imenes defin ana vesturisk un starpkult ru kontekst
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ģimenes definēšana vesturiskā un starpkultūru kontekstā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ģimenes definēšana vesturiskā un starpkultūru kontekstā - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Ģimenes definēšana vesturiskā un starpkultūru kontekstā. Famīlija. Latīniski “ famulus ” : mājas vergs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ģimenes definēšana vesturiskā un starpkultūru kontekstā' - clio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fam lija
Famīlija
 • Latīniski“famulus”: mājas vergs.
 • Angļu „family”, vācu Familie, franču “famille” tika attiecināts uz cilvēkam piederošajiem vergiem, tad tika iekļauti visi cilvēka pakļautībā esošie ļaudis, tā pēcnācēji, visbeidzot, visi cilvēki, ar kuriem kopā dzīvoja vienā mājsaimniecībā.
 • 18.gs. terminu sāka lietot runājot par cilvēkiem, kas dzīvoja vienā mājsaimniecībā un kurus vienoja asinsradniecība.
 • Kopš 19. gs. terminu ģimene attiecina uz intīmu vienkopus dzīvojošu vecāku un bērnu grupu.
imene v sturisk perspekt v
Ģimene vēsturiskā perspektīvā
 • Evolūcijas teorija: mežoņi, barbari, civilizētā sabiedrība.
  • Galvenie pārstāvji-
   • Č.Darvins “Ģimenes sistēmu evolūcijas teorija”,
   • antropologs L.H. Morgans “Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelsme”
   • F.Engels un K.Marks
 • Privātīpašums kā katalizators
imene v sturisk perspekt v1
Ģimene vēsturiskā perspektīvā
 • Strukturālais funkcionālisms u.c.
  • Ģimenes modelis atbilstošs sabiedrības iekārtai, vajadzībām
imenes funkcijas
Ģimenes funkcijas
 • Bērnu radīšana un socializācija
 • Ekonomiska sadarbība un darba dalīšana
 • Savstarpējas rūpes, uzraudzīšana
 • Seksuālo attiecību legalizēšana
 • Dzimtas turpināšana nododot fizisku, intelektuālu mantojumu bērniem.

Schiamberg (1983)

Funkcijas var veikt ģimene vai sabiedrība.

Atšķirīgi dažādās sabiedrībās.

papla in t s imenes
Paplašinātās ģimenes
 • Pievilcīgas, jo saistās ar drošību.
 • Paplašinātās ģimenes- turīgu saimju privilēģija.
  • Ekonomiski iemesli, emocionālai tuvībai- sekundāra nozīme.
  • Laulības notika materiālu, praktisku iemeslu dēļ.
 • Mīnusi- grūtības saglabāt savu identitāti jaunajai ģimenei.
slide7

17- 18.gs. Eiropa paplašināto ģimeņu ziedu laiks.

 • Māja nebija personīgā telpa- vienmēr daudz viesu.
 • Nav ģimenes dzīves, tikai sabiedriskā dzīve.
 • Bērni mazi pieaugušie.
attieksme pret b rniem
Attieksme pret bērniem
 • Attieksme pret bērniem- pragmatiska. Daudzi bērni tika atstāti novārtā, augsta bērnu mirstība (18. gs.– izdzīvoja katrs trešais bērns),
  • t.sk. vecāku paviršas attieksmes vai apzinātas nolaidības dēļ- bērni nereti nosmaka, tika atdoti audžuvecākiem, kas par tiem nerūpējās
   • Pasakas par Ansīti un Grietiņu, ļaunajiem audžuvecākiem.
   • Piemērs par Ž.Ž.Ruso, kas savus 5 bērnus atdeva bērnu namā (mirstība 80-90%, kļuva par kalpiem vai kareivjiem).
slide9

Attīstoties ražošanai sākās dalījums publiskajā un personīgajā telpā- “mājas durvis aizvērās”.

 • Un sieviete palika ieslēgta mājās...
slide10

19. gs. vidusšķiras ģimenes ideāls- nukleāra ģimene.

