Inform cijas sabiedr bas att st bas pamatnost dnes 2014 2020 gadam
Download
1 / 10

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Pagaidu uzraudzības komitejas sēde 2013. gada 16. maijs, Jelgavā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pamatnostādņu i zstrādes laika grafiks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam' - claudia-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inform cijas sabiedr bas att st bas pamatnost dnes 2014 2020 gadam

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

2014. – 2020. gada plānošanas perioda

Pagaidu uzraudzības komitejas sēde

2013. gada 16. maijs, Jelgavā

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrija


Pamatnost d u i zstr des laika grafiks
Pamatnostādņu i 2014.-2020.gadamzstrādes laika grafiks

 • 06.02. – izveidota darba grupa (ministrijas, IKT nozares asociācijas, UNESCO LNK, LTRK, LDDK, LPS)

 • 17.04. – pamatnostādņu projekta 1.versija

 • 22.05. – pēdējā saskaņošana pirms izsludināšanas VSS

 • 30.05. – izsludināšana VSS


Identific t s probl mas
Identificētās problēmas 2014.-2020.gadam

 • publiskajā pārvaldē netiek nodrošināts atvērto datu princips (informācijas atkalizmantošana), kas kavē privātā sektora iesaisti uz publiskās pārvaldes datiem bāzētu e-pakalpojumu un IKT produktu attīstībā;

 • zema IKT piedāvāto iespēju izmantošana uzņēmējdarbībā;

 • nerealizēts e-pārvaldes potenciāls (no 1200 valsts pārvaldes pakalpojumiem, kuru elektronizācija būtu lietderīga, ir elektronizēti aptuveni 240);

 • zems informētības līmenis par iespēju publiskos pakalpojumus saņemt elektroniski;

 • valsts IKT infrastruktūra vēsturiski veidota, izejot no iestādes vajadzībām, nepietiekoši nodrošinot sadarbspēju ar citu iestāžu IKT infrastruktūru;

 • nepietiekami digitalizēti valsts pārvaldes papīra formāta dokumenti;

 • nav pielāgoti publiskie e-pakalpojumi un valsts informācijas sistēmu sadarbspēja, lai nodrošinātu pārrobežu e-pakalpojumus izveidi.


Pamatnost d u pamatprincipi
Pamatnostādņu pamatprincipi 2014.-2020.gadam

 • Publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei

 • Racionāla IKT pārvaldība

 • Efektīvi biznesa procesi

 • E-pārvaldes kvalitāte


Pamatnost d u saturs
Pamatnostādņu saturs 2014.-2020.gadam


Pamatnost d u rezult ti
Pamatnostādņu rezultāti 2014.-2020.gadam

 • Palielinās iedzīvotāju e-prasmju līmenis

 • Palielinās interneta pieejamība

 • Nodrošināta pakalpojumu ērta pieejamība elektroniskā vidē

 • Palielinās ieguldījums IKT pētniecībā un inovācijā

 • Palielinās iedzīvotāju uzticība saziņai elektroniskā vidē

 • Veicināta ekonomiskā izaugsme un darbavietu radīšana


Ex ante nosac juma krit riju izpilde
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

 • Budžeta plānošana un darbību prioritātes

  - veikta investīcijas virzienu prioritarizēšana (5.nodaļa “Rīcības virzieni mērķa sasniegšanai un esošo problēmu risināšanai)”

  - noteikti pieejamie finanšu avoti IKT jomā (7.nodaļa “Finansiālās ietekmes novērtējums”)

  2) IKT pieprasījuma un piedāvājuma analīze

  - veikta esošās situācijas analīze

  - iekļauta informācija par sabiedriskās domas izvērtējuma rezultātiem par e-pakalpojumu pielietojumu (1.nodaļa “Esošās situācijas raksturojums informācijas sabiedrības jomā”)


Ex ante nosac juma krit riju izpilde1
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

3) Rādītāji, lai mērītu intervences gūtos panākumus tādās jomās kā digitālās prasmes, e-iekļaušana, e-pieejamība un e-veselība:

 • Digitālo prasmju jomā – „Iedzīvotāju IKT vidējā līmeņa prasmju attīstība”

 • E-iekļaušanas jomā – „Iedzīvotāju īpatsvars, kuri nekad nav lietojuši internetu”

 • E-pieejamības jomā – „Mājsaimniecību īpatsvars, kurās pieejams internets”

 • E-veselības jomā – „Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pieteikušies pie ārsta ārstniecības iestādes mājaslapā”

  (4.nodaļa “Informācijas sabiedrības politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji”)


Ex ante nosac juma krit riju izpilde2
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

4) Vajadzību novērtējums IKT kapacitātes celšanai

 • izvērtēta valsts institūciju gatavība veikt plānotās IKT aktivitātes, analizējot to cilvēkresursu, finansu un laika resursu kapacitāti

  (6.nodaļa “Turpmākās rīcības plānojums)


Paldies par uzmanību! 2014.-2020.gadam


ad