Karl Olav Nummedal
Download
1 / 12

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen. Overgang Fagskole - Høgskole. Bergen tekniske fagskole – HiB, Avdeling for ingeniørutdanning Grunnlag: Lov om universiteter og høgskoler gir mulighet for avkorting av studietid, jf §3.4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karl Olav Nummedal

Avdeling for ingeniørutdanning

Høgskolen i Bergen


Overgang Fagskole - Høgskole

 • Bergen tekniske fagskole –

  HiB, Avdeling for ingeniørutdanning Grunnlag:

  • Lov om universiteter og høgskoler gir mulighet for avkorting av studietid, jf §3.4

  • I Odelstingprop. nr. 32 (2002-2003): Lov om fagskoleutdanning, heter det fra dep. :


Ot.prp. nr. 32

(2002-2003)

1

Pkt. 4.5

 • Departementet mener det vil være naturlig og hensiktsmessig at fagskoleutdanning kan gi uttelling innenfor samme fagområde i universitets- og høyskolesystemet. Det må foretas vurderinger av i hvor stor grad utdanningene dekker tilsvarende innhold.


Ot.prp.nr. 32(2002-2003)2

 • Slike vurderinger må det være opp til de enkelte utdanningstilbydere og fagmiljøer å utføre, og vurdering og beslutning må gjøres av den enkelte utdannings-institusjon i høyere utdanning, da myndighet til dette etter universitets- og høyskoleloven ligger hos den enkelte institusjon.


Arbeidsgruppe

 • Fagområde: Elkraftteknikk

 • Analyse basert på erfaring fra dagens modell:

  -2 år : Bergen tekniske fagskole

  -3 år : Avdeling for ingeniørutdanning, HiB

 • Resultat:

  -Overlapping i fag og emner

  -Unødvendig lang studietid


Studietilpasning ved overgang fra BTF til HiB

 • Forslag for Elkraftteknikk:

 • 60 sp fagreduksjon for elkraftstudenter ved Bergen tekniske fagskole som går videre på elkraftstudiet ved Høgskolen i Bergen.


Fag 1. år ved HiB(Kombinasjon av 1. og 2. år ved st.retningen)

St.poeng Høst/Vår

 • FOA052 Kjemi og miljø 10 H

 • FOA150 Matematisk analyse og vektoralgebra 10 H

 • TOE153 Elektriske installasjoner 10 H

 • FOA032 Fysikk for elektro 10 V

 • TOE002 Grunnleggende elektro II 10 V

 • FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk5 V

 • TOE003 Lineære systemer 5 V

 • Fag 1.studi


Fag 2. år ved HiB(Ordinært 3. år ved studieretningen)

St.poengHøst/Vår

 • TOE154 Kraftelektronikk og elektriske motordrifter 10 H

 • TOE155 Elverksanlegg og høyspenningsteknikk10H

 • FOA062 Videregående analyse og lineær algebra 10H

 • FOA042 Nyskapning og entreprenørskap 5V

 • Valgfag10V

 • Hovedprosjekt15V


Studieendringer fagskole

Fra Arbeidsgruppen :

 • Fagskolestudentene må heve kompetansen innen datateknikk før overgang. Samme pensum som tilsvarende fag ved HiB.

 • Fagskolen må gi tilbud om et ekstra kurs i matematikk som tilsvarer 3 MX.


Oppsummering1

 • Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning, godkjenner at studenter med elkraftteknikk fra teknisk fagskole godskrives 60 sp ved bachelorutdanning, studieretning Elkraftteknikk, så fremt vilkår for innpassing er oppfylt.


Oppsummering2

 • Den toårige ingeniørutdanningen i elkraftteknikk gir graden Bachelor i ingeniørfag.

 • Studenter fra teknisk fagskole må ha snittkarakter på minimum C for fag det gis fritak i.

 • Dekan fastsetter for hvert studieår antall studenter som kan taes opp på dette grunnlag.


ad
 • Login