GLOBAL TEENAGER PROJECT TIMSKO POUEVANJE IN PROJEKTNI PRISTOP K UENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMO...
Download
1 / 15

Global Teenager Project (GTP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GLOBAL TEENAGER PROJECT –TIMSKO POUČEVANJE IN PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT Andreja Drašler Zorič, prof. angl. Maja Miklič, šolska knjižničarka OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana. Global Teenager Project (GTP). zasnovan v Haagu leta 1999 v okviru IICD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Global Teenager Project (GTP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GLOBAL TEENAGER PROJECT TIMSKO POUEVANJE IN PROJEKTNI PRISTOP K UENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOJO IKTAndreja Draler Zori, prof. angl. Maja Mikli, olska knjiniarkaO dr. Vita Kraigherja Ljubljana


Global Teenager Project (GTP)

 • zasnovan v Haagu leta 1999 v okviru IICD

 • mednarodni projekt v obliki tematskih unih krogov

 • nudi: medkulturno ozaveanje,

  • medpredmetno povezovanje,

  • problemsko naravnano uenje

  • uenje z uporabo IKT

 • slovenska GTP koordinatorica: Darja nidari


GTP uni krogi

 • glede na:

  • starost (9-12 let;12-15 let ;1518 let;1823 let)

  • jezik komunikacije (v osmih razlinih jezikih)

  • sredstvo komunikacije (email ali wiki)

  • nain: raziskovalni ali komunikacijski

 • aktualne teme na druboslovnem in naravoslovnem podroju, primerne za projektno delo in raziskovanje


PROJEKTNI PRISTOP K UENJU

Projektni pristop k uenju (tujih jezikov)

 • uenje preko dejavnosti (angl. tasks), ki so zasnovane na podlagi vpraanja / problema, ki jih uenci nato raziskujejo, na koncu pa ustvarijo nek avtorski izdelek

 • uenje osredinjeno na uenca

 • uitelj mediator / moderator

 • (pogosto) skupinska oblika dela

 • (pogosto) uporaba IKT


PROJEKTNI PRISTOP K UENJU

Projektno delo in uenje tujih jezikov

 • predmet raziskovanja je problem iz realnega sveta vez med angleino v razredu pri pouku in angleino iz zunanjega sveta(Fried-Booth, 1997)

 • medpredmetno povezovanje

 • avtentinouenje angleine jezik je le sredstvo za sporazumevanje in ne bistvo sporazumevanja

 • prednost projektnega dela konni izdelek, nek oprijemljiv rezultat njihovega dela (Foss et al, 2007)


PROJEKTNI PRISTOP K UENJU

GTP in uenje tujih jezikov

 • celostni tujejezikovni pouk

 • Razvijanje: bralne zmonosti,

  pisne zmonosti,

  zmonosti sodelovanja v skupini,

  zmonosti uporabe IKT,

  digitalne zmonosti,

  medkulturne zmonost i.


TIMSKO POUEVANJE

Timsko pouevanje

 • uinkovit tim: preprian v smiselnost sodelovanja

  ima jasno zasnovane cilje,

  ima vnaprej dogovorjeno obliko sodelovanja,

  se zaveda medsebojne odgovornosti.

 • 3 faze: nartovanje, izvajanje, refleksija.

 • sinergija znanj in spretnosti (npr. znanje angleine in knjinino-informacijsko znanje ter poznavanje IKT)

 • popestritev pouka in olajanje dela?


UPORABA IKT

GTP in uporaba IKT

 • spletna stran projekta http://www.globalteenager.org/

 • wiki naega unega kroga https://gtpcolorsandsoundsofmycountryfeb2011.pbworks.com/w/page/35884790/FrontPage

 • Moodle spletna uilnica O dr. Vita Kraigherja:

  forum in kviz http://193.2.241.68/moodle/course/view.php?id=62

 • Word Office

 • e-pota in svetovni splet


POTEK PROJEKTA

Kratek opis poteka projekta

 • vsak uni krog ima 6 faz, projekt traja 11 tednov

 • sodelovalo 18 uencev 6. razreda in mentorici: prof. angleine in olska knjiniarka

 • sreanja v asu dodatnega pouka TJA v raunalniki uilnici oz. uilnici geografije

 • Izbrali smo uni krog Nature and the World around us (komunikacijsko orientiran uni krog preko wiki-ja za uence od 9 do 12 let).


