Tr basiskursus 2009
Download
1 / 16

TR - Basiskursus 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

TR - Basiskursus 2009. TRs ROLLER. Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler af informationer ”Trøster”. TR’S EGENSKABER OG KOMPETENCER. TR skal være:. ansvarlig modig initiativrig kreativ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TR - Basiskursus 2009' - cisco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TRs ROLLER

 • Forhandler

 • Foregangs m/k

 • Konfliktløser

 • Bindeled (medlemmer – IMAK)

 • Bindeled (ledelse - medlemmer)

 • Kontrollør

 • Lovfortolker

 • Formidler af informationer

 • ”Trøster”


TR’S EGENSKABER OG KOMPETENCER

TR skal være:

 • ansvarlig

 • modig

 • initiativrig

 • kreativ

 • troværdig

 • humoristisk

 • villig til forandringer


TR skal have

 • tillid til egne og fællesskabets muligheder

 • kulturel og historisk forståelse

 • helhedsforståelse

 • strategisk forståelse

 • fagpolitisk forståelse

 • kollektiv bevidsthed

 • gennemslagskraft

 • sproglig kompetence

 • overenskomstforståelse

 • lovforståelse

 • selvindsigt/selvkritik

 • fagpolitiske holdninger


TR skal også have

 • evne til at tænke og handle visionært

 • evne til at formidle

 • evne til at lytte

 • evne til samarbejde

 • evne til at kunne løse problemer/konflikter

 • evne til at sætte grænser

 • evne til at give/få/kræve medbestemmelse

 • evne til at reflektere


TR skal desuden have

 • kendskab til arbejdsretslige forhold

 • kendskab til personaleretslige forhold

 • kendskab til aktuelle og konkrete samfundsforhold

 • kendskab til mødeledelse

 • kendskab til forhandlingsteknik

 • kendskab til skolens styrelse

 • kendskab til beslutningsprocesserne


Ledelsesretten
Ledelsesretten

 • Den frie antagelsesret

 • Den frie afskedigelsesret

 • Retten til at udstede reglementariske bestemmelser

 • Retten til at give direktiver for udførelsen af arbejdet

 • Retten til at placere arbejdstiden indenfor de overenskomstmæssige rammer

 • Arbejdsgiverens fortolkningsprivilegium


Ledelsesretten1
Ledelsesretten

 • Retten til at lede og fordele arbejdet og til at anvende en efter deres skøn passende arbejdskraft, skal udøves på en sådan måde, at de ansattes overenskomstmæssige rettigheder ikke krænkes.

 • Lovgivningen f.eks. tjenestemandsloven, arbejdsmiljø-lovgivningen, folkeskoleforordningen mv.

 • Overenskomsten

 • TR- aftalen

 • Andre aftaler

 • Aftalen om medbestemmelse og medindflydelse samt retningslinier fastsat i henhold til denne.

Begrænsninger i ledelsesretten:


Hvem bestemmer hvad
Hvem bestemmer hvad?

samarbejdsudvalget

pædagogisk råd

skolebestyrelsen


Regelhierarkiet
REGELHIERARKIET

 • I

 • Grundloven

 • Folketingslov

 • Landstingslov og landstingsforordning

 • Bekendtgørelser

 • Cirkulærer

 • II

 • Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og Grønlands Hjemmestyre

 • Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og KANUKOKA

 • Aftale indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og en kommune


Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder:

 • Ret til at være omfattet af en aftale, tjenestemandslovene eller en overenskomst

 • Ret til bolig

 • Ret til bohaveflytning

 • Ret til at vide, hvor man er ansat

 • Ret til løn herunder tillæg

 • Ret til at stige i løn

 • Ret til pension

 • Ret til at kende sin arbejdstid

 • Ret til tjenestefrihed ved sygdom mv.

 • Ret til barsel


Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder fortsat:

 • Ret til ferie

 • Ret til feriefrirejse/feriefond

 • Ret til en tillidsrepræsentant

 • Ret til organisering

 • Ret til at få rettigheder beskrevet i et ansættelsesbrev


Rettigheder og pligter

Pligter:

 • Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for stillingen og såvel i som udenfor stillingen vise sig værdig til den agtelse og tillid ,som stillingen kræver.

 • Det samme gælder overenskomstansatte, selvom det ikke står i overenskomsten.


Rettigheder og pligter

Eksempler på pligter:

 • Tilsynspligt

 • Samarbejdspligt

 • Tavshedspligt

 • Pligt til at tåle ændringer i stillingen

 • Pligt til at sikre at evt. bibeskæftigelse ikke påvirker arbejdet


Regler om ansættelse og ansættelsesformer

Før ansættelse:

 • Regler om opslag for tjenestemænd og OK- ansatte uddannede lærere

 • Regler for opslag for timelærere


Regler om ansættelse og ansættelsesformer

Ansættelsesformer:

 • Tjenestemandsansættelser

 • Overenskomstansættelser

 • Timelæreransættelser

 • Ansættelse af pensionerede tjenestemænd

 • Ansættelse på særlige åremål

 • Ansættelse på åremål

 • Ansættelse i særlige vikariater

 • Kombinationsansættelser


ad