Jadwiga czeczot wydzia oceny technologii medycznych
Download
1 / 8

Modele oceny innowacyjnosci oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich - Wielka Brytania - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Jadwiga Czeczot Wydział Oceny Technologii Medycznych. Modele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich - Wielka Brytania. Warszawa 22 października 200 8. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modele oceny innowacyjnosci oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich - Wielka Brytania' - cirocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jadwiga czeczot wydzia oceny technologii medycznych

Jadwiga Czeczot

Wydział Oceny Technologii Medycznych

Modele oceny innowacyjności oraz zakresu finansowania nowych terapii w wybranych krajach europejskich- Wielka Brytania

Warszawa

22 października 2008


National institute for health and clinical excellence nice
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

 • organizacja niezależna

 • opracowuje krajowe zalecenia w zakresie:

  • zdrowia publicznego

  • technologii medycznych

  • praktyki klinicznej (wytyczne)

 • rekomendacje wydawane są przez niezależny Komitet Oceniający (Appraisal Committee)


Etapy procesu oceny technologii medycznych i wydawania rekomendacji
Etapy procesu oceny technologii medycznych i wydawania rekomendacji

 • Wstępny wybór tematów do oceny (DH)

 • Zidentyfikowanie „konsultantów” oraz „komentatorów”

 • Opracowanie zakresu oceny (DH, NICE)

 • Zlecenie NICE oceny tematu (DH)

 • Opracowanie raportu oceny przez niezależny ośrodek akademicki oraz poddanie raportu konsultacji

 • Pierwsze spotkanie niezależnego Komitetu Oceniającego i opracowanie wstępnej rekomendacji (ACD)

 • Poddanie dokumentu ACDprocesowi konsultacji - 4 tygodnie

 • Uwzględnienie uwag po poddaniu dokumentu konsultacji i opracowanie ostatecznej rekomendacji (FAD).

 • Przekazanie FAD do akceptacji NICE; możliwość odwołania się od decyzji Komitetu (tylko „konsultanci”)

 • Opublikowanie ostatecznej rekomendacji jako „NICE Guidance””


Jak uruchamiany jest proces
Jak uruchamiany jest proces: rekomendacji

Liverpool Reviews & Implementation Group (LRiG)


Dwa procesy oceny technologii medycznych
Dwa procesy oceny technologii medycznych rekomendacji:

 • Proces oceny wielu technologii

  (MTA - multiple technology assessment report)

  • szerokie konsultacje i niezależna ocena (przegląd systematyczny oraz opracowanie modelu ekonomicznego)

  • pełen procesMTA trwa 54 tyg, w tym opracowanie właściwego raportu HTA trwa ok. 24 tyg

 • Proces oceny jednej technologii

  (STA - single technology assessmentreport)

  • skrócony proces dla pojedynczych technologii w pojedynczym wskazaniu oparty na materiałach dowodowych producenta

  • pełen proces STAtrwa 39 tyg, z czegoprzygotowanie raportu przez zespół roboczy (ERG) trwa ok. 8 tyg


Pierwsze spotkanie Komitetu Oceniającego NICE rekomendacji

Wstępna rekomendacja(ACD - Appraisal Consultation Document)

Raporty HTA

„Ogólny zarys”

Uwagi konsultantów dot. raportu oceny

ACD*

Materiały konsultantów

Odpowiedź Grupy dokonującej oceny na uwagi

Appraisal committee

Pisemne stanowiska ekspertów klinicznych

Gotowy dokument poddawany jest konsultacji trwającej 4 tygodnie


Drugie spotkanie Komitetu Oceniającego NICE rekomendacjiOstatecznarekomendacja(FAD - Final Appraisal Determination)

Wyniki ewentualnych dodatkowych analiz

Podsumowanie uwag

nie pochodzących od konsultantów

Uwagi konsultantów

dot. ACD

FAD

Appraisal Committee

Zwykle system opieki zdrowotnej NHS musi udostępnić zasoby finansowe w ciągu 3 miesięcy od wydania przez NICE rekomendacji dotyczącej technologii medycznych


Komitet oceniaj cy nice kryteria wydawania rekomendacji
Komitet Oceniający NICE rekomendacjiKryteria wydawania rekomendacji

Podstawowe kryteria:

wiarygodność dowodów efektywności klinicznej

wiarygodność wyników analizy ekonomicznej (stopnia niepewności przy szacowaniu ICER )

granicę opłacalności (górna granica = 30 000 GBP za QALY)

Dodatkowo:

charakterystyki choroby i populacji otrzymujących daną technologię

innowacyjność danej technologii

dostępność innych technologii w danym wskazaniu

potencjalny wpływ negatywnej decyzji o finansowaniu

ewentualnie (jeśli ma zastosowanie) większe koszty i korzyści z perspektywy społeczeństwa


ad