P izp soben rostlin a ivo ich prost ed
Download
1 / 16

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí. Populační ekologie Lenka Effenberková. Přizpůsobení se prostředí, ve kterém daný organismus žije, představuje „výhru“ pro přežití, ale také to daný organismus něco stojí (dlouhodobé evoluční změny, energetické nároky).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pizpsoben rostlin a ivoich prosted

Populan ekologie

Lenka Effenberkov


Pizpsoben se prosted, ve kterm dan organismus ije, pedstavuje vhru pro peit, ale tak to dan organismus nco stoj (dlouhodob evolun zmny, energetick nroky).


Faktory, kterm se organismy mus pizpsobovat

 • Biotick

  • Konkurence

  • Predace

  • Mutualismy

 • Abiotick

  • Svtlo/ radiace

  • Teplo

  • Voda

  • iviny/ potrava

  • Klima


Zpsoby ovlivujc pizpsoben se

Morfologick

Fyziologick

Etologick

Prolnn tchto faktor !!


Morfologick

Ovlivuje stavbu tla organismu.

 • zmna tvaru nkterch orgn stn stroj, konetiny, trvic trubice

 • velikosti a barvy tla


Ekologick pravidla u teplokrevnch ivoich

Allenovo pravidlo

 • Teplokrevn ivoichov maj v chladnch oblastech krat tln pvsky (ui, zobky, ocasy a konetiny) ne jejich pbuzn formy v teplch oblastech.

  Bergmanovo pravidlo

 • Pbuzn formy teplokrevnch ivoich jsou v chladnjch oblastech vt a hmotnj ne v oblastech teplch.

  Glogerovo pravidlo

 • V teplejch a vlhch oblastech maj teplokrevn ivoichov tmav zbarven ne jejich pbuzn formy v chladnjch a such oblastech.


Pizpsoben stnho stroj,tvaru tla

 • Zobky pnkav (kivek), atovnk

 • Cichlidy pizpsoben tnsobn vodn prosted, potrava (ukusovn ploutv, okus upin ) a rozmnoovn


Fyziologick

Ovlivnn fyziologickch dj.

 • termoregulace

 • omezen ivotnch funkc hibernace, estivace

 • pizpsoben se salinit prosted ...


Teplota u ivoich

 • Homoiotermn (teplokrevn)

  • stl teplota tla

 • Poikilotermn (studenokrevn)

  • nestl teplota tla, podle okol

 • Stenotermn irok rozsah teplot

 • Eurytermn zk rozsah teplot

Snen tepelnch ztt, ochlazovn:

 • srst, pe, podkon tuk (kytovci, prase divok),

 • pjem potravy zaht metabolismem

 • staen cv omezen ptoku krve k povrchu tla

 • protiproudov vmna tepla (konetiny vodnch ptk)

 • termoregulace unmi boltci, letovmi blnami; estivace (letn spnek)

 • u plaz odpar z povrchu tla; pocen, zven dchn

 • hledn skre, stavba hnzd, nor, vzjemn zahvn jedinc, migrace


Teplota u rostlin

 • Rostliny bez vnitn regulace teploty. Teplota rostliny asto podobn teplot okolnho prosted.

 • Eurytermn irok rozsah teplot

 • Stenotermn zk rozsah teplot

 • Termofyty vysok teplota

 • Psychrofyty nzk teplota

 • Kryofyty na snhu


Teplota u rostlin

 • Kryc trichomy koniklec

 • Tvorba poltovitch forem

 • Tvorba nemrznouc smsi nenasycen MK

 • Pekn nepznivho obdob v dormantnm stavu

 • Transpirace zven = chlazen

 • Rolovn list pi vysok teplot


Voda u ivoich

 • suchozemt ivoichov mn vody n vodn

 • dcm faktorem u suchozemskch . vlhkost vzduchu, u vodnch slanost vody

Jak zabrnit nedostatku vody v tle:

 • Pjem vlhk potravy (hmyz)

 • Tvorba zsob zsobn ltky a orgny (velbloud)

 • Omezen vyluovn, dchn

 • Redukce potnch lz

 • Vytven nepropustnch obal

 • Anabiza omezen ivotnch funkc (bahnk)

 • Dehydratace na nejni monou mru (bahnk)

 • kryt v chladnjm a vlhm prosted (poutn/ stepn hlodavci)

 • Nadbytek vody/ vlhkosti

  • patogenn houby, plsn, bakterie;

  • podpora zbarven (melamin)

  • snen rychlosti peden pavuin, zapdn housenek


Voda u rostlin

 • Homoiohydrick obsah vody v tle < 70% hmoty tla smrt

 • Poikilohydrick v desikovanm stavu vydr i nkolik let

Ochrana ped vyschnutm:

 • Kutikula + voskov vrstva ochrana proti ztrtm vody

 • Prduchy otevrn = ztrty vody / uzaven = voda v rostlin

 • Zvten koenovho systmu a rst do hlubch vrstev pdy

 • Translokace asimilt

 • Zsoba zsobn pletiva

 • asovn vegetativnch funkc do pznivch (vlhkch) obdob

 • Pekn nepznivho obdob v dormantnm stavu (semeno, podzemn orgny cibule, oddenky, hlzy), bezlistm stavu

- hydrofyta (vodn rostliny) - mezofyta (vlhk pdy)

- hygrofyta (na mokadech) - xerofyta (such pdy)


Etologick

Ovlivnn chovn organism (ivoich).

 • vyhvn na slunci

 • kryt ped detm (v ppad lovka pouit detnku)

 • mechanismy orientace vprostoru

 • vyhledvn a zskvn potravy

 • stavba hnzd ...


Literatura

Losos, B. a kol. (1985): Ekologie ivoich, SPN, Praha, 1. vydn, 320 stran

Slavkov, J. (1986): Eklogie rostlin, SPN, Praha, 1. vydn, 368 stran

Papek, M., M. Matnov, J. Matna, T. Soldn (1994): Zoologie, Scientia, Praha, 1. vydn, 286 stran

Kubt, K. a kol. (2003): Botanika, Scientia, Praha, 2. vydn, 231 stran

Rajchard J., Z. Balounov, D. Vyslouil (2002): Ekologie I., nakladatelstv KOPP, esk Budjovice, 1. vydn, 121 stran

Rajchard J., Z. Balounov, P. Kindlmann (2002): Ekologie II., nakladatelstv KOPP, esk Budjovice, 1. vydn, 119 stran

Storch, D., S. Mihulka (2000): vod do souasn ekologie, Portl, Praha, 1. vydn, 156 stran

http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/Ekologie-3.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Allenovo_pravidlo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bergmannovo_pravidlo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Glogerovo_pravidlo

http://www.kbi.zcu.cz/studium/ftp/ekos_ziv.htm


ad
 • Login