planowanie bada i analiza wynik w
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planowanie badań i analiza wyników

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Planowanie badań i analiza wyników - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Planowanie badań i analiza wyników. dr inż. Janusz Bucki Wykład dla IV roku WIM PW Warszawa, 2005/2006 (semestr zimowy v.03.10.05). Planowanie badań i analiza wyników Spis treści. Informacje organizacyjne Główne zagadnienia do omówienia Repetytorium Zagadnienia wstępne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planowanie badań i analiza wyników' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planowanie bada i analiza wynik w

Planowanie badań i analiza wyników

dr inż. Janusz Bucki

Wykład dla IV roku WIM PW

Warszawa, 2005/2006 (semestr zimowy v.03.10.05)

planowanie bada i analiza wynik w spis tre ci
Planowanie badań i analiza wynikówSpis treści
 • Informacje organizacyjne
 • Główne zagadnienia do omówienia
 • Repetytorium
 • Zagadnienia wstępne
 • Analiza wyników - jedna cecha
 • Analiza wyników - dwie (wiele) cechy
 • Plan badań
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa
planowanie bada i analiza wynik w plan pracy w trakcie semestru
Planowanie badań i analiza wynikówPlan pracy w trakcie semestru

Wykład, ćwiczenia.

 • Zajęcia organizacyjne + repetytorium
 • Zagadnienia wstępne
 • Narzędzia do analizy wyników
 • Wybór i realizacja planów doświadczeń
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • Zaliczenie
planowanie bada i analiza wynik w zasady zaliczenia przedmiotu
Planowanie badań i analiza wynikówZasady zaliczenia przedmiotu
 • Wykład
 • Ćwiczenia
   • obecność
 • Sprawdzian
   • zakres
   • forma
planowanie bada i analiza wynik w literatura pomocnicza
Planowanie badań i analiza wynikówLiteratura pomocnicza
 • D.Bobrowski „Probabilistyka w zastosowaniach technicznych” WNT
 • M.Maliński „Statystyka matematyczna wspomagana komputerowo” skrypt Politechniki Śląskiej
 • M.R.Spiegel „Statistics 2/ed” McGraw-Hill
 • R.Górecka „Teoria i technika eksperymentu” skrypt PK
 • W.T. Eadie i in. „Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej” PWN
 • Z.Polański „Planowanie doświadczeń w technice” PWN
planowanie bada i analiza wynik w g wne zagadnienia do om wienia
Planowanie badań i analiza wynikówGłówne zagadnienia do omówienia
 • Cel badań doświadczalnych
 • Charakterystyka obiektu badań
 • Plan doświadczenia
 • Realizacja doświadczenia/pomiarów
 • Analiza wyników pomiarów
 • Formułowanie wniosków
planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 1 3
Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 1(3)
 • Zmienna losowa i jej prezentacja graficzna
  • gęstość prawdopodobieństwa
  • dystrybuanta
  • parametry pozycyjne i rozproszenia
   • wartość oczekiwana
   • odchylenie standardowe
   • inne parametry
  • graficzne wyznaczanie wybranych parametrów:
   • mediana
   • kwantyle
   • dominanta
planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 2 3
Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 2(3)
 • Charakteryzowanie próby i populacji
  • wartość średnia
  • odchylenie standardowe
  • współczynniki wyższych rzędów
  • mediana, kwantyle
  • dominanta
  • inne charakterystyki pozycyjne i rozproszenia
  • histogram i dystrybuanta z danych empirycznych
planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 3 3
Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 3(3)
 • Testowanie prostych hipotez statystycznych
  • poziom ufności, poziom istotności
  • hipoteza zerowa, dobór hip. alternatywnej
  • obliczanie statystyki
  • interpretacja wyników testu - obszar krytyczny
  • przypomnienie innych elementów SiOWB
planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Badania eksperymentalne

 • Pomiary
   • Metrologia
 • Wyznaczanie zależności
   • Teoria eksperymentu
planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne1
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Teoria eksperymentu

 • Planowanie doświadczeń
 • Analiza statystyczna wyników
planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne2
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Teoria eksperymentu

Zbiór metod mających na celu poznanie zależności między wybranymi wielkościami charakteryzującymi obiekt badań

planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne3
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Obiekt badań

MATEMATYCZNY MODEL BADANEJ RZECZYWISTOŚCI

planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne5
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Obiekt badań

 • Zbiór zmiennych niezależnych – wielkości wejściowe xk; k=1, 2, ... , n
 • Zmienna zależna (wyjściowa) z
 • Model (jakościowy): z = F(x1, x2, ... xn)
planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne6
Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

