Mart Koll Rademar OÜ 26. Oktoober 2009 Tartus - PowerPoint PPT Presentation

Mida peab teadma noor jalgrattur jalgratta tehnilisest korrasolekust, turvavarustusest ja ohutust s...
Download
1 / 20

 • 242 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mida peab teadma noor jalgrattur jalgratta tehnilisest korrasolekust, turvavarustusest ja ohutust sõitmisest. Mart Koll Rademar OÜ 26. Oktoober 2009 Tartus. Sissejuhatuseks. ENNE KUI ASUTE SÕITMA veenduge, et jalgratas on Teile paras

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mart Koll Rademar OÜ 26. Oktoober 2009 Tartus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mart koll rademar o 26 oktoober 2009 tartus

Mida peab teadma noor jalgrattur jalgratta tehnilisest korrasolekust, turvavarustusest ja ohutust sitmisest

Mart Koll

Rademar O

26. Oktoober 2009 Tartus


Sissejuhatuseks

Sissejuhatuseks

 • ENNE KUI ASUTE SITMA veenduge, et jalgratas on Teile paras

  Jalgrattaga sitmine on ohtlik vaid juhul, kui raami lemise vertikaalpulga ning ratta kohal seisva jalgratturi vahele jb vhem kui 25 mm. Maastikujalgrataste juures on soovitatav vahe 50-75 mm.

  Sadulat ning kepidemeid saab seada maksimaalselt mugavasse asendisse.


Sissejuhatus

Sissejuhatus

 • Veenduge, et jalgratas on sidukorras

  Selleks, et kindel olla, kas Teie jalgratas on sidukorras, kontrollige iga kord enne sitma asumist ssteemide seisukorda vastavalt allpool toodud loendile. rge unustage, et kesolev ei ole kiki hooldustid hlmav loend. Juhul kui Teie jalgrattal esineb mingeid hireid vi Te kahtlustate, et teda on rikutud vi oskamatult parandatud, siis tuleb terve ratas hoolikalt le vaadata. Vea avastamise korral rge sitke temaga enne, kui viga on parandatud.


Sissejuhatus1

Sissejuhatus

 • Veenduge, et rattad oleksid otse

  Prake kumbagi ratast ning veenduge, et ei esine kummagi rattapia vnkeid ei les-alla ega paremale-vasakule. Samuti kontrollige rataste tsentreeritust nii kahvli kui raami suhtes. Selleks jlgige rattapida piduriklotside vi raami hargi vahel. Kui ks vi mlemad rattad ei ole korras, siis viige ratas korrastamiseks edasimjale.


Sissejuhatus2

Sissejuhatus

 • Kontrollige rhku rehvides.

  Pumbake kummid tis vastavalt nende klgedel mrgitud rhu suurusele. Soovitusliku ulatuse piires annab krgem rhk parema tulemuse kval pinnasel nagu tnavakate, madalam rhk on eelistatavam maastikusidul. Kummide pumpamiseks kasutage sobivas mdus ksipumpa. Bensiinijaamade kompressorid tidavad kummid liiga kiiresti ning vivad rhu suurust ebatpselt nidata.


Sissejuhatus3

Sissejuhatus

 • Kontrollige ksipidureid

  Vajutage mlema piduri hooba veendumaks, et need kusagil kinni ei j ning et piduriklotsid suruvad pidadele ratta peatamiseks vajaliku tugevusega. Kui ei pidurdata, peaks piduriklotside ja pia vahekaugus olema 1,5-2 mm. Piduriklotsid tuleb pia suhtes tsentreerida.

 • Kontrollige jalgpidureid

  Kui Teie rattal on jalgpidurid, siis tuleb pidurdamiseks vndata tagurpidi. Pedaalide vhem kui veerandi tisringi jooksul peaksid pidurid rakenduma.


