Pla d’Acció Cultural del municipi de Santa Maria de Palautordera. - PowerPoint PPT Presentation

Pla d acci cultural del municipi de santa maria de palautordera
Download
1 / 23

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pla d’Acció Cultural del municipi de Santa Maria de Palautordera. Diagnosi del sistema cultural local. Els Plans d'acció cultural.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pla d’Acció Cultural del municipi de Santa Maria de Palautordera.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pla d acci cultural del municipi de santa maria de palautordera

Pla d’Acció Cultural del municipi de Santa Maria de Palautordera.

Diagnosi del sistema cultural local.


Els plans d acci cultural

Els Plans d'acció cultural

Els Plans d'acció cultural (PAC) sóninstruments per a la reflexió, debat i desenvolupamentd'estratègies i propostes per a l'acció cultural local.

És un procéslideratpelsajuntaments, basat en les aportacionstècniques i la participacióciutadana, fomentant la corresponsabilitat entre elsdiferentssectors i agentsculturalslocals.


Els plans d acci cultural 2

Els Plans d'acció cultural (2)

Duranttot el procés es treballenelseixoscap a on han d'enfocar-se les actuacionsfutures en matèriad'acció cultural local.

Així, les propostess'orienten a reforçar el paperestratègic de les polítiquesculturals, la cohesió social, la interculturalitat, la identitat, la transversalitat i el foment del treball en xarxaambmunicipispropers.


Fases d un pac

Fases d’un PAC

Aquestprocés de reflexió i de compromís cultural contempla dues fases:

 • Realitzaciód'undiagnòsticper definir la realitat cultural de la població i detectar les necessitatsculturals: anàlisisociodemogràfic i territorial, estudidelssectors i equipamentsculturals, anàlisi de la programació, funcionament i recursos.

 • Elaboració de les propostesque permetinoptimitzar, incrementar i ordenar les iniciativesculturals del municipi en funció de les sevescaracterístiques i de la sevaevolució, preveient les necessitatspresents i futures.


Presentaci del pac de santa maria de palautordera

Presentació del PAC de Santa Maria de Palautordera.

 • Comheupogutconèixerpelsmitjans de comunicaciólocals, la Diputació de Barcelona ha assignat un recurstècnic per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautorderadestinat a la elaboració i redacció del conegutcom a Pla d’Acció Cultural (PAC).


Presentaci del pac de santa maria de palautordera 2

Presentació del PAC de Santa Maria de Palautordera (2).

 • Un Pla d'Acció Cultural és un exercici de reflexió, debat i presa de decisionsestratègiquessobre el model de política cultural que es desitja, en aquest cas, pelspalauencs i palauenques.

 • Acaba amb un document que estableix un diagnòstic de l'estat de la cultura actualment i defineixobjectius, línies de treball, prioritats i assignació de recursos pelspropersanys.

 • Ésfreqüent que les institucionspúbliques, les empresesprivades i algunesentitatssocialsdesenvolupinplansestratègics per tal de posicionar-se en elsseussectors o territoris de referència.


Presentaci del pac de santa maria de palautordera 3

Presentació del PAC de Santa Maria de Palautordera (3).

 • El PAC acaba sent un full de ruta de la política cultural, aprovat per consens de totes les forcespolítiques i que transcendeixelscanviselectorals. Aquestesforç de previsió de futurpermetoptimitzarels recursos, orientar el treball des del principi i assolirelsobjectiusambmésgarantiesd'èxit. Si no es planifica, l'acció cultural esdevé improvisada, erràtica, arbitrària i ineficient.


Presentaci del pac de santa maria de palautordera 4

Presentació del PAC de Santa Maria de Palautordera (4).

 • Encara que siguil'Ajuntamentquil'impulsa, el PAC és un exercici de totselspalauencs i palauenques, especialment de les entitats i elscol·lectius de l’àmbit cultural palauenc.

 • Així, la col·laboració entre elssectorspúblic, associatiu i privatpermet arribar a resultats i compromisos més ambiciosos i sostenibles.


Presentaci del pac de santa maria de palautordera 5

Presentació del PAC de Santa Maria de Palautordera (5).

 • Durant la realització del PAC es comptaràamb les opinions i aportacionsde l'Ajuntament, d'entitats de la vila, de les petitesempreses, d'artistes, pensadors, intel·lectuals, professionals, amateurs, usuaris i consumidors de la cultura de Santa Maria de Palautordera.


Rgans de participaci

Òrgans de participació.


Diagrama fase 1 diagnosi

Diagrama fase 1 (Diagnosi)


Diagrama fase 2 propostes

Diagrama fase 2 (Propostes)


S ntesi diagn stica eixos

Síntesidiagnòstica: eixos.


Poblaci i perfil sociodemogr fic

Població i perfil sociodemogràfic


Posici geoestrat gica

Posiciógeoestratègica


Consci ncia comunit ria i cohesi social

Consciènciacomunitària i cohesió social


Infraestructures culturals

Infraestructuresculturals


Pr ctiques culturals

Pràctiquesculturals


Mapa d operadors

Mapa d’operadors


L acci cultural de l ajuntament

L’acció cultural de l’Ajuntament


Proposta d eixos estrat gics

Propostad’eixosestratègics


Grups de treball

Grups de treball


Agents culturals i ciutadans interessats

Agentsculturals i ciutadansinteressats

L’Ajuntament ha convidatja diversos agentsculturals a formar partdelsgrups de treball.

Cada grup de treballcelebrarà2 sessionsdurant el juliol: una d’exploratòria i una de validació de propostes.

Elsgrupsestanoberts a la incorporació de totselsagentsculturals i ciutadansinteressats en aportar les sevespropostes.

Les persones que vulguin, avuiens poden indicar en quingrupvolen participar i donar les sevesdades de contacte per ser convocats a les sessions.


 • Login