M m pre teba 10 ru
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

MÁM PRE TEBA 10 RUŽÍ PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MÁM PRE TEBA 10 RUŽÍ. Sú kuzelné a krásne voňajú. Ruža vyžarujúca p riateľstvo. Pre lásku, ktorá veľakrát chýba. Jedna pre šťastie a vnútornú krásu. Táto ruža Ťa naplní bohatstvom. Ruže pre popularitu. Táto Ti dá večnú múdrosť. Tiež jedna ruža pre sladkú nehu.

Download Presentation

MÁM PRE TEBA 10 RUŽÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M m pre teba 10 ru

MÁM PRE TEBA 10 RUŽÍ


S kuzeln a kr sne vo aj

Sú kuzelnéakrásne voňajú


Ru a vy aruj ca p riate stvo

Ruža vyžarujúca priateľstvo


Pre l sku ktor ve akr t ch ba

Pre lásku, ktorá veľakrát chýba


Jedna pre astie a vn torn kr su

Jedna pre šťastie a vnútornú krásu


T to ru a a napln bohatstvom

Táto ruža Ťa naplní bohatstvom


Ru e pre popularitu

Ruže pre popularitu


T to ti d ve n m dros

Táto Ti dá večnú múdrosť


Tie jedna ru a pre sladk nehu

Tiež jedna ruža pre sladkú nehu


T to je pre astn rodinu

Táto je pre šťastnú rodinu


T to ru a je pre estnos a stato nos

Táto ruža je pre čestnosť a statočnosť


A t to posledn ti praje dlh ivot

A táto posledná Ti praje dlhý život


M m pre teba 10 ru

Toto je test priateľstva. Pošli ho toľkým priateľom, koľkým len môžeš. Ako náhle sa Ti posolstvo vráti späť, presvedčíš sa o tom, kto sú Tvoji skutoční priatelia.


Nepreru uj k zeln ru ov re az a teraz si nie o elaj m na to 30 sek nd tart

Neprerušuj kúzelnú ružovú reťaz..........A teraz si niečo želaj máš na to30 sekúnd... .... štart!


Ak po le posolstvo 2 u om tvoje prianie sa ti spln do roka

Ak pošleš posolstvo2 ľuďom, Tvoje prianie sa Ti splní do roka


5 u om do 3 mesiacov

............ 5 ľuďom, ............. do 3 mesiacov


Ak ho dopraje 10 u om do k sa u za t d e

Ak ho dopraješ 10 ľuďom, dočkáš sa už za týdžeň


Bu l skav a praj to najkra ie v etk m ktor ch m r d i mne na tebe z le

Buď láskavý a praj to najkrašie všetkým, ktorých máš rád… i mne na Tebe záleží…


  • Login