Eesti t tukassa www tootukassa ee infotelefon 15501
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Eesti Töötukassa tootukassa.ee Infotelefon 15501 PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee Infotelefon 15501. Kuidas otsida tööd?. 19.09.2014. Eesti Töötukassa. 1. TÖÖ LEIDMISE VÕIMALUSED. SUHTLUSVÕRGUSTIK (sõbrad, sugulased, tuttavad, endised töökaaslased ...) FIRMADE KODULEHED, PERSONALIANKEEDID INTERNETIPORTAALID PERSONALIOTSINGUFIRMAD

Download Presentation

Eesti Töötukassa tootukassa.ee Infotelefon 15501

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eesti t tukassa www tootukassa ee infotelefon 15501

Eesti Töötukassawww.tootukassa.eeInfotelefon 15501

Kuidas otsida tööd?

19.09.2014

Eesti Töötukassa

1


T leidmise v imalused

TÖÖ LEIDMISE VÕIMALUSED

 • SUHTLUSVÕRGUSTIK(sõbrad, sugulased, tuttavad, endised töökaaslased ...)

 • FIRMADE KODULEHED, PERSONALIANKEEDID

 • INTERNETIPORTAALID

 • PERSONALIOTSINGUFIRMAD

 • RENDITÖÖFIRMAD

 • EURES

19.09.2014

Eesti Töötukassa

2


T leidmise v imalused1

TÖÖ LEIDMISE VÕIMALUSED

 • AJALEHETÖÖKUULUTUSED, ENDA KUULUTUSEDAJALEHTEDES

 • SOOVITAJAD

 • “PLANGUKUULUTUSED”

  Kasuta korraga mitut erinevat võimalust!

19.09.2014

Eesti Töötukassa

3


Millal alustada t otsimisega

MILLAL ALUSTADA TÖÖ OTSIMISEGA

 • PAREM VAREM KUI HILJEM

 • ÜLESÜTLEMISTEATE KÄTTESAAMISEL

 • 1-2 NÄDALAT PUHKUST, SIIS KONKREETNE TEGEVUSPLAAN

 • KRIITILINE AEG – 4 KUUD (VÕTTA VASTU TÖÖ JA OTSIDA EDASI)

19.09.2014

Eesti Töötukassa

4


Millist t d otsida

MILLIST TÖÖD OTSIDA

 • MÕTLE LÄBI VÕIMALIKUD VARIANDID, VAJADUSEL KASUTA ABI

 • SEA PRIORITEEDID JA VÄLISTA

 • HOBID

 • VII UNISTUSED ELLU. ISEENDALE TÖÖANDJAKS?

 • PAINDLIKUD TÖÖVORMID – OSAAJAGA TÖÖ, TÄHTAJALINE, KAUGTÖÖ, KODUSTÖÖ, PROJEKTITÖÖ JNE

19.09.2014

Eesti Töötukassa

5


Kuidas kandideerida

KUIDAS KANDIDEERIDA

 • CV

 • KAASKIRI

 • MOTIVATSIOONIKIRI

 • KOOPIAD TUNNISTUSTEST

 • ESSEE

 • TEHTUD TÖÖDE LOETELU

 • Otsi enne kandideerimist täiendavat infot organisatsiooni ja töökoha kohta. Analüüsi ja võrdle enda teadmiste ja oskustega ametikohale esitatavaid nõudeid.

19.09.2014

Eesti Töötukassa

6


Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Pead veenma tööandjat, et oled sobiv kandidaat

 • Faktid (iseloomustavad tööd, tõesed)

 • Vasta esitatud nõudmistele, rõhuta vajalikke kompetentse

 • Tõesta, et oled usaldusväärne (koostööpartnerid ja soovitajad)

 • Struktureeritud esitus, kergesti loetav

 • Väldi kirja- ja faktivigu

19.09.2014

Eesti Töötukassa

7


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

CV

 • ISIKUANDMED: nimi, sünniaeg ja –koht, kontaktid, perekonnaseis

 • HARIDUS: hariduskäik (alustada viimasest koolist), täienduskoolitus (need, mis toetavad kandideerimist)

 • TÖÖKOGEMUS: alustada viimasest/praegusest töökohast, märkida kuu ja aasta, firma nimi ja tegevusala, ametikoht (peamised tööülesanded, juhtiva koha puhul ka alluvate arv)