Sissejuhatus4

Sissejuhatus

 • Kontrollige rataste kinnitust

  Teie jalgratas vib olla varustatud rataste kiirvahetusmehhanismiga. heainsa hoovaliigutusega on ratast lihtne paigaldada ja eemaldada, ning kui sealjuures jrgite alljrgnevaid instruktsioone, siis vldite vigu ning tagate ratta ohutu t.


Rataste kiirvahetusmehanism

Rataste kiirvahetusmehanism

 • Kontrollige mlemat ratast enne iga sidukorda.

 • Viige kiirvahetusmehhanismi hoob asendisse AVATUD ning asetage ratas nii, et see jks kindlalt kahvli otste vahele.

 • Viige kiirvahetusmehhanismi hoob vahepealsesse asendisse AVATUD ja SULETUD vahel ning keerake srmedega telje vastasotsa mutter kinni.

 • Peopesa liigutage kiirvahetusmehhanismi hooba nagu on nidatud joonisel. Viige see asendisse SULETUD, poolel teel peaks hoova liikumisel tunda olema kerge takistus. Kiirvahetuse hooba ei tohi kasutada kui liblikmutrit.

 • Juhul kui kiirvahetusmehhanismi sulgemisel takistust ei esinenud, siis on pingutusjud ebapiisav. Sellisel juhul lihtsalt viige kiirvahetusmehhanismi hoob tagasi asendisse AVATUD, pingutage veidi teisel pool asuvat seadistusmutrit ning sulgege uuesti, prates uuesti thelepanu takistusele. Kui seade on pingutatud igesti, siis on pingutusjud piisav, et suruda kahvli ja rattarummu reljeefsed pinnad kokku.

 • Veenduge, et kiirvahetusmehhanismi hoovad oleksid asendis, kus nad ei sega mnda teist jalgratta koostis- vi lisaseadme osa (nagu niteks pakiraam vi poritiivad) ning ei saaks vigastada sidu ajal ettetulevate takistuste tttu.

 • Kahe testi abil saate veenduda, et olete lalnimetatud punkte igesti jrginud:

 • Tstes ratta esiosa maast lahti, andke rehvile lalt alla jrsk lk. Ratas ei tohi ei lahti tulla ega loksuda. Kui Te ei ole tulemuses kindel, siis korrake punktides 2-6 toodud pingutustoiminguid.

 • Korralikult seatud ning iges asendis kiirvahetusmehhanismi hooba ei ole vimalik prata rattaga paralleelses suunas (vastupidiselt kangi avamis-sulgemisliigutustele).

 • Tagumise ratta jaoks kasutage laltoodud esiratta instruktsioone, prates thelepanu ratta kiirvahetusmehhanismi hoova igele asendile suletult.


Mart koll rademar o 26 oktoober 2009 tartus

OHUTU SITMINE JALGRATTAGA


Tutvuge liikluseeskirjadega

Tutvuge liikluseeskirjadega

 • Kasutage nuetekohaselt ktega antavaid signaale

 • Sitke igel teepoolel ( mitte kunagi vastu liiklusvoolu )

 • Mitmekesi olles sitke hanereas

 • Sitke turvaliselt s.t olge valmis ohtlikeks olukordadeks. Pidage meeles: Te olete halvastinhtav ning kuigi jalgrattasit kogub ha enam populaarsust, ei tea paljud autojuhid jalgratturi igusi ja eripra.


S itke turvaliselt

Sitke turvaliselt

 • Olge pidevalt valmis ohtlikeks olukordadeks ja olge valmis peatuma vi krvale pikama.

 • Arvestage, et Te pole hsti nhtav teistele sidukijuhtidele

 • Jlgige teed. Hoiduge aukudest, rennidest, jms. takistustest. Ebakindluse korral lkake ratast kekrval.

 • Jlgige pargitud autosid, millest mdute


Ettevaatust isel s itmisel

Ettevaatust isel sitmisel

 • Jalgratas peab olema varustatud reflektorite tiskomplektiga. Hoidke neid puhtana ja igel kohal.

 • Kasutage esi- ja tagatulesid.

