svenskt v ljarbeteende 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Svenskt väljarbeteende 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Svenskt väljarbeteende 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Svenskt väljarbeteende 2010. Stefan Dahlberg Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet [email protected] Svenska valforskningsprogrammet www.valforskning.pol.gu.se. Startade 1954. Riksdagsval, folkomröstningar och EU-parlamentsval

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Svenskt väljarbeteende 2010' - cleo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svenskt v ljarbeteende 2010
Svenskt väljarbeteende 2010

Stefan Dahlberg

Statsvetenskapliga institutionen

Göteborgs universitet

[email protected]

svenska valforskningsprogrammet www valforskning pol gu se
Svenska valforskningsprogrammetwww.valforskning.pol.gu.se
 • Startade 1954.
 • Riksdagsval, folkomröstningar och EU-parlamentsval
 • Finansieras av riksdagen + forskningsanslag.
 • Vi tänker ut frågorna, SCB intervjuar
 • Riksrepresentativa besöksintervjuundersökningar.
 • Stora urval (3 000-4 000 personer).
 • Sedan 1976: rullande tvåstegspanel
 • Hälften återintervjuas vid nästa riksdagsval
 • Svarsfrekvens: ca 70-75 procent.
tr ffs kerhet partif rdelningen i valunders kningen vs valmansk ren 2006 procent
Träffsäkerhet – Partifördelningen i valundersökningen vs. valmanskåren 2006 (procent)
 • Kommentar: Antalet intervjupersoner i 2006 års valundersökning som röstade i riksdagsvalet var 2 780. Av dem uppgav 98 (3,3 procent) inte vilket parti de röstade på medan 54 (1,9 procent) angav att de hade röstat blankt. Uppgifterna om valdeltagandet har kontrollerats mot de officiella röstlängder­na. För personer som vi saknar uppgifter om valdeltagande har vi litat på deras svar vid intervju­till­­fället (33 personer). Data från valundersökningen 2006 är oviktade här, liksom i samtliga analyser i den här rapporten.
svenska valforskningsprogrammet www valforskning pol gu se1
Svenska valforskningsprogrammetwww.valforskning.pol.gu.se
 • Valundersökningar
 • SVT Valu
 • Riksdagsundersökningar
 • SOM-undersökningar
 • E-panelen
 • Mediestudier
 • Partistudier
 • Kampanjstudier
dagens uppl gg
Dagens upplägg
 • Valdeltagande
 • Väljartrender
 • Ideologi och värderingar
 • Väljarnas agenda och budskapen som kom fram
 • De viktigaste skälen till valet av parti!
valdeltagande i sverige1
Valdeltagande i Sverige
 • I Sverige har valdeltagandet i genomsnitt legat kring 83% under efterkrigstiden
 • Räknar man bort nyligen demokratiserade länder och de länder som har eller har haft röstplikt återfinns Sverige på fjärde-femte plats i valdeltagandeligan under samma period (Franklin 2004).
 • Dock – valdeltagandet i riksdagsvalen har sjunkit under senare tid med över 10 procentenheter (från 91,8 % i valet 1976 till 80,4 % i valet 2006)
v ljartrender

Väljartrender

Partianhängarskap, sociala skiljelinjeroch väljarrörlighet

partianh ngarskap
Partianhängarskap

Partianhängare

Starkt övertygade anhängare

andel partiidentifierade bland partiernas v ljare 2006
Andel partiidentifierade bland partiernas väljare 2006
 • socialdemokraterna 50 procent
 • vänsterpartiet 42 procent
 • moderaterna 37 procent
 • centerpartiet 31 procent
 • kristdemokraterna 29 procent
 • folkpartiet 21 procent
 • miljöpartiet 20 procent.
alfords klassr stningsindex 1956 2006 ai
Alfords klassröstningsindex 1956-2006 (AI).

