การเฝ้าระวังโรค ( Disease Surveillance) - PowerPoint PPT Presentation

Disease surveillance
Download
1 / 48

 • 154 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การเฝ้าระวังโรค ( Disease Surveillance). นายปรัศนี ชูรัตน์ ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7. เค้าโครงเนื้อหา. ความหมาย. จุดประสงค์. รูปแบบ. วิธีการ. เป้าหมาย. ความหมาย จุดประสงค์ รูปแบบ วิธีการ เป้าหมาย. ความหมาย ( US CDC ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเฝ้าระวังโรค ( Disease Surveillance)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Disease surveillance

(Disease Surveillance)

7


Disease surveillance


Us cdc

(US CDC)


Disease surveillance


Disease surveillance

 • /


Disease surveillance


Disease surveillance


Disease surveillance


Disease surveillance


Disease surveillance

/


Disease surveillance

/

prrs


Disease surveillance


Disease surveillance


Disease surveillance


Disease surveillance

?


Disease surveillance

.. 2547

?


Disease surveillance

(1)


Disease surveillance

1196

(17/1196)

- 0.24% (0.37-1.12%)

(14/721 )

- 1.0% (0.46-1.48%)

(3/475)

- 0.0% (0.00-0.36%)

(2)

(9/160)

3.9% (2.21-5.56%)


Disease surveillance

(3)


Disease surveillance


Disease surveillance


Active vs passive surveillance

-(Active vs. Passive Surveillance)


Disease surveillance

- 15 5


Sero surveillance

(Sero-surveillance)


Clinical surveillance

(Clinical Surveillance)

 • :


Laboratory surveillance

(Laboratory Surveillance)


Risk based surveillance

(Risk-based Surveillance)


Disease surveillance

 • voluntary notification

 • mandatory notification

 • outbreak investigation

 • sentinel surveillance

 • survey

 • census


Disease surveillance

 • voluntary notification


Disease surveillance

 • mandatory notification

  • ...

  • ()


Disease surveillance

 • outbreak investigation


Disease surveillance

 • sentinel surveillance

  • /


Disease surveillance

 • survey


Disease surveillance

 • census


Disease surveillance


Disease surveillance

Sample

Sampling

Population

Target Population

(Target) Population Sampling Population Sample


Disease surveillance

Sample size to estimate a prevalence or for questionnaire

Sample size as a function of population size, prevalence, % of acceptable error

Expected Prevalence (Probability)

A Acceptable error, B Confidence Interval, C Expected prevalence (probability),

D Number of flocks to be sampled (95% confidence interval)


Disease surveillance

(Sampling design)

 • - Simple random sampling

 • - Systematic random sampling

 • - Cluster random sampling

 • - Stratified random sampling

 • - Multistage random sampling


Disease surveillance

  • ....

  • ....


Disease surveillance

 • /


Disease surveillance

10 5


Disease surveillance

Health Service Unit

Province

Zone/region

National

Publication

Regional

Hospitals

General

Hospitals

Bureau

of Epidemiology

Report data

Provincial Public Health Offices

Report data

Community

Hospitals

Health

Centres

Regional office of Disease Prevention and Control

Private

Hospitals


Disease surveillance

 • /


Disease surveillance


 • Login