České umění druhé poloviny 20.století - PowerPoint PPT Presentation

Esk um n druh poloviny 20 stolet
Download
1 / 47

 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

České umění druhé poloviny 20.století. Umění a politika: čtyřicátá a padesátá léta Návraty k modernímu umění v šedesátých letech: neoavantgarda a progresivní architektonické projekty

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

České umění druhé poloviny 20.století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Esk um n druh poloviny 20 stolet

České umění druhé poloviny 20.století

 • Umění a politika: čtyřicátá a padesátá léta

 • Návraty k modernímu umění v šedesátých letech: neoavantgarda a progresivní architektonické projekty

 • Sedmdesátá léta: oficiální tvorba a alternativní projevy (akční umění, zásahy do přírody, konceptuální umění), zahraniční podněty architektury

 • Nové přístupy osmdesátých let: postmoderna


Ty ic t a pades t l ta

Čtyřicátá a padesátá léta

 • Odklon od avantgardy

 • Biblické metafory, symbolika, exprese

 • Skupina 42

 • Krátká obnova svobodné tvorby po konci války

 • Rok 1948: umění pod vládou ideologie, socialistický realismus

 • Individuální projevy, soukromý prostor


Jan bauch pieta 1942 v clav chad uk i ov n s erven m sluncem 1942 al n divi uk i ov n po 1946

Jan Bauch, Pieta, 1942Václav Chad, Ukřižování s červeným sluncem, 1942Alén Diviš, Ukřižování, po 1946


Esk um n druh poloviny 20 stolet

František Gross, Ateliér fotografa Háka, 1942František Hudeček, Noční chodec, 1943Ladislav Zívr, Rentgenolog, 1942


Skupina ra d n 40 l ta

Skupina Ra, řádění, 40.léta


Franti ek hude ek m sto v noci 1946 josef istler kompozice 1945

František Hudeček, Město v noci, 1946Josef Istler, Kompozice, 1945


Jan k ek bez n zvu 40 l ta ji mr zek totem 1948 v clav bo t k bez n zvu 1945

Jan Křížek, Bez názvu, 40.létaJiří Mrázek, Totem, 1948Václav Boštík, Bez názvu, 1945


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Jan Čumpelík a kol.,Díkůvzdání československého lidu generalissiomuJ.V.Stalinovi, 1951-1952Otakar Švec, Pomník J.V.Stalina, 1949-1955


Franti ek je bek a kol grandhotel international 1952 1957

František Jeřábek a kol., Grandhotel International, 1952-1957


Mikul medek velk j dlo 1951 1956 vladim r boudn k akce v ulic ch p elom 40 a50 let

Mikuláš Medek, Velké jídlo, 1951-1956Vladimír Boudník, akce v ulicích, přelom 40.a50.let


Pavel br zda velk astronaut 1954 v ra nov kov job 1954

Pavel Brázda, Velký astronaut, 1954Věra Nováková, Job, 1954


Franti ek kardaus tatra 603 1956 1962

František Kardaus, Tatra 603, 1956-1962


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Ze skupiny Máj 57:Robert Piesen, Krajina z Jeseníků, 1956Miloslav Chlupáč, Česající se, 1957Richard Fremund, Krajina s rybníkem, 1958


Expo 58 v bruselu jan kot k slunce vzduch voda 1958

Expo 58 v BruseluJan Kotík, Slunce, vzduch, voda, 1958


Bruselsk styl

bruselský styl


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Zdeněk Beran, Akční malba, 1958Jiří Valenta, Koláž II, 1960Aleš Veselý, Stigmatický objekt, 1963Robert Piesen, Gehinom, 1961


Hugo demartini erven reli f 1962 radek kratina z palkov struktura 1964

Hugo Demartini, Červený reliéf, 1962Radek Kratina, Zápalková struktura, 1964


Zden k s kora ed struktura 1963 karel malich ern a b l reli f 1963

Zdeněk Sýkora, Šedá struktura, 1963Karel Malich, Černý a bílý reliéf, 1963


V clav bo t k velk pole 1966 ji kol pollock b sn ticha 1970

Václav Boštík, Velké pole, 1966Jiří Kolář, Pollock, Básně ticha, 1970


Milan grygar hmatov kresby konec 60 let milan dobe erven pohyb v prostoru 1966

Milan Grygar, Hmatové kresby, konec 60.letMilan Dobeš, Červený pohyb v prostoru, 1966