19.09.2014

Eesti Töötukassa

8


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

CV

 • KEELTEOSKUS: emakeel + võõrkeelte oskuste tasemed

 • ARVUTIOSKUS: arvutiprogrammid, kasutamise tase

 • MUU INFORMATSIOON: hobid, s.h. Kuulumine liitudesse, ühendustesse, klubidesse; autojuhtimisoskus, auto kasutamise võimalus (vajadusel staaž), täiendav informatsioon

 • SOOVITAJAD

19.09.2014

Eesti Töötukassa

9


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

KAASKIRI

Ca ½ lk pikk, adresseeritud konkreetsele tööandjale, võib olla meili sisuks

 • Märkida ära soovitav töökoht, tööpakkumise allikas

 • Rõhutada veel enda isikupära

 • Põhjendada sobivust

 • Näidata teadmisi ja huvi pakutava töö ning organisatsiooni vastu

  Lõppu enda nimi (allkiri), kuupäev ja kontaktandmed

19.09.2014

Eesti Töötukassa

10


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

MOTIVATSIOONIKIRI

Ca 1 lk pikk, adresseeritud konkreetsele tööandjale, eraldi dokument

 • tuua välja CV olulisemaid kohti enda kompetentsuse rõhutamiseks

 • Tõestada enda töölepühendumust, initsiatiivikust, meeskonnasobivust jms

 • Põhjendada enda huvi organisatsiooni ja töökoha vastu eelkõige enda arengust lähtuvalt ning sobivust pakutavale töökohale

19.09.2014

Eesti Töötukassa

11


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS

 • Loe läbi enda CV ja analüüsi, miks just Sina oled sobilik kandidaat sellele ametikohale

 • Mõtle läbi, kus ja kellena töötanud oled ja kuidas need haakuvad ametikohale, kuhu kandideerid

 • Tutvu eelnevalt ettevõttega, kuhu intervjuule lähed

 • Riietu vastavalt ametikohale, tunne end mugavalt. Aroomid.

 • Ära hiline ja ära mine liiga vara

19.09.2014

Eesti Töötukassa

12


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS

 • Psühholoogid väidavad, et esimene mulje kujuneb inimesest 5 sekundi jooksul pärast tema ilmumist vaatevälja

 • Kehakeel:

 • + naeratus, sirge selg, käed paigal, avatud käed, silmside

 • - haigutamine, “rahutud” sõrmed, sage kella vaatamine, pilk põrandal, ekslev pilk, “suletud poos”

19.09.2014

Eesti Töötukassa

13


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS

 • Kuula küsimused lõpuni. Mõtle vastus rahulikult läbi. Kui ei oska vastata, ütle seda.

 • Ole aus ja enesekindel.

 • Jälgi enda kehakeelt.

 • Ole oma töösoovis kindel.

 • Ole loomulik.

 • Kasuta võimalust esitada küsimusi.

19.09.2014

Eesti Töötukassa

14


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS – põhilised küsimused

 • Miks kandideerite sellele kohale?

 • Miks lahkusite eelmisest töökohast?

 • Miks arvate, et olete sellele töökohale kõige parem kandidaat?

 • Millised on teie tugevad küljed?

 • Millised on teie puudused?

19.09.2014

Eesti Töötukassa

15


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS – põhilised küsimused

 • Millised on teie ootused tulevasele töökohale?

 • Milline oleks teie panus meie asutusse?

 • Milline on teie palgasoov?

 • Millised küsimused on teil meile kui tulevasele tööandjale?

19.09.2014

Eesti Töötukassa

16


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

TÖÖVESTLUS

 • Valmista ette 2-3 küsimust, mida tahaksid küsida tulevaselt tööandjalt.

 • NB! Ole valmis üllatusteks – intervjueeriaid võib olla mitu, võid sattuda grupiintervjuule ja/või rühmatööle, võidakse küsida näiliselt asjasse mitte puutuvaid küsimusi – kummalisi ja lausa ebameeldivaid, testid, ärritav käitumine, jne. – see kõik võib olla osa teie testimisest.

19.09.2014

Eesti Töötukassa

17


T vestluselt lahkudes

TÖÖVESTLUSELT LAHKUDES ...

 • Uuri, millal otsus tehakse

 • Täna meeldiva vestluse eest ja soovi edu edaspidiseks.

 • Silmside!

19.09.2014

Eesti Töötukassa

18


Eesti t tukassa tootukassa ee infotelefon 15501

IGA LÕPP ON UUE ALGUS!!!

EDUKAT KANDIDEERIMIST!

19.09.2014

Eesti Töötukassa

19


 • Login