BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Download
1 / 18

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHĂN NUÔI VITAGA ĐỒNG NAI. SVTH : ĐẶNG THỊ THU HẰNG Lớp : 07KT115. NỘI DUNG ĐỀ TÀI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SXKD VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHĂN NUÔI VITAGA ĐỒNG NAI

SVTH : ĐẶNG THỊ THU HẰNG

Lớp : 07KT115


NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý luận hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố: Lao động, TSCĐ, Nguyên liệu năm 2009 và 2010.

Thấy được những mặt hạn chế còn tồn tại để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí Nghiệp VITAGA Đồng Nai.


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp được sử dụng chủ yếu trong đề tài là:

 • Thống kê

 • So sánh

 • Phân tích

Làm nổi bật hiệu quả sản xuất kinh doanh của

XN qua 2 năm: năm 2009 và năm 2010.


GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP

 • Tên giao dịch: XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN

 • NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM

 • CHĂN NUÔI VITAGA ĐỒNG NAI

 • Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai.

 • Loại hình: Xí nghiệp quốc doanh, sở hữu của Nhà nước.

 • Đơn vị chủ quản: Công ty SX Thương Mại Dịch Vụ Đồng Nai.

 • Ngành nghề kinh doanh:

  • Dịch vụ trồng trọt và sản xuất thức ăn gia súc.

  • Sản xuất thực phẩm chăn nuôi.

  • Chăn nuôi và chế biến súc sản


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VITAGA ĐỒNG NAI

3

2

4

1

Hiệu quả

sử dụng

TSCĐ

Hiệu quả sử dụng nguyên liệu

Hiệu quả kinh doanh chung

Hiệu quả sử dụng lao động


Tổng

chi

phí

tiền

lương

Số

lượng

lao

động

Yếu tố kinh tế

Nhu cầu

Yếu tố xã hội

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


Phân tích hiệu quả sử dụng lao động (tt)

BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ

Một số máy móc

thiết bị đã cũ cần

phải trùng

tu, tân trang lại hoặc đã

hết hạn sử dụng.

Dự tính để mua một

số máy trộn, máy

nghiền mới để tăng

năng suất nên một

số máycũ đã

thanh lý…

Nguyên

giá

TSCĐ

BQ

giảm


Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ (tt)

BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ


Tổng chi phí

các nguyên liệu

Nguyên liệu

ngoại nhập

Nhu cầu

thị trường

Nguyên liệu chính

là sản phẩm từ nông nghiệp

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU


Phân tích hiệu quả sử dụng Nguyên liệu (tt)

BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KD CHUNG

Hoạt động kinh doanh nhìn chung là có

hiệu quả, đạt được những kết quả và hiệu quả kinh

doanh như vậy đáng ghi nhận


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TẠI XÍ NGHIỆP VITAGA ĐỒNG NAI

1

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ

2

3

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu


NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Khâu tuyển dụng lao động

Đối với lao động đã và đang làm

Khuyến khích tinh thần làm việc người lao động

Tiết kiệm chi phí nhân công


NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ

Đầu tư đúng đắn

Phản ánh trung thực, kịp thời biến động TSCĐ

Thực hiện tốt ngay từ khâu mua mới TSCĐ

Tiến hành kiểm kê TSCĐ định kỳ


NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU

Chủ động trong nguồn cung cấp nguyên liệu

Đặt mua khối lượng nguyên liệu lớn ở mức bình quân năm

Phản ánh, kiểm tra nguyên liệu về: số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian cung cấp.

Nguyên liệu nhập trước sử dụng trước, nhập sau sử dụng sau


KẾT LUẬN

Lao động

Tiết kiệm và hợp lý

Nguyên liệu

TSCĐ

Hiệu quả sản xuất kinh doanh


Em xin chân thành cảm ơn

sự lắng nghe của quý thầy cô và các bạn!


ad
 • Login