POTEK PROJEKTA

Kratek opis unega kroga

 • teden 0: priprava uvod v projekt,

 • teden 1: predstavitev fotografija in pismo,

 • 2 in 3. teden: oblikovanje raziskovalnih vpraanj

  What are your celebrations and festivals like?

 • 4., 5., 6., 7. teden: raziskovanje in oblikovanje odgovorov,

 • 8. in 9. teden: povzemanje odgovorov,

 • 10. in 11. teden: poslovilno pismo ter evalvacija.


POTEK PROJEKTA

Uni krog Nature and the World around us

 • od 14. februarja 2011 do 8. maja 2011,

 • sodelujoe ole: O dr. Vita Kraigherja, Slovenija

  Mallick Preparatory School, Banglade

  Europa International School, Banglade

  Hajj Bahaa Eddine Hariri School, Libanon

  Kharkiv gymnasium, Ukrajina

  Domale Primary School, Slovenija

  Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, JAR

  Rhodes Park School, Zambija


VPRAANJA

Diskusija


VIRI

VIRI

 • Bas, Gokhan. (2008). Implementation of Multiple Intelligences Supported Project-Based Learning in EFL/ESL Classrooms. http://www3.telus.net/linguisticsissues/mi (5. 1. 2012).

 • Eren, V. et al. 2011. Program osnovna ola. Uni nart. Angleina.http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf.

 • Fried-Booth, D. L. (1997). Project work. (8th Ed.) Oxford: Oxford University Press.

 • Foss, P., et al. (2007). Project-Based Learning Activities for Short-Term Intensive English Programs, Asian EFL Journal Teaching articles 2007., Vol. 23. Str. 78 91.

 • Fragoulis, I. (2009). Project-Based Learning in the Teaching of English as A Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice Language Teaching. Vol. 2, No. 3. Str. 113-119.

 • Gulbahar Beckett H. in Chamness Miller, P., (ur.) (2006). Project-based Second and Foreign Language Education: past, present, future. NC: Information Age Publishing.

 • Grosman, M. in Kukovec, M. (2004). Uni nart : program osnovnoolskega izobraevanja. Angleina. Ljubljana : Ministrstvo za olstvo, znanost in port : Zavod RS za olstvo.

 • Johnston, B. in Madejski, B. (1990). A Fresh Look at Team Teaching. The Teacher Trainer Journal, Vol. 4., No. 1, http://www.tttjournal.co.uk/uploads/File/back_articles/A_fresh_look_at_team_teaching.pdf


VIRI

VIRI

 • Kralj, N. (2010). E-skok v uni krog. MEDNARODNA konferenca Splet izobraevanja in raziskovanja z IKT SIRIKT: Zbornik vseh prispevkov. Str. 269.

 • Kreuh, N. (2008). Digitalna zmonost oz. kompetenca kaj je zdaj spet to? Vzgoja in izobraevanje, Vol. 39, No. 5. Str. 85-86.

 • Mikli M. in Draler Zori A. (2011). Prilonost za mednarodno sodelovanje z uporabo IKT: Global Teenager Project GTP. olska knjinica, Vol. 21, No. 4. Str. 230 - 235.

 • ebart, M. (2008). Uni krogi - projekt za celostni pouk tujih jezikov. Vzgoja in izobraevanje, Vol. 39, No. 5. Str. 85-86.

 • Vermeulen, D. (2010) The Global Teenager Project: Gender and online collaborative learning. www.iicd.org/articles/the-global-teenager-project-gender-and-online-collaborative-learning (9. 12. 2011)

 • nidari, D., et al (2010). iEarn Slovenija. MEDNARODNA konferenca Splet izobraevanja in raziskovanja z IKT SIRIKT : Zbornik vseh prispevkov. Str. 266.

 • www.globalteenager.org/ (11.12. 2011)

 • https://gtpcolorsandsoundsofmycountryfeb2011.pbworks.com/w/page/35884790/FrontPage

 • http://www.jeffkorhan.com/images/2011/08/2011.8.28-Questions.jpg

 • http://www.searchenginepeople.com/i/thank-you.jpg


HVALA

/


ad
 • Login