Identifikátor materiálu: EU
Download
1 / 17

Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl 12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl 12. Život za první republiky. Mgr. Štěpán Rubíček. První republika. Je etapa Československa od jeho vzniku až po Mnichovskou dohodu 28.10.1918 – 29.9.1938 14.10.1918 – je zvolen prezidentem T. G. Masaryk 1920 - je přijata nová ústava

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl 12' - clare-hinton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ivot za prvn republiky

Život za první republiky

Mgr. Štěpán Rubíček


Prvn republika
První republika

 • Je etapa Československa od jeho vzniku až po Mnichovskou dohodu

 • 28.10.1918 – 29.9.1938

 • 14.10.1918 – je zvolenprezidentem T. G. Masaryk

 • 1920 - je přijata nová ústava

 • Podle ústavy bylo složeno Československo z 5 samosprávných zemí (Čechy-Praha, Morava-Brno, Slezsko-Opava, Slovensko-Bratislava, Podkarpatská země-Užhorod)


Eskoslovensko 1920 1938
ČESKOSLOVENSKO 1920-1938

ČECHY

SLOVENSKO

MORAVA

PODKARPADSKÁ RUS

SLEZSKO


Vysp lost jednotliv ch zem
Vyspělost jednotlivých zemí

 • Nejvyspělejší byly Čechy, Morava a Slezsko

 • Méně vyspělé bylo Slovensko

 • Nejméně vyspělá byla Podkarpatská Rus

 • Zatímco v Čechách již byl rozvinut průmysl a manufaktury, na Podkarpatské Rusi převládalo zemědělství


Pr mysl
Průmysl

 • Po válce dochází k výstavbě průmyslových závodů a Československo se stává jednou z nejvyspělejších průmyslových zemí

 • Byla zavedena osmihodinová pracovní doba

  Nejznámější podniky:

 • ŠKODA - vyráběla parní stroje, plynové motory, vybavení pro doly, potravinářský průmysl, nejrůznější konstrukce a také získala velkou proslulost při produkci velkých a složitých odlitků pro lodní stavitelství

 • ČKD - Českomoravská Kolben–Daněk - "Vyrábíme všechno od špendlíku po lokomotivy"

 • Baťa – “Obouváme celý svět“


Baťa

 • Baťovy závody - sídlily ve Zlíně

 • Vyrostly z malé ševcovské dílny

 • Baťa se snaží zavádět nejmodernější způsoby výroby

 • Baťa rád motivoval své zaměstnance - např. stavěl rodinné domky, jeho dělníci měly na svou dobu vysoký příjem

 • Baťovým botám nemohly žádné jiné konkurovat kvalitou, ani cenou

 • Baťovo heslo a vize: “Obouváme celý svět“


Zem d lstv
Zemědělství

 • Po válce dochází k přerozdělení půdy rolníkům

 • Půda již není v rukou šlechty ani církve

 • V zemědělství stále převládá velká dřina a práce od rána do večera

 • Zemědělství je hlavně rozšířeno na východě země

 • Nejznámější zemědělské produkty doby byly: CHMEL, CUKR, PIVO


Kultura
KULTURA

 • Lidé se zajímají o společenské dění, často navštěvují divadla a biografy

 • Vzniká spousta soukromých divadel

 • Nejznámější divadla této doby byly: OSVOBOZENÉ DIVADLO, D34-DIVADLO E.F. BURIANA

 • Spisovatelé

 • Karel Čapek – přítel TGM, jako první použil slovo robot


VOSKOVEC A WERICH

Karel Čapek


Osvobozen divadlo
Osvobozené divadlo

 • Hlavní herecké hvězdy duo W+V

 • JIŘÍ VOSKOVEC a JAN WERICH

 • Hudbu k jejím hrám skládá talentovaný a téměř slepý Jaroslav Ježek

 • Psali hry plné humoru, satiry a písní

 • Ve 30. letech své hry orientovaly proti Hitlerovi, proto před vypuknutím války utíkají do USA


Jak se ilo
Jak se žilo

 • Pracovalo se 8 hodin denně 6 dní v týdnu

 • Práce se odměňovala, kdo pracoval měl se většinou dobře

 • Lajdáctví a nepoctivost se odsuzovalo – díky morálním vlastnostem TGM

 • Ve společnosti měly úctu vzdělaní lidé

 • Ve vzájemných vztazích bylo více úcty a pokory

 • Ženy získávají volební práva

 • Ženy nepracovaly, byly doma s rodinou a muži s starali o výdělek

 • Byl kladen velký důraz na rodinu

 • Automobil vlastnily pouze bohatí a uznávaní lidé


O pakov n
OPAKOVÁNÍ

 • Z jakých zemí se skládalo Československo?

 • Které Československé země byly nejméně a které nejvíce rozvinuté?

 • Jaké byly nejznámější podniky za první republiky?

 • Co víš o Osvobozeném divadle?


Zdroje
Zdroje

 • Fotografie dostupné jako volné dílo z WikimediaCommons ke dni 30.3.2013:

 • Mariusz Pazdziora.Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia1920-38.jpg

 • Autor neznámý.Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voskovec_a_Werich.jpg

 • Autor neznámý.Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel-capek.jpg

 • User: Rude.Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budvar-mug.JPG

 • User: Harold.Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_lokomotiva_433.001_(02).jpg

 • User: Zimin.V.G..Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-3-30]. Dostupné z:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skoda_tabl_%D0%A7%D0%A12.jpg

 • Ostatní obrázky byly použity ke dni 30.3.2013:

 • Http://www.pivovary.info/ [online]. 1999. vyd. 1999-2013, 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.pivovary.info/http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2008050013

 • Http://www.zlin.estranky.cz/ [online]. Vyd2013, 2013 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.zlin.estranky.cz/:

 • http://www.zlin.estranky.cz/clanky/tomas-bata_-jan-antonin-bata/jan-antonin-bata---stripky-z-ameriky.html


ad