Mae’r Criw Mentrus yma i’ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd! - PowerPoint PPT Presentation

Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd
Download
1 / 12

  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mae’r Criw Mentrus yma i’ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd!. Maen nhw’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau mae eu hangen i gychwyn busnes gwych. Felly hoffen nhw eich gwahodd chi i gymryd rhan yn eu cystadleuaeth i ysgolion cynradd yng Nghymru.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mae’r Criw Mentrus yma i’ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Mae’r Criw Mentrus yma i’ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd!


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Maen nhw’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau mae eu hangen i gychwyn busnes gwych.


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Felly hoffen nhw eich gwahodd chi i gymryd rhan yn eu cystadleuaeth i ysgolion cynradd yng Nghymru


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Yr allwedd yw meddwl am syniad da am fusnes neu wneud arian ac yna rhoi’r syniad ar waith.


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

MaeAmy, Callum, Rhian ac Owain yma i’ch helpu chi ar hyd y ffordd.


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Mae Amy yn credu bod unrhyw un yn gallu gwneud unrhyw beth os ydyn nhw’n gweithio’n ddigon caled. Ac mae hi’n llygad ei lle!


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Mae Callum mor greadigol. Mae rhai o’i syniadau ychydig yn wyllt, ond dyna’r rhai gorau!


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Mae Rhianwrth ei bodd yn siarad, mae hi’n gwneud ffrindiau newydd i helpu’r criw i gael y gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen!


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Mae Owainmor drefnus, fe sy’n gwneud yn siŵr bod pawb yn brysur ac yn cael amser wrth eu bodd!


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

Eich penderfyniad chi yn llwyr yw’r syniad a’r thema ac mae’r gweithgaredd yn gallu digwydd unrhyw adeg o 1af Ionawr 2013 i 24ain Ionawr 2014


Mae r criw mentrus yma i ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd

I gwrdd â’r Criw Mentrus ac i

gofrestru eich diddordeb ewch i: www.YCriwMentrus.SyniadauMawrCymru.com


  • Login