Pr vn aspekty akce d kujeme odch z me
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Právní aspekty akce „Děkujeme odcházíme“ PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Právní aspekty akce „Děkujeme odcházíme“. JUDr. Jan Mach vedoucí právní kanceláře ČLK právník AKP ČR právník AKL ČR právník ČOS učitel IPVZ a 1. LF UK. Pacient má právo na plně kvalifikovaného lékaře. Směrnice EU a zákon č. 95/2004 Sb.:

Download Presentation

Právní aspekty akce „Děkujeme odcházíme“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr vn aspekty akce d kujeme odch z me

Právní aspekty akce „Děkujeme odcházíme“

JUDr. Jan Mach

vedoucí právní kanceláře ČLK

právník AKP ČR

právník AKL ČR

právník ČOS

učitel IPVZ a 1. LF UK


Pacient m pr vo na pln kvalifikovan ho l ka e

Pacient má právo na plně kvalifikovaného lékaře

  • Směrnice EU a zákon č. 95/2004 Sb.:

  • Rozlišení lékařů dle kvalifikace:

  • A) Odborně způsobilý – absolvent LF

  • B) Specializovaně způsobilý – absolvent specializační přípravy ukončené atestací

  • Samostatně vykonávat povolání může lékař se specializovanou způsobilostí, lékař s odbornou způsobilostí jen pod jeho odborným dohledem


Probl my v praxi

Problémy v praxi

  • Odborný dohled není zajištěn vůbec, nebo je zajištěn nedostatečně (posoudí znalec).

  • Při poškození pacienta může odpovídat ten kdo rozhodoval – ředitel, lékařský náměstek primář, nedostatečně dohlížející lékař…

  • Kauza stíhání primáře ARO

  • Kauza žaloby na porodnici

  • Kauza rezignace primáře chirurgie


Dotazy l ka pr vn k m lk

Dotazy lékařů právníkům ČLK

  • Lékař se SZ pověřen samostatně ÚPS na oddělení jiné odbornosti než je jeho (typicky chirurg na urologii, internista na neurologii, kdokoliv na kožním, očním…)

  • Lékař bez SZ pověřen samostatnou ÚPS – --kdyby něco zavolej primáře nebo zástupce

  • Naše rada: písemně upozornit, že nemám požadovanou kvalifikaci – porušen zákon!


Poru ov n z kon ku pr ce

Porušování zákoníku práce

  • § 90 – Odpočinek mezi směnami 12 hodin výjimečně 8 hodin během 24 hodin

  • § 92 Odpočinek v týdnu 35 hodin, výjimečně 24 hodin (příští týden náhrada)

  • Realita v Čechách: Lékař slouží od pátku večer do pondělního rána + celé pondělí

  • Kdo bude odpovídat za chybu díky únavě?


Stavn pohotovostn slu ba

Ústavní pohotovostní služba

  • Práci přesčas lze nařídit 150 hodin ročně, týdně 8 hodin, dohodnout dalších 8 hodin týdně (§ 93 ZP)

  • § 93a ZP – Další dohodnutá práce přesčas maximálně 8 hodin týdně 26 týdnů, v KS lze dohodnout 52 týdnů v roce.

  • Tam kde to nestačí – dohody o pracovní činnosti.

  • Nad 150 hodin ročně a 8 hodin týdně jen na základě dobrovolného rozhodnutí lékaře


Protest formou dodr en z kona

Protest formou dodržení zákona

  • Úspěšný protest francouzských pilotů tím, že přesně dodržovali všechny předpisy.

  • Pokud by čeští lékaři chtěli protestovat proti ostudným platům podobně, mají k tomu mnoho příležitostí i bez podání výpovědi.


Z kony exministra jul nka

Zákony exministra Julínka

  • Loď se potápí a řešíme obnovu celkem funkční lodní kuchyně – proč?

  • Uvedené zákony by přinesly úsporu 0,- Kč.

  • Chce-li někdo lékaře naštvat ještě více, ať tyto zákony „opráší“ a znovu předloží

  • Dva sjezdy ČLK je odmítly drtivou většinou včetně řady členů ODS pro naprostou nekvalitu!

  • Neskutečná byrokracie, neřešení skutečných problémů, chybná definice základních pojmů


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

  • Kontakty:

  • mach.jan@email.cz

  • jan.mach@ktlegal.cz

  • pravni@clkcr.cz


  • Login