De pensioenregeling verandert wat vindt u
Download
1 / 37

De pensioenregeling verandert Wat vindt u? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De pensioenregeling verandert Wat vindt u?. Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Programma. Waarom verandert de pensioenregeling? Huidig pensioen in vogelvlucht Dilemma’s Geef uw mening. Waarom verandert de pensioenregeling?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

De pensioenregeling verandert Wat vindt u?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De pensioenregeling verandert wat vindt u

De pensioenregeling verandert

Wat vindt u?

Disclaimer: deze presentatie bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.


Programma

Programma

Waarom verandert de pensioenregeling?

Huidig pensioen in vogelvlucht

Dilemma’s

Geef uw mening


Waarom verandert de pensioenregeling

Waarom verandert de pensioenregeling?

Het pensioenakkoord leidt tot nieuwe wetgeving op het gebied van pensioen

Dat leidt tot veranderingen in de pensioenregeling

Ons doel: een goed en betaalbaar pensioen, nu en in de toekomst

PFZW kan daarbij verschillende keuzes maken

Die keuzes wil het bestuur van PFZW graag aan u voorleggen om goede afwegingen te maken


Bestuur pfzw

Bestuur PFZW

Het bestuur van PFZW bestaat uit:

vertegenwoordigers van werknemersorganisaties:

 • Abvakabo FNV

 • CNV Publieke Zaak

 • FBZorg

 • NU’91

  en

  vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties:

 • ActiZorgondernemers

 • GGZ Nederland

 • VGN

 • MO groep

 • NVZ


Huidig pensioen in vogelvlucht

Huidigpensioen in vogelvlucht


Pensioen in nederland

Pensioen in Nederland

Individueel

 • Collectief: lage kosten

 • Solidair: risico’s samen delen

 • Verplicht: hele sector doet mee

Werkgever/PFZW

Overheid/AOW


Zo bouwt u pensioen op salaris 30 000 fulltime werken

Zo bouwt u pensioen op(salaris: € 30.000, fulltime werken)

€ 5.000

€ 400

€ 20.000

PENSIOEN OPBOUW

PREMIE

Jaarlijks, levenslangvanaf 65

PFZW wilpensioenlatenmeegroeien met de inflatie

Arbeidsongeschiktheid

Nabestaanden

RENDEMENT

€ 15.000


Daarom belegt pfzw dus

Daarom belegt PFZW dus!

 • Als pensioen niet meegroeit met de inflatie, kun je er steeds minder voor kopen

 • Daarom wil PFZW de pensioenen indexeren

 • Indexeren is erg duur

  • OF: hoge premie

  • OF: hoog rendement

 • PFZW belegt daarom een deel van het pensioengeld, om zo de indexering te kunnen betalen

  • 70% zakelijke waarden

  • 30% vastrentende waarden

 • Sinds 1970 is het gemiddelde rendement zo’n 8%


Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

€ aanwezig

€ benodigd

rendement

premie

€112 miljard

= 97%

=

€115 miljard

langleven

rente

PFZW, eind 2011


Beleggen brengt risico s met zich mee en rendement gemiddeld zo n 8 sinds 1971

Beleggen brengt risico’s met zich meeEn rendement, gemiddeld zo’n 8% sinds 1971


De pensioenregeling verandert wat vindt u

Lagere rente betekent dat PFZW meer geld in kas moet hebben

€ 2.000

3%: € 600

4%: € 400

40 jaar

2012

2052


De levensverwachting neemt toe daardoor wordt het pensioen duurder

De levensverwachting neemt toe Daardoor wordt het pensioen duurder


Door al deze ontwikkelingen schommelt de dekkingsgraad van dag tot dag

Door al deze ontwikkelingen schommelt de dekkingsgraad van dag tot dag


De pensioenregeling verandert wat vindt u

De indexering hangt af van de dekkingsgraad

Hogerdan 150%

Extra indexering

Hogerdan 130%

Volledigeindexering

Tussen 105 -130%

Gedeeltelijkeindexering

Lager dan 105%

GéénindexeringIn uiterstegeval: verlagen


Dilemma 1

Dilemma 1


Welk pensioen zou u kiezen

Welk pensioen zou u kiezen?

Een vast pensioenbedrag

of

Een geïndexeerd pensioenbedrag


Een vast pensioenbedrag

Een vast pensioenbedrag

koopkracht daalt

pensioen blijft gelijk


Een ge ndexeerd pensioenbedrag

Een geïndexeerd pensioenbedrag

pensioen groeit mee met de inflatie

koopkracht blijft op peil


Welk pensioen zou u kiezen1

Welk pensioen zou u kiezen?

