Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download Presentation

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II

Prowadzące:Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

 • CELE OGÓLNE

 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka tj. harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej.

 • Stymulowanie rozwoju umysłowego.

 • Rozwijanie zdolności myślenia obupółkulowego.

 • Ćwiczenie płynności, elastyczności, giętkości myślenia.

 • Wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań.

 • Ćwiczenie zdolności koncentracji uwagi.

 • Kształtowanie postawy twórczej, kreatywności, prowokowanie do myślenia.

 • Ośmielanie do wypowiedzi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

CELE OGÓLNE c.d

Skłanianie do refleksji i innego spojrzenia na otaczający świat.

Wzmacnianie wiary we własne siły.

Rozwijanie zdolności wyrażania siebie.

Zapoznanie się ze sposobami efektywnego uczenia się.

Ćwiczenie pamięci.

Ćwiczenie spostrzegawczości.

Uczenie rozwiązywania problemów.

Uczenie umiejętności zbiorowego myślenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

 • CELE SZCZEGÓŁOWE, uczeń:

 • potrafi znaleźć cechy odróżniające go od pozostałych uczestników,

 • częściej podejmuje aktywność zadaniową,

 • potrafi skoncentrować przez dłuższy czas uwagę,

 • potrafi podać nowe, nietypowe, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowej,

 • potrafi wymienić swoje mocne strony,

 • częściej prezentuje na forum swoje stanowisko,

 • potrafi opisać i zastosować techniki pamięciowe,

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 • potrafi wymienić zasady uczenia się,

 • potrafi wskazać, co sprzyja efektywnemu uczeniu się,

 • wymienia zasady higieny pracy umysłowej,

 • potrafi poznane zasady wprowadzić w życie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Migawki z zajęć

Debata

o szkole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Konferencja prasowa:

„ Idealna szkoła”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

PRACE UCZNIÓW

SZKOŁA MARZEŃ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaj cia psychologiczno pedagogiczne grupa ii

Wymarzona rola

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login