P o m p e j e it lie 2009
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

P o m p e j e Itálie 2009 PowerPoint PPT Presentation


  • 54 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

P o m p e j e Itálie 2009. Manuální posouvání na další snímek. Hudební doprovod. J@.

Download Presentation

P o m p e j e Itálie 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P o m p e j e it lie 2009

P o m p e j eItlie 2009

Manuln posouvn na dal snmek.

Hudebn doprovod

J@


P o m p e j e it lie 2009

Msto jmnem Pompeje se zrodilo vase starho ma na pat Vesuvu. Nalzalo se na cest mezi severem a jihem, mezi moem a bohatmi dolmi ve vnitrozem a tak se stvalo bohatou koist tu Etrusk, jindy Samnit, man, . . . A vichni sem pinesli sv zvyky a umn, kter dnes oznaujeme jako tzv. pompejsk styly. Kprvnmu velkmu netst dolo roku 62 po Kristu, kdy se pi zemtesen zmsta stala hromada sutin. Nesmrn houevnatost a ple peivch oban vak doke bhem krtk doby znovu oivit ponien msto. Pak se to stane : Vesuv, po stalet povaovan za vyhaslou sopku, pln vinic a luxusnch obydl,se odpoledne 24.srpna roku 79 po Kr. probud a vybuchuje sneprosn niivou silou . .Msto bylo pohbeno pod vrstvou 6-7 metr popela. Po 1700 letech zapoaly vykopvky.


P o m p e j e it lie 2009

Zahradou kolem hradeb, za nimi se ty prvn domy, pichzme k brn


P o m p e j e it lie 2009

Mnoho divadel-nch pedsta-ven, kter tu mohli di-vci shldnout pot i ns v dnen dob


P o m p e j e it lie 2009

Bylo zde i mnoho duchovnch stnk. Chrm i malch modliteben


P o m p e j e it lie 2009

Nae kroky smuj k zkm ulikm. Na konci jedn vidme bordel. Ne nepodek. Prost bordlek s pokojky nahoe i dole. V nich kamenn lko, a na nm se odehrvaly vci Nad dvemi do pokojk meme dodnes obdivovat fresky, kter naznaovaly, v jakm oboru je obyvatelka pokojku pebornic.


P o m p e j e it lie 2009

I v pokojch jsou vymalovny fresky s erotickmi vjevy. Jestli znzoruj speciln sluby, kter se tu tehdy provozovaly, nebo jen mly rozproudit fantazii klient, to u nm asi nikdo neekne. Na freskch jsou znzornny ty nejodvnj polohy, vetn nkterch sadomasochistickch i krvavch vjev kter dodnes pekvapuj svm erotickm nbojem a otevenost.


P o m p e j e it lie 2009

Po zpadu slunce se i vechny hospody mnily na domy lsky. Jasn, e pro tak velk msto by jeden bordlek nestail Kad tedy mla v pate pokojky, ve kterch si man uvali nevzanch sexulnch rozko. Servrky se toti v noci zmnily v prostitutky a po celodennm obsluhovn v jdeln uspokojovaly hosty tak v posteli. Za pohlavn akt se podle historik platilo stejn jako za dv sklenice vna.


P o m p e j e it lie 2009

V kruhovch otvorech byly kon-tejnery s jdlem. Jako v zvodn kuchyni


P o m p e j e it lie 2009

Ve mst bylo i 40 pekren pro 20-30.000 obyvatel


P o m p e j e it lie 2009

V ulicch meme vidt i pechody pro chodce. Kameny byly poloeny tak, aby mezi nimi mohly projet vozy


P o m p e j e it lie 2009

Vude ekaly na zniv obyvatele kany s krsn studenou vodou


P o m p e j e it lie 2009

Opoutme tvr emeslnk,uliky Pekaskou, Barvskou i Soukenickou Ulice jsou najednou ir a domy vstavnj.


P o m p e j e it lie 2009

A to u jsme v pravch mskch lznch.

Mimo mnoha soukromch existovaly ve mst i troje lzn veejn.Vude mramor, fresky, sochy, tepl i studen voda,dokonce i plaveck bazn. Meme si dopt stiky i mase Prost vechno, co si dopvme v lznch i dnes


P o m p e j e it lie 2009

Forum- bylo srdcem veejnho, politickho i ekonomickho ivota. Okolo stly nejdleitj veejn budovy msta. Pvodn bylo ohranieno ze t stran dvojm sloupovm. Na tvrt, severn stran byla budova Capitolia (chrm zasvcen bostvm)


P o m p e j e it lie 2009

Faunv dm-jedna z nejbohatch budov ve mst. Zaujmala prostor celho bloku. Byla postavena v druhm stolet n.l. v hellenistick architektue vkusn sladn s italskm stylem. Ti jdelny byly bohat ozdobeny mozaikou. Budova byla doplnna dvmi zahradami, z nich vt byla opravdu skvostem.


P o m p e j e it lie 2009

S obdivem si prohlme palce, domy,vchzme do atri, lonic, prohlme bohatou vzdobu na stnch, mozaiky na podlahch, fontnky a sochy


P o m p e j e it lie 2009

Nakonec se zastavme u Amfitetru. Ten byl postaven vroce 80 ped Kristem, kdy se Pompeje staly mskou koloni a stal se tak nejstarm znmm amfitetrem. M piblin 135x104 m a mohl pojmout na 20.000 osob. Probhala zde pedstaven sboji gladitor a sportovn kln, piem publikum sem pijdlo i zokolnch mst.


P o m p e j e it lie 2009

Pi pohledu na mohutn panorama Vesuvu nm dojde cel katastrofa. Zemtesen, pak opravy msta. Vesuv vypust oblak znac jeho probuzen a lid prchaj pry. Kdy se hodiny nic nedje, mnoz se vrac, ale vtom nastv mohutn erupce. ern oblak, zatemujc slunce. Spou rozplench kamen a popela pokrv Pompeje. Domy i zdi se bort, peklo dosahuje vrcholu. Nakonec vlna popela smenho svodou vymazv posledn zbytky ivota. Ti, kte odtud prchli, jsou dostieni jedovatmi plyny, je se na vechny strany.


P o m p e j e it lie 2009

K o n e c

prohldky

J@


  • Login