANORYST LIETUVI VISUOMENJE

Anot sociolog, sitraukim savanorik veikl lemia ne vien individuals savanorio motyvai, bet ir visuomens poiris savanorik veikl bei savanoriavimo tradicijos alyje. 2011 m. vasario mnes Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, i kurio galima suprasti, koks lietuvi poiris savanorik veikl. Matyti, kad savanorikoje veikloje dalyvauja ar dalyvavo 34 % apklaustj (r.diagram).

Ar esate dalyvavs / dalyvaujatesavanorikoje veikloje?


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Tyrjai komentuoja, kad tarp turinij savanorysts patirties daugum sudaro jaunimas iki 29 met (45 %), auktj isilavinim (48 %) ir dideles pajamas (49 %) turintys gyventojai.

O tarp t, kurie nedalyvavo ir neketina dalyvauti (34 %), daugiausiai yra vyriausios amiaus grups (70 m.

ir vyresni 57 %) ir neturinij vidurinio isilavinimo (50 %).

Kaip matyti, savanorikos veiklos aktyvumas susijs su savanorio amiumi ir isilavinimu.


Kaip manai kas sulaiko lietuvius nuo savanoryst s

Kaip manai, kas sulaiko lietuvius nuo savanorysts?

Tyrime skelbiamos ir prieastys, dl kuri mons nedalyvauja savanorikoje veikloje. Jos tokios:

Niekas nepasil (34 %). I jaunimo taip atsak 46 %, i bedarbi 53 % apklaustj;

Per senas, silpna sveikata (30 %). is atsakymas bdingas vyresnio amiaus monms (60 69 m. 46 %, 70 m. ir vyresni 81 %);

Neturiu laiko (26 %). 1849 m. amiaus grupje atsakym pasirinko 43 % apklaustj.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Atrodo, nieko stebinanio jaunimas suinteresuotas, taiau trksta iniciatyvos ar informacijos apie savanorysts galimybes.

Vyresnieji nurodo j amiui bding fizini galimybi sumajim, o neturti laiko 1849 met mogui yra visikai suprantama. Juk i amiaus grup yra aktyviausia darbo rinkoje, ir apskritai tai produktyviausias mogaus gyvenimo laikotarpis.

ie skaiiai sako, kad dabar Lietuvoje savanoryst siejama su jaunatviku entuziazmu. Taiaukit ali pavyzdiai rodo, kad jai neegzistuoja amiaus ribos. Tarkim, vedijoje, kuriojesavanorikoje veikloje dalyvauja apie 50 % gyventoj, tipinis savanoris tai vidutinio amiaus,isilavins, profesinje aplinkoje gerai sitvirtins asmuo, turintis vaik ir gaunantis viduriniamgyventoj sluoksniui bdingas pajamas.


Kas tavo manymu skatina mones savanoriauti

Kas, Tavo manymu, skatina mones savanoriauti?

2011 m. visuomens nuomons tyrimo metu Lietuvoje apklausiami savanoriai nurod tokius motyvus:

Motyvai %

Galimyb padti kitiems 53

Galimyb bti naudingam visuomenei ar bendruomenei 47

Asmeninis pasitenkinimas 28

Nauji draugai, paintys 21

Galimyb panaudoti savo sugebjimus 20

Galimyb gyti nauj gdi, patirties 18

Galimyb turiningai praleisti laisvalaik 17

Apklaustieji galjo rinktis ir kelet atsakym, taiau aikiai matyti, kurie motyvai vyrauja. Naudingumo motyvo (Galiu padti kitiems ir bti reikalingas) danumas rodo, kad savanoryst suvokiama kaip savo vertybi iraika.


Davimas ir gavimas duodamas gauni dvigubai

Davimas ir gavimas Duodamas gauni dvigubai

Savanori draugai, artimieji danai i pradi savanoryst iri skeptikai, nesuvokia, kad i tokios veiklos pats gauni labai daug ini, patirties, atsakomybs, prasmingumo jausm, kuris net ugoia nuovarg po naktinio budjimo.

Jeigu iekai savanorysts, tai ir pats ieini ne basas, o su vidiniu pasitenkinimu. Tuo labiau, kai yra noras, susiplanuoji laik turiningiau, ir visk spji

Nesmerk t, kurie neskmingai stengiasi. Smerk tuos, kuriems neutenka drsos bandyti. (H.J.Brown)


Savanori veikl organizacijoje motyvuojantys veiksniai

SAVANORI VEIKL ORGANIZACIJOJE MOTYVUOJANTYS VEIKSNIAI

Norint tinkamai motyvuoti savanorius, svarbu inoti j veiklos motyvus. P.Jordanas, M.Ochman (1998) pateikia tokius savanori veiklos motyvus:

* Nori padti monms, kuriems reikia pagalbos 61 proc.