Hugo demartini demonstrace v prostoru 1968

Hugo Demartini, Demonstrace v prostoru, 1968


Milan kn k demonstrace jednoho 1964

Milan Knížák, Demonstrace jednoho, 1964


Gorazd elechovsk a kol projekt m sta budoucnosti etarea 60 l ta

Gorazd Čelechovský a kol., projekt města budoucnosti Etarea, 60. léta


Ferdinand lederer pavilon z na brn nsk m v stavi ti 1958 1959

Ferdinand Lederer, Pavilon Z na brněnském výstavišti, 1958-1959


Karel hub ek televizn v na je t du 1963 1973

Karel Hubáček, televizní věž na Ještědu, 1963-1973


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Karel Prager, Ústav makromolekulární chemie ČSAV v Praze, 1959-63Dostavba budovy Federálního shromáždění 1967-73


Karel filsak a kol hotel internacional v praze 1967 1974

Karel Filsak a kol. Hotel Internacional v Praze, 1967-1974


Sedmdes t l ta

Sedmdesátá léta

 • Husákova „normalizace“

 • Ústup do soukromí: druhá, paralelní, „alternativní“ kultura

 • Autenticita a morální hodnoty neoavantgardy

 • Jiné přístupy: konceptuální strategie (akční umění, body art, jazykové formy tvorby aj.)

 • Podněty světové architektury proti účelovému stavebnictví


Zorka s glov h zen m do pr honick ho rybn ka bo n 1969

Zorka Ságlová, Házení míčů do průhonického rybníka Bořín, 1969


Dalibor chatrn souvislosti protilehl ch horizont 1973 ivan kafka bez n zvu 1979

Dalibor Chatrný, Souvislosti protilehlých horizontů, 1973Ivan Kafka, Bez názvu, 1979


Petr tembera t pov n 1975 jan ml och zav en velk sp nek 1975

Petr Štembera, Štěpování, 1975Jan Mlčoch, Zavěšení - Velký spánek, 1975


Dalibor chatrn magnety 1973 karel miler m en 1974

Dalibor Chatrný, Magnety, 1973Karel Miler, Měření, 1974


Stanislav kol bal metamorf za 1978 82

Stanislav Kolíbal, Metamorfóza, 1978-82


Ji valoch bez n zvu 70 l ta dalibor chatrn rud zelen 1972

Jiří Valoch, Bez názvu, 70.létaDalibor Chatrný, Rudá, zelená, 1972


Osmdes t l ta

Osmdesátá léta

 • Odmítnutí oficiální tvorby i modernismu

 • Snaha o otevřenost

 • Impulsy postmoderny: skupina Tvrdohlaví

 • Další přístupy k tvorbě: neokonceptualismus, fotografie a nové média, multimediální instalace a digitální technologie, umění ve veřejném prostoru aj.


Ivan kafka malostransk dvorky 1981 konfrontace sv rov 1984

Ivan Kafka, Malostranské dvorky, 1981Konfrontace Svárov, 1984


Vladim r skrepl j a j 1985

Vladimír Skrepl, Já a já, 1985


Ze skupiny tvrdohlav michal gabriel pt k 1987 ji david domov 1989

Ze skupiny Tvrdohlaví:Michal Gabriel, Pták, 1987Jiří David, Domov, 1989


Ji kovanda bez n zvu 1986 stanislav divi z cyklu spartakiada od 1990

Jiří Kovanda, Bez názvu, 1986Stanislav Diviš, z cyklu Spartakiada, od 1990


Milena dopitov dvoj ata 1991 mark ta othov utopia 2000

Milena Dopitová, Dvojčata, 1991Markéta Othová, Utopia, 2000


Kamera skura ijeme tu s v mi 2002

Kamera skura, Žijeme tu s vámi, 2002


John eisler miroslav mas k a martin rajni obchodn d m m j 1970 1975

John Eisler, Miroslav Masák a Martin Rajniš, Obchodní dům Máj, 1970-1975


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Růžena Žertová, Obchodní dům Prior v Pardubicích, 1971-1974Karel Hubáček, Miroslav Masák, Obchodní dům Ještěd v Liberci, 1968-1979, zbourán


V clav aulick jind ich mal tek telekomunika n centr la v hradci kr lov 1977 1982

Václav Aulický, Jindřich Malátek, Telekomunikační centrála v Hradci Králové, 1977-1982


Esk um n druh poloviny 20 stolet

Jan Louda, Tomáš Kulík, Zbyšek Stýblo, Veslařský kanál Račice, 1980-1986Vlado Milunič, Jan Línek, Domov důchodců, Praha-Chodov, 1983-1989


Jan a alena r mkovi d m kd na m stku v praze 1974 1983

Jan a Alena Šrámkovi, Dům ČKD na Můstku v Praze, 1974-1983


Frank o gehry vlado miluni tan c d m v praze 1992 1996

Frank O. Gehry, Vlado Milunič, Tančící dům v Praze, 1992-1996


 • Login