Kommentar: Resultaten är hämtade från Valundersökningarna 1956-2006. De är oviktade, vilket innebär att klassröstningen överskattas eftersom andelen socialdemokrater tenderar att överskattas i valundersökningarna.

slide16

Andel väljare som bestämmer partivalet under valrörelsen

% sista

veckan 10 12 13 14 13 14 17 20 21 28 27 36 35 33

slide20

Partibyten inom- och mellan blocken 1956-2006 (procent)

inom b-blocket

mellan blocken

till/från

övriga partier

inom s-blocket

1956 1960 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002

1960 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006

total andel

partibyten 11,4 12,8 13,9 16,0 16,1 19,1 18,1 19,5 19,2 20,2 30,0 29,2 30,6 31,8 37,1

mobilisering
MOBILISERING

De största väljarströmmarna 2002-2006

 • Fp  M 291 000
 • S  M 165 000
 • Soffan  M 106 000
 • Förstagångsväljarna  S 78 000
 • Kd  M 76 000
 • Förstagångsväljarna  M 57 000
 • Fp  Kd 56 000
 • Soffan  S 53 000
 • S  C 53 000
 • Fp  C 43 000
 • S  Fp 38 000
 • V  S 35 000
 • S-blocket  Sd 33 000
utmaningar
Utmaningar
 • Sjunkande partiidentifikation
 • Eroderande sociala skiljelinjer
 • Ökad väljarrörlighet
 • Senare beslut
 • Händelserikare valrörelser
sambandet mellan sikter om att satsa p olika framtidssamh llen och valet av parti 2006
Sambandet mellan åsikter om att satsa på olika framtidssamhällen och valet av parti 2006
viktiga fr gor f r partivalet
Viktiga frågor för partivalet
 • Kommentar: Resultaten bygger på kategoriseringar av en öppen fråga: "Om Du tänker på valet i år. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för Dig när det gäller/gällde vilket parti Du tänker rösta/röstade på vid riksdagsvalet den 17 september?" I analysen ingår endast röstande.
budskap som kom fram
Budskap som kom fram

”Kan Du säga vilka saker som parti… lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide30

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide31

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide32

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide33

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide34

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide35

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide36

Budskapet som kom fram

20022006

Källa: Valundersökningarna 2002 och 2006. Öppen intervjufråga: ”Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?”

slide37
Partiernas profilfrågor 2006. Andel personer som uppger olika tonviktsfrågor för de olika riksdagspartierna (procent)
 • Frågan i eftervalsundersökningen lyder: ”Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. Kan du säga vilka saker som […parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?” De öppna svaren kategoriserades enligt ett kodschema. Tonviktsfrågor som har nämnts av 15 procent eller fler för ett parti har utmärks särskilt.
 • Frågan i eftervalsundersökningen lyder: ”Inför årets val tog partierna upp olika saker som de tyckte var viktiga. Kan du säga vilka saker som […parti] lade särskild tonvikt vid inför årets val?” De öppna svaren kategoriserades enligt ett kodschema. Tonviktsfrågor som har nämnts av 15 procent eller fler för ett parti har utmärks särskilt.
slide39

Sakfrågeröstning ”partiet har en bra politik de frågor som jag tycker är viktiga” 51%

Ideologisk röstning ”partiet har en bra politisk ideologi” 45%

Agendaröstning ”partiet har en bra politik de frågor som debatterats på sistone” 34%

Framåtblickande röstning ”partiet har ett bra program inför framtiden” 34%

Kompetensröstning ”partiet har kompetenta personer som kan sköta landets politi 31%

Bakåtblickande röstning ”partiet har skött sig brai politiken på senare år” 26%

Partiledarröstning ”partiet har en bra partiledare” 24%

Vaneröstning ”jag brukar alltid rösta på partiet” 16%

Gruppintresseröstning ”partiets politik brukar vara till fördel förden yrkesgrupp jag tillhör” 14%

Partiidentifikationsröstning ”jag känner mig som anhängare av partiet” 14%

Instrumentell röstning ”Partiets storlek medför att de har bättre möjligheter att driva sin politik” 14%

Kandidatröstning ”partiet har bra riksdagskandidater på valsedeln i min valkrets” 10%

Taktikröstning ”partiet kan riskera att hamna under 4-procentspärren” 8%

Viktiga skäl för partival

slide40

Ideologisk röstning

Framåtblickande röstning

Kompetensröstning

Agendaröstning

Bakåtblickande röstning

Partiledarröstning

Instrumentell röstning

Gruppintresseröstning

Vaneröstning

Partiidentifikationsröstning

Kandidatröstning

Taktikröstning

Viktiga skäl för partival

ad