Izboljšanje konkuren
Download
1 / 11

urejeno z zakonom skrb vseh državljanov obveza vseh poslovnih subjektov - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Izboljšanje konkuren č nosti v regiji z e-poslovanjem: e-praksa in ustvarjanje e-ekonomije Panel III Prispevek vladnih organizacij k povečanju konkurenčnosti podjetij e - poslovanje zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Ljubljana, 20.03.2002.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' urejeno z zakonom skrb vseh državljanov obveza vseh poslovnih subjektov' - ciel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Izboljšanje konkurenčnosti v regiji z e-poslovanjem:e-praksa in ustvarjanje e-ekonomijePanel IIIPrispevek vladnih organizacij k povečanju konkurenčnosti podjetije - poslovanje zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SlovenijeLjubljana, 20.03.2002


Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • urejeno z zakonom

 • skrb vseh državljanov

 • obveza vseh poslovnih subjektov


Komuniciranje zavod zavarovanci zavod zavezanci
Komuniciranje: zavod-zavarovanci, zavod-zavezanci

 • sporočanje podatkov o poslovanju zavezanca za prispevek

 • sporočanje podatkov o dobi in dohodkih zavarovanca

 • vloga za priznanje pravice iz PIZ (priloge, dokazila)

 • sporočanje sprememb osebnih stanj

komuniciranje poteka pretežno preko dokumentov in tudi elektronsko


Poenostaviti postopke posredovanja podatkov
Poenostaviti postopke posredovanja podatkov

 • razbremenitev dajalcev podatkov s posodobitvijo komuniciranja

 • razbremenitev vlagateljev zahtev s pridobivanjem dokazil po uradni dolžnosti

 • poenotenje in reinženiring poslovnih procesov znotraj poslovnega sistema zavoda

 • urejanje podatkov v evidencah skozi ves cikel zavarovanja (še pred vlogo za priznanje pravice)

 • tekoče pridobivanje sprememb osebnih stanj in sprememb stanj poslovnih subjektov


E poslovanje
e-poslovanje :

način poslovanja s katerim je moč realizirati zadane naloge

- izkoristiti možnosti ITkT

- izboljšati notranjo organizacijo

- zagotoviti strankam prijaznejše okolje


E poslovanje v dr avni upravi in z dr avno upravo

e-poslovanje v državni upravi in z državno upravo

oblike e-poslovanja

G2G (A2A) državne inštitucije med seboj

B2G (B2A) podjetja z državno upravo

C2A (C2G) državljan z državno inštitucijo


Program vlade rs
Program vlade RS

Program vlade RS za odpravljanje administrativnih ovir

Namen: zagotoviti strankam prijaznejše okolje

Za zavod to pomeni: pridobivanje podatkov (dokumentov) po uradni dolžnosti

- OnLine dostop do podatkov CRP (G2G)

- Pridobivanje potrdil UE o osebnih statusih iz

javnih knjig (enotni obrazec)

- Pridobivanje podatkov od DURS


Na rti zavoda na podro ju e poslovanja g2g
Načrti zavoda na področju e-poslovanja - G2G

 • nadaljevanje projekta ZPIZ-CVI-CRP

 • povezovanje z ostalimi inštitucijami:

  • projekti ZPIZ-ZZZS

   • prijave upokojencev v zdravstveno zavarovanje

   • prijave zaposlenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje

   • podatki o zavezancih za prispevek

  • projekt ZPIZ-DURS

   • plačani prispevki PIZ


Na rti zavoda na podro ju e poslovanja b2g
Načrti zavoda na področju e-poslovanja - B2G

 • uvedba segmenta e-poslovanja s poslovnimi subjekti

  • podatki o plačah in obdobjih zavarovanja


Na rti zavoda na podro ju e poslovanja c2g
Načrti zavoda na področju e-poslovanja - C2G

 • uvedba segmenta e-poslovanja z zavarovanci

  • elektronska oddaja/sprejem zahtevka

  • vpogled v zbrane podatke o dobi in plačah

  • informativni izračuni oz. informacija o izpolnjevanju pogojev


Uvajanje e poslovanja
Uvajanje e-poslovanja

 • enoten standard certificiranja

 • koordiniranost inštitucij pri uvajanju e-poslovanja

 • integralen pristop k uvajanju e-poslovanja na področju “socialnega zavarovanja” če že ne za javno upravo v celoti

 • medij za certifikat (certifikate)


ad