P davn jm na druhy p davn ch jmen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Přídavná jména DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přídavná jména DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN. s kloňují se některá se stupňují tvoří s podstatným jménem dvojici ptáme se JAKÝ, KTERÝ, ČÍ? DRUHY: TVRDÁ MĚKKÁ PŘIVLASTŇOVACÍ. Přídavná jména tvrdá. TVAR SLOŽENÝ -ý -á -é mladýmladámladé

Download Presentation

Přídavná jména DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Přídavná jménaDRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN

 • skloňují se

 • některá se stupňují

 • tvoří s podstatným jménem dvojici

 • ptáme se JAKÝ, KTERÝ, ČÍ?

 • DRUHY:

  • TVRDÁ

  • MĚKKÁ

  • PŘIVLASTŇOVACÍ


Přídavná jména tvrdá

 • TVAR SLOŽENÝ

  -ý -á -é

  mladýmladámladé

  (zdravý, veselý, smutný, vysoký atd.)

 • POZOR!!! TVAR JMENNÝ

  mládmládamládo

  zdráv zdráva zdrávo

  zvědavzvědavazvědavo

  RÁDRÁDARÁDO - pouze jmenný tvar!


Přídavná jména měkká

-í -í -í

jarníjarníjarní

cizícizícizí

ryzíryzíryzí

+PJ „ZVÍŘECÍ“

psí, holubí, lví, kočičí, prasečí, lamí


Přídavná jména přivlastňovací

 • ptáme se „čí?“

  -ův -ova -ovo

  otcůvotcovaotcovo

  -in -ina -ino

  matčinmatčinamatčino


PAMATUJ!

 • Od jmen vlastních - velké písmeno!

  např:

  Petr-Petrův svetr

  Jana-Janina sukně

 • Od ostatních jmen vlastních - malé písmeno!

  např:

  Vltava-vltavský proud

  Morava-moravské slavnosti

  Praha-pražský občan

  Smetana-smetanovské pojetí


ProcvičováníDoplňte koncovky přídavných jmen

pracovit_ lidé, motýl_ křídla, bezov_ květ, drz_ člověk, ciz_ jazyk, ryz_ zlato, ps_ bouda, sousedov_ psi, kos_ zpěv, urostl_ hoši, strm_ svah


ProcvičováníDoplňte koncovky přídavných jmen

pracovití lidé, motýlí křídla, bezový květ, drzý člověk, cizí jazyk, ryzí zlato, psí bouda, sousedovi psi, kosí zpěv, urostlí hoši, strmý svah


Digitální učební materiál:

 • Autor: Mgr.Petra Adamčíková

 • Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ

 • Ročník: šestý

 • Předmět: český jazyk

 • Počet vyuč.hodin: 1

 • Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice

 • Vytvořeno: srpen 2011

 • Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad a procvičování

 • Školní rok 2011/12 a dále

 • Registrační číslo: 7_I_5_Čj


Zdroje

 • Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s. ISBN 80-7238-206-3

 • Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha: SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6

 • Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ 2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26


 • Login