ROVNOMERNÝ A NEROVNOMERNÝ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ROVNOMERNÝ A NEROVNOMERNÝ POHYB alebo Rozhodujúca veličina - rýchlosť. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Pozorujte pohyb traktora. Za každé 3 sekundy prejde traktor rovnakú dráhu 10 cm. Ak teleso za rovnaké časy prejde vždy rovnaké dráhy, koná rovnomerný pohyb.

Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ROVNOMERNÝ A NEROVNOMERNÝ

POHYB

alebo

Rozhodujúca veličina - rýchlosť

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]


Pozorujte pohyb traktora.

Za každé 3 sekundy prejde traktor rovnakú dráhu 10 cm.

Ak teleso za rovnaké časy prejde vždy rovnaké dráhy,

koná rovnomerný pohyb.


Pozorujte pohyb traktora.

Pri rozbiehaní za 3 sekundy prejde traktor nerovnaké dráhy.

Pohyb, ktorý nie je rovnomerný, nazýva sa nerovnomerný

pohyb.


Pozorujte pohyb traktora.

Pri brzdení za 3 sekundy prejde traktor nerovnaké dráhy.

Pohyb, ktorý nie je rovnomerný, nazýva sa nerovnomerný

pohyb.


Aký pohyb konajú sánky, keď idú dolu z kopca?

Pohyb sánok nie je rovnomerný, zrýchľuje sa.

Sánky pri pohybe z kopca konajú nerovnomerný pohyb.


Zopakujte si

dráhy

časy

Ak teleso za rovnaké ........ prejde vždy rovnaké ......... ,

koná rovnomerný pohyb.

Pohyb, ktorý nie je rovnomerný, nazýva sa ......................

pohyb.

Traktor pri rozbiehaní koná ...................... pohyb.

Traktor pri brzdení koná ...................... pohyb.

nerovnomerný

nerovnomerný

nerovnomerný


  • Login