Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09
Download
1 / 12

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Oppsummering - hovedpunkt. Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr. Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 ' - claral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oppsummering - hovedpunkt.

 • Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet

  avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr.

 • Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.

 • Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr.

 • Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig:

  • fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere

  • resultathåndtering både 07 og 08

 • Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr.

 • Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oversikt drift pr. 1. kv. 09.


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.”

Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Finansforvaltningen 1. kv. 09.

Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Våre større disposisjonsfond pr. 31.12.08.


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Kvartalsvis sykefravær i % - 2005 – hittil i 2009:


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Status – innsparings- og effektiviseringstiltak.

 • Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr.

  iverksatt/fordelt på virksomhetene.

 • Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer

  varierer.

 • Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr.

  sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler.

 • Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og

  vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a:

  • Samarbeid med Skien om legevakt

  • Skolestruktur

  • Parkeringsordningen


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Div . budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :


Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oppsummering.

 • Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene.

 • Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat:

  • skatteinngangen

  • økonomisk sosialhjelp

  • finansinntekterad