ความมั่นคงด้านน้ำ ( Water Security) และดัชนีชี้วัด - PowerPoint PPT Presentation

Water security
Download
1 / 1

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ความมั่นคงด้านน้ำ ( Water Security) และดัชนีชี้วัด. การเข้าถึงแหล่งน้ำวัดจากสัดส่วนประชากรที่มีน้ำประปาใช้นอกเขตเทศบาล etc. ผลผลิตต่อไร่ในภาคเกษตร ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน etc. ความต้านทานภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง e tc.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ความมั่นคงด้านน้ำ ( Water Security) และดัชนีชี้วัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Water security

ความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) และดัชนีชี้วัด

 • การเข้าถึงแหล่งน้ำวัดจากสัดส่วนประชากรที่มีน้ำประปาใช้นอกเขตเทศบาล

 • etc.

 • ผลผลิตต่อไร่ในภาคเกษตร

 • ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน

 • etc.

 • ความต้านทานภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง

 • etc.

 • ความสามารถของการบริหารจัดการลุ่มน้ำภายใต้มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

 • etc.

 • สัดส่วนประชากรที่มีน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาล

 • ความเพียงพอของปริมาณน้ำ

 • การบริหารจัดการ

 • etc.

ที่มา: ดัดแปลงจาก AWDO, ADB (2007)


 • Login