 • Kandke heledaid ja eredavrvilisi riideid, et teha end teistele sidukijuhtidele nhtavaks.

 • Kasutage abivahendeid enda paremini nhtavaks tegemiseks


Kandke kiivrit

Kandke kiivrit

 • Soovitame kigil jalgratturitel kiivrit kasutada. Kaitsmata pea on rmiselt kergesti vigastatav. Saadaval olevad uuetbilised kiivrid on kerged ja mugavad. Soovitame muretseda kiiver, mis oleks mugav, suuruselt paras ning vastaks ohutusstandarditele.


Mart koll rademar o 26 oktoober 2009 tartus

Olge maastikusidul hoolikas.Vga hoolikas tuleb olla sites katteta pinnasel. Jrgnevalt mned juhised meeles pidamiseks:

 • Veenduge eelnevalt, et Teie lbitavatel radadel on jalgrattasit lubatud.

 • Kandke kaitsevahendeid, nagu kiiver, prillid ja kindad

 • rge kalduge teelt krvale, kuna seal vib esineda knde, kivisid, auke ja jrsakuid.

 • Laskumisele lhendes vhendage kiirust, hoidke keha raskus madalal ja taga ning pidurdamisel eelistage esipidurile tagapidurit.

 • Vltige kivisid, oksi ja madalaid kohti.


Kasutage pidureid ettevaatlikult

Kasutage pidureid ettevaatlikult

 • Hoidke distantsi teiste sidukitega

 • Valige sidutingimustele sobilik pidurdusdistants ja pidurdusjud

 • Ksipidurite korral kasutage samaaegselt mlemat pidurit

 • Esipidurit kasutage ettevaatlikult, sest see vib phjustada tagaratta tusmist vi esiratta libisemist


Ettevaatust s itmisel niisketes tingimustes

Ettevaatust sitmisel niisketes tingimustes

 • Pole olemas pidureid, mis ttaksid niiskes sama hsti, kui kuivades oludes.

 • Niisketes tingimustes vajavad pidurid hoova tugevamat vajutamist ning pikemat pidurdusteekonda.

 • Niisketes tingimustes vheneb nhtavus ja hrdejud. Kurve tuleb lbida aeglasemalt.

 • Niiske ilma ohud: puulehed, kaevukatted, tnavajooned jne.


Hooldus

Hooldus

SagedusVajalik hooldus

Enne igat Sidukorda ( Mlema ) ratta kinnituse kontroll

hurhu taseme kontroll rehvides

Et rattad oleksid otse

Pidurite kontroll

Kord ndalasRatta lephkimine niiske lapiga

Mitte pingulolevate kodarate otsimine


Hooldus1

Hooldus

Kord kuusKeti ja vabajooksu levaatus ja mrimine

Kiguvahetite levaatus ja mrimine

Mistahes lahtiste mutrite vi poltide otsimine:

Sadulaposti kiirvahetusmehhanism vi mutter

Sadula kinnituspolt

Juhtraua pikenduse kinnituspolt

Juhtraua klambri polt

Sarvede klambripoldid

Piduri- ja kiguvahetustrosside kuluvuse levaatus

Amortisaatori poltide levaatus

Rattalaagrite reguleerituse levaatus

Juhtraua Laagrite levaatus


Hooldus2

Hooldus

Iga 3 kuu jrelRehvide kuluvuse levaatus, vajadusel vahetamine

Pidurihoobade levaatus ja mrimine

Jalgratta puhastamine ja pinna vahatamine

Helkurite levaatus

Kord aastasVnda laagrite mbermrimine

Ratta laagrite mbermrimine

Juhtraua laagrite mbermrimine

Pedaali vlli ja laagrite mbermrimineSadulatoru mrimine

Juhtraua toru mrimine


T nan v imaluse eest ohutut liiklemist ja meeldivaid elamusi jalgrattaga s itmisel

Tnan vimaluse eest!Ohutut liiklemist ja meeldivaid elamusi jalgrattaga sitmisel!


 • Login