Een vast pensioenbedrag

of

Een geïndexeerd pensioenbedrag


Beide keuzes brengen risico met zich mee

Beide keuzes brengen risico met zich mee

Een vast pensioenbedrag

 • Zeervoorzichtigbeleggen

 • Bedragwordtnooitverlaagd

 • Maarooknooitverhoogd

 • Hogeinflatie = veelkoopkrachtverlies

  Eengeïndexeerdpensioenbedrag

 • Deel van het pensioengeld in zakelijkewaardenbeleggen

 • Pensioengroeitmee met de inflatie (hogedekkingsgraad)

 • Maarals de dekkingsgraadtelaag is, dangroeit het pensioennietmee

 • Bijzeerlagedekkingsgraadwordtpensioenverlaagd


Vast bedrag klinkt zeker maar is het niet niemand weet hoe hoog de inflatie zal zijn

Vast bedrag klinkt zeker, maar is het nietNiemand weet hoe hoog de inflatie zal zijn

koopkracht daalt

pensioen blijft gelijk


Indexeren vraagt om beleggen en dat brengt risico s met zich mee

Indexeren vraagt om beleggen…en dat brengt risico’s met zich mee

koopkracht blijft niet altijd op peil

pensioen groeit niet altijd mee


Wat vindt u

Wat vindt u?

PFZW moet streven naar een vast pensioenbedrag

of

PFZW moet streven naar een geïndexeerd pensioenbedrag


Dilemma 2

Dilemma 2


De economie schommelt pfzw moet jaarlijks een keuze maken

De economie schommelt PFZW moet jaarlijks een keuze maken

Nietwachten met ingrijpen, iederjaarmeteenmaatregelennemen

of

Eenpaarjaarwachten, want de economiekanweeraantrekken of inkrimpen


Ieder jaar meteen maatregelen nemen

Ieder jaar meteen maatregelen nemen

 • Laagrendement /rente

 • De dekkingsgraaddaalt

 • PFZW grijptmeteen in:

 • Geenindexering

 • Pensioenverlagen

 • Dekkingsgraad weer

 • terug op niveau

 • Hoogrendement / rente

 • De dekkingsgraadstijgt

 • PFZW grijptmeteen in:

 • Welindexering

 • Pensioenverhogen

 • Dekkingsgraad weer

 • terug op niveau


Eerst een paar jaar wachten

Eerst een paar jaar wachten

 • Laagrendement /rente

 • De dekkingsgraaddaalt

 • PFZW wacht even:

 • De economietrektmogelijk weer aan

 • Nu geenonnodigepaniek

 • Maar: watals de

 • economienietaantrekt?

 • Hoog rendement / rente

 • De dekkingsgraad stijgt

 • PFZW wacht even:

 • Mogelijkdaalt de economie later weer

 • Daarom nu reserverenvoor “het gevaldat”

 • Maar: deelnemersprofite-

 • ren nu niet van weelde


Wat vindt u1

Wat vindt u?

PFZW moetniettelangwachten met maatregelennemen

 • Dan blijft de dekkingsgraad steeds in evenwicht en schuiven we tekortenniet door naar de toekomst.

 • Maar het pensioenbedragschommeltdanwel (zowelnaarbovenalsnaarbeneden).

  of

  PFZW moeteerst even wachten

 • De economieschommelt. Meteenreageren is nietnodig, de economiekomtwaarschijnlijkvanzelf weer in evenwicht.

 • Maarwatals de economiedatnietdoet? Dan schuift PFZW tekorten en overschotten door naar de toekomst.


Dilemma 3

Dilemma 3


Pfzw moet een keuze maken gepensioneerden en werkenden hetzelfde behandelen

PFZW moet een keuze maken: gepensioneerden en werkenden hetzelfde behandelen?

Vooralledeelnemersgeldthetzelfdebeleid

of

Gepensioneerdenandersbehandelendanwerkenden


Gepensioneerden niet anders behandelen

Gepensioneerden niet anders behandelen

Gepensioneerdennietméérbeschermendanmensen

die werken

Want samenvangen we de klappen op, dat is solidariteit

Maargepensioneerdenvoelenmaatregelenmeteen in hunportemonnee (werkendenniet)


Gepensioneerden anders behandelen

Gepensioneerden anders behandelen

Gepensioneerdenmoetenbeschermdworden

Want zijvoelen de klap direct en hebbengeentijdomtewachten en eventueellanger door tewerken

Maarwerkendenvoelen de klapdan extra hard, want de rekeningwordt door minder mensengedeeld


Wat vindt u2

Wat vindt u?

PFZW moetalledeelnemershetzelfdebehandelen

 • Dat past bijsolidariteit en samendelen

 • Maar: gepensioneerdenvoelen het direct in hunportemonnee

  of

  PFZW moetgepensioneerdenandersbehandelendanwerkenden

 • Gepensioneerdenwordenbeschermd in hunkoopkracht

 • Maar: wiegaatdatbetalen?


U kunt uw mening ook via internet geven

U kuntuwmeningook via internet geven


Geef uw mening op pfzw nl ditvindik

Geefuwmening op pfzw.nl/ditvindik


Dank voor uw aandacht

Dank voor uw aandacht!


Door de vergrijzing zijn de risico s steeds minder gemakkelijk op te vangen

Door de vergrijzing zijn de risico’s steeds minder gemakkelijk op te vangen


ad
 • Login