samverkansforum f r statliga byggherrar och f rvaltare
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. KS 20060423. Banverket Fortifikationsverket Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket. Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare' - clarke-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
medverkande organisationer
Banverket

Fortifikationsverket

Jernhusen AB

Luftfartsverket

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

Sjöfartsverket

Specialfastigheter Sverige AB

Statens fastighetsverk

Riksdagsförvaltningen

Vasallen AB

Svenska Kraftnät

Vägverket

Medverkande organisationer
samverkansforum representerar 2005
Samverkansforum representerar(2005)
 • En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m2
 • C:a 100 000 km vägar
 • C:a 17 000 km järnvägar
 • C:a 15 000 km kraftledningar
 • 39 flygplatser
 • 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.
bakgrund
Bakgrund

Samverkansforum inrättades 2001 till följd

av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

syfte
Syfte

Samverkansforum ska bidra till

 • ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.
 • att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.
vision
Vision

"Helt rätt i statligt byggande och förvaltning" 

verksamhetsomr den
Verksamhetsområden

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling.

Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

organisation
Organisation

Samverkansforum

Styrgrupp

Ledningsgrupp

Kansli

Nätverk

Arkitektur&

kulturmiljö

Nätverk

Hållbar

utveckling

Nätverk

Regler

och avtal

Speciella

projekt

Nätverk

Förvalt

ning

Nätverk

Projekt

ledning

Nätverk

Verksam

hetslednings

system

styrgruppen
STYRGRUPPEN

Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN

Styrgruppen

 • består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning
 • träffas vanligen en gång per år.

Styrgruppen fastställer

 • verksamhetsidé, vision och strategiska mål
 • verksamhetsplan och budget samt årsavgifter
ledningsgruppen
LEDNINGSGRUPPEN
 • LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem.
 • LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten

Studiebesök i Bryssel okt 2005

Foto: Reinar Johansson

kansliet
KANSLIET

Samverkansforums kansli

 • svarar för administrationen av Samverkansforum
 • svarar för Samverkansforums hemsida
 • tar fram underlag i speciella projekt
 • samordnar nätverkens arbete
 • fungerar som bollplank för nätverken
 • svarar för kontakten med den Nationella byggsamordnaren
 • bevakar omvärlden
samverkansforums kansli
Samverkansforums kansli

KANSLIET finns på

Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Telefon 070 – 686 71 58

E-post [email protected]

Webb www.samverkansforum.nu

Kansliet delar kontor med

Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.

arbetsformer
Arbetsformer

Arbetet bedrivs huvudsakligen nätverk samt

i viss utsträckning som särskilda projekt

I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum.

- Vid behov kan personer från andra organisationer och

myndigheter adjungeras.

Nätverkens arbete samordnas vid särskilda möten

n tverk i samverkansforum
Nätverk i Samverkansforum
 • Arkitektur och kulturmiljö
 • Förvaltning – nytt 2005
 • Hållbar utveckling
 • Projektledning – nytt 2006
 • Regler och avtal
 • Verksamhetsledningssystem – nytt 2006
 • Kvalitetskedjan - avslutat 2005
utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt

Nätverket för arkitektur och kulturmiljö planerar följande, se VP 2006:

 • Projektredovisning – Goda exempel – fortsättning
 • Utbildningspaket - Regeringens handlingsprogram 5 år senare – fortsättning
 • Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor – nytt
 • Träbyggnadsprojekt – förstudie - nytt
utvecklingsprojekt1
Utvecklingsprojekt

Nätverket för förvaltning planerar följande

- se VP 2006:

 • Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering
 • Energi
  • effektivisering och nyckeltal
  • samarbete med Energialliansen
utvecklingsprojekt2
Utvecklingsprojekt

Nätverket för hållbar utveckling planerar följande – se VP 2006:

 • Hållbar utveckling i flera dimensioner – fortsättning
 • Branchnyckeltal - fortsättning
 • Bygg- & rivningsavfall – kartläggning av rutiner för hantering hos medlemsorganisationerna
utvecklingsprojekt3
Utvecklingsprojekt

Nätverket för projektledning planerar följande

- se VP 2006.

 • Kartläggning av rutiner för projektledning hos medlemsorganisationerna
 • Nätverket startar 2006 och förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom flera områden
 • Kontakter med ByggherreForum är naturligt
utvecklingsprojekt4
Utvecklingsprojekt

Nätverket för regler och avtal planerar följande – se VP 2006:

 • Lagen om offentlig upphandling - fortsätter
 • AB-regelverket - fortsätter
 • Uppföljning av leverantörer - fortsätter
utvecklingsprojekt5
Utvecklingsprojekt

Nätverket för verksamhetsledningssystem planerar följande - se VP 2006

 • Kartläggning av verksamhetsledningssystem som används hos medlemsorganisationerna
  • Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.
ad