* Tikisi gyti nauj gdi 46 proc.

* Nori turti k veikti 41 proc.

* Nori jausti malonum paddami kitiems 31 proc.

* Nori sutikti nauj moni 29 proc.

* Nori atiduoti skol kitiems, kuriems jauiasi es skolingi 11 proc.

* Siekia konkretaus tikslo 7 proc.

* Turi daug laisvo laiko 4 proc.


Savanori skatinimas nevyriausybin se organizacijose

Savanori skatinimas nevyriausybinse organizacijose

Savanoriai nevyriausybinse organizacijoje dirba nesitikdami materialaus atlyginimo, todl skatinimas ir apdovanojimai yra labai svarbus j veikloje. Kaip teigia A.Melianas, J.Naujokaitis, A.Sinkeviius (1997), vis darbuotoj veikl reikia vertinti neskiriant savanorio nuo etatinio darbuotojo. Parenkant apdovanojimo bdus reikia atsivelgti savanorio darbo specifik, jo asmeninius poreikius.

Autoriai paymi, kad labai svarbs yra koordinatoriaus santykiai su savanoriu. Maloni aplinka, simintas savanorio vardas, pokalbiams su juo skirtas laikas jau yra paskatinimas. Reikia padti susidraugauti su mokamu personalu, pakviesti susitikimus, informuoti apie organizacijos veikl. Negalima pamirti savanorio poreiki ir trokim.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Galimos ir kitos savanori apdovanojim formos:

* savanori dienos minjimas;

* organizacijos enklelio ir atmintins teikimas;

* savanorio padaryt darb vieas paminjimas;

* kvietimas neoficialius organizacijos pobvius;

* pasveikinimai vairiomis progomis;

* rpinimasis savanori sugebjim ugdymu;

* vairios kelions.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

Galima surasti vairi apdovanojimo form. Tai priklauso ir nuo organizacijos pobdio.

Kad pripainimas ir skatinimas veikt, reikia:

pripainim rodyti danai;

skatinti vairiais bdais;

kad organizacija su savanoriu bt nuoirdi;

kad pripainimo susilaukt mogus, o ne jo nuveiktas darbas;

skatinimo forma atitikt savanorio nuveiktus darbus;

ypa bt pabrti laimjimai, kurie mums yra labiau reikmingi ir kuri mes tikims ateityje.

Apdovanojimas ne tik skatina savanor veikti, bet ir didina darbo efektyvum. (A.Melianas, J.Naujokaitis, A.Sinkeviius, 1997, 14).


Praktiniai u si mimai

PRAKTINIAI USIMIMAI


Testas kod l savanoryst

TESTAS KODL SAVANORYST ?

Testo pildymo instrukcija:

Jei teiginys sutampa su js prieastimis rinktis savanoryst, tui langel raykite Taip.

Jei su teiginiu nevisikai sutinkate, raykite Ne.

Kadangi testas nesilo tarpinio varianto, stenkits sutikti tik su tais teiginiais, kurie i ties nusako js nuostatas.


Ta k skai iavimas

Tak skaiiavimas

Dabar kitoje lentelje suraykite savo atsakym takus:

jei teigin atsakte Taip, lentelje prie teiginio numerio raykite 1.

Jei parate Ne, lentel atitinkamoje vietoje raykite 0.

Susumuokite takus ir palyginkite, kurios grups tak surinkote daugiausiai.

Perskaitykite toliau pateikiam tos grups apraym.

Gali bti, kad surinksite vienod ar pana daugiau nei vienos atsakym grups tak skaii.

Tai tiesiog rodo js motyv vairov.


Rezultatai

Rezultatai

1 atsakym grup: vertybi iraika

Tau savanoryst savaime yra vertyb, o noras padti kitam yra pagrindin Tavo varomoji jga.

Tau svarbu bti aplinkoje, kur savanori pagalba yra veiklos esm. Tau reikia jaustis naudingam.

Rinkdamasis organizacij greiiausiai vertinsi, kam naudinga savanorika veikla ir ar tikrai jiems Tavo pagalba reikalinga.