 • Vīrs- pelnītājs, sieva rūpējas par mājām.
ime u veidi strukt ra un izm rs
Ģimeņu veidi- struktūra un izmērs
 • Nukleārā ģimene - sastāv tikai no vecākiem un bērniem.
 • Paplašinātā ģimene - teritoriāli cieši saistīti dzīvo vecāki un bērni, arī jau precētie bērni, viņu dzīvesbiedri un bērni.
 • Dzīvesbiedru ģimene - ģimene, kurā nav vai kamēr tajā nav bērnu.
 • Viena vecāka ģimene
 • Apvienotas divas viena vecāka ģimenes utt.
ime u sadal jums p c laul bu tipa
Ģimeņu sadalījums pēc laulību tipa
 • No 1231 kopienām
  • 186 ir monogāmas
  • 453 reizēm sastopama poligāmija
  • 588 bieži sastopama poligāmija
  • 4 dominē poliandrija.

Pēc Etnogrāfiskā atlasa datiem.

monog mija
Monogāmija

Oficiāli visbiežāk sastopama forma rietumu sabiedrībā:

 • jo vīriešu un sieviešu aptuveni vienāds skaits;
 • nosaka likumdošana.

Reāli- “sērijveida monogāmija/poligāmija”

slide15

Laulība kā “patīkama nepieciešamība” - Polinēzija

 • Elastīga institūcija, kas izslēdza ilgstošu neapmierinātību:
  • Līgava un līgavainis vienkārši sāk dzīvot kopā.
  • Monogāmija, bet pieļaujamas seksuālas attiecības vīra/sievas brāļiem/māsām, vīra labākajam draugam, viesiem.
  • Ja laulība nav apmierinoša- pāris savstarpēji vienojas šķirties.
  • Vecākie zēni paliek pie tēva, jaunākie un meitenes pie mātes.
polig mija
Poligāmija

Iemesli:

 • bieži kari, tāpēc vīriešu mazāk
  • 1650. gadā Vācijā, Nirnbergā tika izdots rīkojuma, kas aizliedza klosteros pieņemt vīriešus, kas jaunāki par 60 g. Un katrs vīrietis drīkstēja apprecēt līdz pat 10 sievām.
 • Visas galvenās reliģijas- budisms, hinduisms, jūdaisms, kristietība pieļauj poligāmiju.
  • Ja spēj vienādi labi parūpēties par visām sievām- apģērbs, pārtika, dzimumdzīve.
  • Mūsdienās saglabājusies tikai islāmā- īpaši Saudu Arābijā, Sudānā.
mormo u polig mija
Mormoņu poligāmija
 • Joseph F. Smith ģimene ar sievām un bērniem
poliandrija
Poliandrija
 • Visbiežāk- brāļu poliandrija
 • Sastopama-Tibetā, Kanādas ziemeļos, Nepālā, Nigērijā, atsevišķos Indijas reģionos, Šrilankā, Mongolijā u.c.
 • Iemesli:
  • Ļauj saglabāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes “vienās rokās”,
  • ja vīrieši ilgstoši ir projām no mājām,
  • Saglabāt aristokrātiskos titulus ģimenē.
slide20

Tibetas poliandrija.

 • Vīri bieži ir brāļi.
 • Ļauj saglabāt jau nelielos īpašumus pietiekami lielus, lai uzturētu ģimeni.
 • Ģenētiski tuvi potenciālie bērnu tēvi.
 • Vecākais brālis tēvs, pārējie- onkuļi.
grupu laul bas
Grupu laulības
 • Pastāv Havaju salās u.c.- parasti vairāki brāļi apprec vairākas māsas.
 • Rietumos, īpaši ASV 19., 20. gs. zināmas dažādas komūnas, kurās raksturīgas grupu laulības
  • atsakās no individuālajām laulībām un privātīpašuma kā skaudīguma un atdalīšanās pazīmēm.
oneida kopiena
Oneida Kopiena
 • Johns Noyes dibinājis 1948 g. Ņujorkā
  • Grupas laulība
  • Zinātniska atlase
ad