Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. - PowerPoint PPT Presentation

Cyklus trikarboxylov ch kyselin citr tov cyklus krebs v cyklus
Download
1 / 56

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus. Citrátsynthasa. Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem. Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát. Uplatňuje se enolforma acetylCoA !. AKONITASA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cyklus trikarboxylov ch kyselin citr tov cyklus krebs v cyklus

Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.


Citr tsynthasa

Citrátsynthasa

 • Citrátsynthasa katalyzuje kondenzaci acetylCoA s oxaloacetátem.

 • Dvousubstrátová reakce s uspořáddaným mechanismem – první se váže na enzym oxaloacetát.

 • Uplatňuje se enolforma acetylCoA !


Akonitasa

AKONITASA

 • Akonitasa katalyzuje reversibilní izomeraci citrátu na isocitrát.

 • Meziproduktem je cis-akonitát.

 • Akonitasa obsahuje komplex [4Fe-4S] podílející se na odštěpení OH skupiny

  z citrátu.


Nad dependentn isocitr tdehydrogenasa

NAD+ dependentní isocitrátdehydrogenasa.

 • Enzym katalyzuje oxidadivní dekarboxylaci isocitrátu na

  a-oxoglutarát.

 • Oxid uhličitý se odštěpuje z původní molekuly oxaloacetátu,

  ne z acetylCoA.

 • Produkuje se NADH + H+.

 • Koenzymy jsou Mg nebo Mg ionty.


A oxoglutar tdehydrogenasa

a-Oxoglutarátdehydrogenasa.

 • Katalyzuje oxidativní dekarboxylaci a-oxoglutarátu za tvorby druhé molekuly CO2 a NADH.

 • Analogická reakce

  s pyruvátdehydrogenasovým komplexem.

  Molekula CO2 má také původ

  v oxaloacetátu.


Sukcinylcoasynthetasa sukcin tthiokinasa

SukcinylCoAsynthetasa (sukcinátthiokinasa)

 • Katalyzuje štěpení vazby s vysokou energií (sukcinylCoA) spojené se syntézou GTP.

 • Savčí enzym katalyzuje tvorbu GTP, rostlinné a bakteriální enzymy ATP.

 • Meziproduktem je sukcinylfosfát.


Sukcin tdehydrogenasa sd

Sukcinátdehydrogenasa (SD).

 • Enzym katalyzuje stereospecifickou dehydrogenaci sukcinátu na fumarát.

 • Enzym je kompetitivně inhibován malonátem,…..

 • Na enzym je kovalentně vázán přes His FAD – prosthetická skupina.

 • Produkuje se FADH2 – který musí být rychle reoxidován. Elektrony se přenáší do mitochondriálního elektronového transportního řetězce.

 • SD je jediný enzym CC vázaný na membránu. Ostatních sedm je volně v matrix mitochondrie.


Fumarasa

Fumarasa

 • Fumarasa katalyzuje hydrataci dvojné vazby fumarátu za tvorby malátu.

 • Hydratace probíhá přes karbanion jako přechodový stav.

 • Nejdříve se aduje OH- a poté H+.


Mal tdehydrogenasa

Malátdehydrogenasa.

 • Enzym katalyzuje koncovou reakci CC – regeneraci oxaloacetátu.

 • Přenos hydridového aniontu na NAD+ probíhá analogicky jako u laktátdehydrogenasy

  a alkoholdehydrogenasy.

 • Změna standardní volné energie této rekce

  je + 29, 7 kJ/mol. Z toho důvodu je koncentrace oxaloacetátu v buňce velmi nízká vzhledem

  k malátu. Další reakce katalyzovaná citrátsynthasou je silně exergonní (-31, 5 kJ/mol).


Glyoxyl tov cyklus

Glyoxylátový cyklus.

 • Rostliny, bakterie a plísně mají enyzmy, které katalyzují převod acetylCoA na oxaloacetát

  a tím do glukoneogeneze.

 • Isocitrátlyasa a malátsynthasa.

 • Cyklus probíhá zčásti v mitochondrii a zčásti

  v glyoxysomech (na mebránu vázané organely).

 • Výsledkem cyklu je převod dvou acetylCoA na sukcinát

  v glyoxysomu, který je převeden na malát v mitochondrii

  a využit ke glukoneogenezi.

 • Glyoxysomy nemají akonitasu – převedení citrátu na isocitrát probíhá pravděpodobně v cytosolu.

 • Malát je transportován do cytosolu, kde je malátdehydrogenasou převeden na oxaloacetát a dále vstupuje do glukoneogeneze.


 • Login