Pagalvok apie:

ilgalaik savanorik veikl ar net savanorik tarnyb, nes ten paprastai labiausiai juntamas savanorysts poveikis ir nauda;

sritis, kuriose savanori darbas itin reikalingas ir veikla orientuota tikslines grupes, kurioms savanori pagalba yra esmin (pavyzdiui, socialiai atskirti mons ar beglobiai gyvnai).


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

2 atsakym grup: socialinis prisitaikymas

Tikriausiai Tavo aplinkoje yra moni, kurie sitrauk savanorik veikl. i moni patirtis paskatino ir Tave pradti savanoriauti. Savanoriaujant Tau taip pat svarbu iekoti nauj socialini ryi draug, bendramini, su kuriais galtum praleisti laisv laik. Galbt neseniai pakeitei gyvenamj aplink ir iekai nauj paini? Tiktina, kad patrauksi savanoriauti ten, kur jusi stipriausi ry su monmis. Tau bus labai svarbi tarpusavio santyki atmosfera organizacijoje ir, jei reiks, iekosi bd jai gerinti. Tikriausiai esi pasirengs praleisti daugiau laiko su kolegomis savanoriais, nei to reiks savanorikai veiklai.

Pagalvok apie:

grupin savanoryst, suteiksiani galimyb igyventi grupje vykstanius procesus. Jie padeda geriau painti mones, bendrauti su jais ir kurti prasmingus santykius, kurie Tau labai svarbs;

tarptautines savanoriko darbo stovyklas, kuriose vyksta ir intensyvus grups gyvenimas, ir kiti Tave turtinsiantys socialiniai procesai: kultr painimas, bendras sprendim primimas ir kt.;

organizacij, kuri ne tik utikrina savanorik veikl, bet ir skiria itekli savanori grupei palaikyti organizuoja seminarus, ikylas ar kitus laisvalaikio leidimo bdus.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

3 atsakym grup: asmenini problem sprendimas

Paddamas kitiems, sprendi ir kai kuriuos sau aktualius gyvenimo klausimus: vidini konflikt, pasitikjimo savimi, saviverts, vienatvs. Kokie jie yra, geriausiai inai tik Tu. Savanoriaujant Tau svarbu gauti aplinkos pripainim. Jis pads susikurti erdv, kur jausiesi saugus ir galsi atsiriboti nuo savo sunkum. Taigi didiausia paskata savanoriauti asmeniniai tikslai. Tiktina, kad savanorik veikl sitrauksi tiesiog intuityviai pajuts, kad tai gali bti ta vieta, kur pasijusi saugus.

Pagalvok apie:

Europos savanori tarnyb, kuri Tau suteiks galimyb itrkti i Tavo sunkumus sukelianios aplinkos. Pakeits aplink, galsi ibandyti vairius savo elgesio modelius, pasiirsi savo situacij i kitos perspektyvos;

srit, kuri Tau teikia malonum, apie tai, kuo galbt usimei seniau, bet iuo metu esi apleids. Veikdamas mgstamoje srityje ir kartu paddamas tiems, kuriems reikia Tavo pagalbos, patirsi daug gyvenimo diaugsmo teikiani dalyk.


Nvo vaidmuo stiprinant pilietin visuomen lyderyst partneryst sanglauda tiltas

4 atsakym grup: inios

 • Turbt pagrindinis motyvas savanoriauti Tau yra galimyb tobulti ir ugdytis rpimoje srityje:

  ugdytis asmeninius gebjimus, gyti specifini tam tikros srities ini. Savanoriavim sieji su savo esama ar bsima profesine veikla; velgi, kad tai, k nortum gauti savanoriaudamas, gali didinti Tavo sidarbinimo galimybes. O gal savanorika veikla gali virsti darbo vieta? Todl renkantis savanorysts viet, Tau vis pirma svarbu vertinti, ar konkreti organizacija gali suteikti pakankamai galimybi mokytis ir tobulti.

  Pagalvok apie:

  srit, kuri teikt Tau galimyb praktikai ibandyti tai, kuo domiesi ar k studijuoji. Pavyzdiui, jei studijuoji psichologij, bti savanoriu Jaunimo linijoje gera psichologinio konsultavimo praktika. Arba jei domiesi gamta, i ariau j painsi savanoriaudamas viename i nacionalini park;

  organizacij, kuri nra savo srities naujok, bet jau turi sukaupusi patirties; kuri Tau gals pasilyti ne tik veikl, bet ir savo ini baz, o jei pasirinksi ilgalaik savanoryst, galbt gausi galimyb pasitobulinti seminaruose ar mokymuose.


A i u d mes

Ai u dmes


 • Login