SATS PÅ DE ANSATTE! LA DEM FÅ BRUKE SINE FERDIGHETER! - PowerPoint PPT Presentation

SATS PÅ DE
Download
1 / 18

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SATS PÅ DE ANSATTE! LA DEM FÅ BRUKE SINE FERDIGHETER!. Tittel på masteroppgaven. UTFORSKNING AV SAMMENHENGENE MELLOM OPPLEVD KOMPETANSEMOBILISERING, SELVLEDELSE OG PSYKOLOGISK EMPOWERMENT, ARBEIDSENGASJEMENT OG KREATIVITET. Kort om studien. Studien ble gjennomført i:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SATS PÅ DE ANSATTE! LA DEM FÅ BRUKE SINE FERDIGHETER!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sats p de ansatte la dem f bruke sine ferdigheter

SATS PÅ DE

ANSATTE!

LA DEM FÅ BRUKE SINE FERDIGHETER!


Tittel p masteroppgaven

Tittel på masteroppgaven

UTFORSKNING AV SAMMENHENGENE MELLOM

OPPLEVD KOMPETANSEMOBILISERING, SELVLEDELSE OG PSYKOLOGISK EMPOWERMENT, ARBEIDSENGASJEMENT OG KREATIVITET.


Kort om studien

Kort om studien

 • Studien ble gjennomført i:

  • En bedrift innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling

  • 20 mindre vekstbedrifter (som er medlem av ASVL). De som svarte på undersøkelsen var ledere og ordinært ansatte.

  • Og det er grunnen til at jeg står her i dag.


Studiens modell

Studiens modell


Vi ser n rmere p

Vi ser nærmere på:

 • Hvorfor er det viktig med engasjerte og kreative medarbeidere?

 • Kilder til arbeidsengasjement og kreativitet.

 • Hva innebærer opplevd kompetansemobilisering?

 • Og hva er selvledelse?

 • Kort om funnene i hovedstudien.

 • Praktiske implikasjoner og konklusjon.


Sats p de ansatte la dem f bruke sine ferdigheter

ARBEIDSENGASJEMENT

Det betyr å involvere seg:

 • 1. Fysisk

 • 2. Kognitivt

 • 3. Emosjonelt

  Du involverer hender, hodet og hjertet i

  arbeidet ditt!

 • En positiv, tilfredstillende og mental tilstand, som karakteriseres av kraft, dedikasjon og absorpsjon.

 • En positiv, tilfredstillende og mental tilstand, som

 • karkateriseres av kraft og dedikasjon.

3 H


Hvorfor er arbeidsengasjement viktig

Hvorfor er arbeidsengasjement viktig

 • Fører til proaktive og dedikerte ansatte

 • De presterer utover det som er forventet

 • Gir høy kvalitet på arbeidet, gode organisatoriske resultater og klienttilfredshet .

 • Motsatsen til utbrenthet og det skaper god helse.


Hvorfor er kreativitet viktig

Hvorfor er kreativitet viktig

 • En forutsetning for: Å skape verdier på

  nye måter og nye områder.

 • Jo mer kreativ en organisasjon oppleves, jo bedre mental helse hos medarbeiderne og mindre stress (Farida Rasulzada, 2007).

 • Til sammen utgjør engasjerte og kreative medarbeidere ett betydelig konkurransefortrinn.


Kilder til arbeidsengasjement og kreativitet

Kilder til arbeidsengasjement og kreativitet

 • Kildene og forutsetningene for arbeidsengasjement og kreativitet er mange. Ingen har sett nærmere på opplevd kompetansemobilisering eller selvledelse som mulige kilder. Det har jeg nå fått gjort!

 • Erfaringen fra min forskning har gitt meg sterk interesse og motivasjon for å arbeide videre med med arbeidsengasjement og kreativitet i en vekstbedrift.


Hva inneb rer opplevd kompetansemobilisering

Hva innebærer opplevd kompetansemobilisering

 • Reflekterer i hvilken grad en medarbeider opplever å få adekvate muligheter til å bruke sin egen kompetanse i sin nåværende jobb.

 • Jeg får brukt mine kunnskaper, evner og ferdigheter i min nåværende jobb.

 • Jeg blir utfordret med oppgaver jeg ikke har løst tidligere.

 • Jobben krever at jeg stadig må lære meg noe nytt og sette meg inn i nye ting.

 • Jeg får utnyttet min kompetanse i forhold til de forventningene jeg hadde da jeg tok jobben.


 • Og hva er selvledelse

  Og hva er selvledelse

  • Selvledelse sier noe om hvordan man kan

   påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom

   å lede seg selv.

  • Det er en proaktiv måte å påvirke sin egen situasjon og sin motivasjon gjennom bruk av to spesifikke strategier:

  • 1. Prestasjonsorientering: Fokuset holdes på: Målsetting, samarbeid, idéskaping og positiv indre dialog, m.m.

  • 2. Selvregulering: Forestillingsevnen, fremheving av de interessante oppgavene og selvbelønning er viktige strategier.


  Hovedfunn fra studien

  HOVEDFUNN FRA STUDIEN


  Forklaringsgrad

  FORKLARINGSGRAD


  Hva som gir mest uttelling satse p

  Hva som gir mest uttelling å satse på


  Psykologisk empowerment

  Psykologisk empowerment

  • Indre motivasjon for arbeidsoppgavene gjennom opplevelsen av mening, kompetanse, selvbestemmelse og innflytelse.

  Forklarer hele 45 %

  av variasjonen i Psykologisk Empowerment

  Opplevd kompetansemobilisering

  og dimensjonen prestasjonsorientering i selvledelse


  Praktiske implikasjoner

  PRAKTISKE IMPLIKASJONER

  • Ledelsen må kjenne sine ansatte og deres potensial. La dem bruke sin kompetanse. Gi dem riktige utfordringer og muligheter!

  • Lær bort selvledelse!

   Det forutsetter delegering av ansvar til de ansatte, og muligheter for selvbestemmelse og innflytelse.


  Konklusjon

  KONKLUSJON

  Da får du engasjerte, lojale, friske og kreative medarbeidere!

  Og ikke minst gode prestasjoner.


  Sats p de ansatte la dem f bruke sine ferdigheter

  TA GJERNE KONTAKT MED MEG DERSOM MIN ERFARING OG KOMPETANSE KAN TAS I BRUK NÅR DERE SKAL JOBBE VIDERE MED DETTE I BEDRIFTENE

  -TAKK FOR MEG!

  Selve masteroppgaven og egen statusrapport for medlemsbedriftene i ASVL ligger ute på ASVL sine hjemmesider.


 • Login