Foreldremøte om videregående skole - PowerPoint PPT Presentation

Foreldrem te om videreg ende skole
Download
1 / 10

 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Foreldremøte om videregående skole. Trygve Bredeli Rådgiver Nordberg skole. Planen videre…. Arbeid i klassene, smakebitkurs , gruppeveiledning, interessetester Utdanningsmesse 7 . november (Spektrum) Veiledning hos Trygve/Lasse desember, januar og februar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Foreldremøte om videregående skole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foreldrem te om videreg ende skole

Foreldremøte om videregående skole

Trygve Bredeli

Rådgiver

Nordberg skole


Planen videre

Planen videre…

 • Arbeid i klassene, smakebitkurs, gruppeveiledning, interessetester

 • Utdanningsmesse 7. november (Spektrum)

 • Veiledning hos Trygve/Lasse desember, januar og februar

 • Åpen skole i januar 2014 – kun kveldstid!

 • Søknad på skolen i februar uke 7 (9) 2014, elektronisk, søknadsfrist 01.03.14

 • Brosjyre med viktig informasjon om inntaket sendes ut til alle elever i juni

 • 1. inntak ca. 9. juli 2014, 2. inntak ca. 7. august 2014


For at s knaden skal v re gyldig m det f res opp tre ulike utdanningsprogram

For at søknaden skal være gyldig, må det føres opp tre ulike utdanningsprogram

 • Du skal velge tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge

 • Under hvert utdanningsprogram skal du prioritere opp til tre skoler (ikke rett til å komme inn på disse – du blir videresøkt til andre skoler innen utdanningsprogrammet hvis du ikke har nok poeng) OBS! Sannsynligvis endring her - info. fra Utdanningsetaten kommer!

  Eksempel:

  1. Studiespesialisering

  - Elvebakken

  - Lambertseter

  - Kongshavn

  2. Idrettsfag

  - Lambertseter

  - Ulsrud

  - Bjerke

  3. Medier og kommunikasjon

  - F21

  - Elvebakken

  - Bjørnholt

Tips: Lurt å ”sikre” tredjevalget av skole.


Foreldrem te om videreg ende skole

Informasjon om skoletilbudet:

 • www.vilbli.no

 • Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbudet skoleåret 2014/2015

 • Besøk åpne dager – se oversikt elevhefte/Fronter

 • Besøk YOU-messa

 • Snakke med rådgiver


Inntaksordning

Inntaksordning

 • Karakterbasert: Gjennomsnittet av alle avgangskarakterer X 10 = Inntakssum

 • Nedre poenggrenser ved inntak skoleåret 2014/2015:

  • Hjemmesiden under ”Rådgiver informerer”

  • Fronterrommet: ”UDV/Elevråd 10. trinn”

  • Merk:

   • nedre poenggrense viser sist inntatte elev - ikke karaktersnittgjennomsnittet blant elevene

   • nedre poenggrense er avhengig av forholdet mellom antall søkere og antall plasser og kan derfor forandre seg fra år til år


Hvordan svarer du

Hvordan svarer du?

 • Alle bør registrere forhåndssvar på søknaden. Hvis man krysser av for forhåndssvar, sier man ja til plass og ja til eventuell ventelisteplass. Bør gjøres samtidig som man søker.

 • Inntaksresultatet får du ved å logge deg på vigo.no med MinIDca. 9. juli

 • Du får påminnelse på SMS når du skal svare på tilbud om plass/ventelisteplass på vigo.no (Obs: mobilnummer må være riktig)

 • Svarfrist: 1 uke etter inntaket. Dersom du ikke svarer på tilbud om plass eller ventelisteplass innen svarfristen, mister du plassen og strykes fra alle ventelister. Skjer ikke hvis du har krysset av for forhåndssvar! Forhåndssvaret kan endres innen svarfristen.

 • Husk passordet ditt til MinID

 • Lær deg fødselsnummeret ditt

 • Du behøver mobiltelefonen din (eller pin-koder fra kodebrevet)

 • Husk å endre personopplysninger hvis du bytter mobilnummer/epost


Svarregistrering hvis du ikke har krysset av for forh ndssvarregistrering

Svarregistrering(Hvis du ikke har krysset av for forhåndssvarregistrering)

Du skal svare på:

 • Ja/Nei til plass

 • Ja/Nei til venteliste

 • Bare mulig å stå på venteliste til høyere ønsker, ikke lavere!

 • Tilbud om plass på ditt første ønske

  • Svar ja! Dette er det eneste tilbudet du får! Svarer du nei, tas du ut av inntakssystemet og står uten skoleplass! (Svar bare nei hvis du har fått plass på en privatskole)

 • Tilbud om plass på et lavere ønske

  • Svar ja til tilbud! Selv om du svarer ja til ventelisteplass, er det ikke sikkert du kommer inn på et høyere ønske, og kan risikere å stå uten skoleplass!

  • Har du svart ja til ventelisteplass, må du vente på svar til 2. inntaksrunde (rundt 8. august) – bare de som blir tatt inn på et høyere ønske får beskjed på sms. Hvis du får tilbud om plass på et høyere ønske, har du ikke lenger plassen du først takket ja til.

  • Oppfylling av plasser etter skolestart – skjer etter venteliste. Ikke mulig å snike i køen.


Viktig oppsummering til dere

Viktig oppsummering til dere

 • Ta vare på PIN-kodene – de kommer rundt nyttår

 • Opprett MinID (uke 7 gjør vi dette på skolen)

  • Registrer privat e-postadresse

  • Registrer mobilnummer (hvis du har mobil)

  • Hvis ikke mobil eller nytt mobilnummer: ta vare på PIN-kodebrevet!

   Husk PASSORDET!

   Har dere fått nytt mobilnummer og/eller ny e-post adresse

   – husk å endre på personlige opplysninger!


Foreldrem te om videreg ende skole

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er ansvarlig for MinID

 • Brukerstøtte for MinID:

  800 30 300 (8 -17) alle hverdager

  ellerminid@difi.no

 • Inntakskontoret eller Nordberg har ikke passordet til søker


Ta kontakt dersom dere lurer p noe

Ta kontakt dersom dere lurer på noe!

Trygve S. BredeliTlf.: 22 58 49 05

Mail: trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no


 • Login