Funkcja obiektu badań

 • Ilościowa funkcja aproksymującanp. wielomian 2-go stopnia z = a0+ a1x1+ ... anxn+ a11x12 + a12x1x2+ ... annxn2
 • Ustalony zakres wielkości wejściowych

xkmin<xk<xkmax ; k=1, 2, ... , n

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Liczność próby

 • Kryterium
   • np. dokładność oceny „d” (2d - długość przedziału ufności przy zadanym poziomie ufności 1-a)

Prawdopodobieństwo dopuszczalnego ryzyka nieobjęcia przez przedział ufności szacowanego parametru

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna1
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Liczność próby

 • znany typ rozkładu – N(m,s)
 • znane s
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna2
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Liczność próby

 • znany typ rozkładu – N(m,s)
 • nieznane s
 • próba pilotażowa o liczności n0
 • wstępnie obliczone S
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna3
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Liczność próby

t 1-a/2 – kwantyl rzędu 1-a/2 rozkładu Studenta o n = n0-1 stopniach swobody

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna4
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Eliminacja wyników wątpliwych

 • Test 3s (inżynierski)
   • Wynik wątpliwy (najczęściej max. lub min., którego odległość od kolejnego wyniku jest największa) wyłączony z obliczeń
   • Oszacowanie przedziału ufności na podstawie pozostałych n-1 elementów
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna5
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Eliminacja wyników wątpliwych

 • Przypadek populacji o rozkładzie N(m,s)
   • Wynik wątpliwy (najczęściej max. lub min., którego odległość od kolejnego wyniku jest największa)wyłączony z obliczeń
   • Oszacowanie przedziału ufności na podstawie pozostałych n-1 elementów
   • n=n-2 (n = liczba wyników przed wyłączeniem wątpliwego)

Przedział ufności:

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna6
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Testy zgodności

 • Pearsona, zgodności c2
 • Kołmogorowa (Kołmogorowa-Smirnowa)
   • Prostszy (zwłaszcza w przypadku obliczeń „ręcznych”)
   • Mniej efektywny !!!
   • Bez grupowania – możliwość zastosowania w przypadku małej liczności próby
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna7
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Testy Pearsona, zgodności c2

 • Dowolny rozkład o dystr. F
 • Duże n (>30~50)
 • Podział wyników na m przedziałów
 • Liczność w każdym z przedziałów ni >6, liczność teoretyczna n*pi>6
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna8
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

Testy Pearsona, zgodności c2

 • H0: F=F0 ; H1: FąF0
 • Statystyka
 • Obszar krytyczny Ra=(c21-a;Ą); n=m-k-1m- liczba klas, k – liczba param. rozkł. teor. wyznaczonych z próby
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Pomiary dwóch cech

 • Korelacja(badanie czy zmienne są niezależne)
 • Regresja(dopasowanie zależności funkcyjnej między cechami)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych1
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Pomiary dwóch cech

1

1

2

2

r

=0,016

r

=0,676

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych2
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)
 • KorelacjaWspółczynnik korelacji r (w próbie)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych3
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Test istotności wsp. korelacji

 • rozkłady x i y zbliżone do normalnego
 • nieznane parametry rozkładów
 • H0: r=0 (korelacja w populacji nie istnieje)
 • H1: r0 (korelacja w populacji istnieje)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych4
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Test istotności wsp. korelacji

 • statystyka
 • ma rozkład t o n=n-2 st. swobody
 • obszar kryt. Ra=(-;ta/2)(t1-(a/2);)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych5
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)
 • Regresja liniowa wyznaczanie współczynników równania regresji(Y zależne od X)albo(X zależne od Y)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych6
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)
 • Regresja liniowa (Y zależne od X)
planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych7
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Pomiary dwóch cech

y=0,6168x+0,217

x=1,0957y-0,0526

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych8
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Pomiary dwóch cech

y = -0,1289x + 0,5679

x = -0,1244y + 0,6325

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych9
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Przedział ufności wsp. kierunkowego

prostej regresji y=a1x+a0

a1 – wsp. dla próby o liczności n

Współczynnik kierunkowy prostej dla populacji na poziomie ufności 1-a ma wartość (liczba st. swobody n=n-2)

1

2

r

=0,676

0,8

0,6

0,4

0,2

y=0,6168x+0,217

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych10
Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

Korytarz ufności wsp. kierunkowego

prostej regresji

liczba st. swobody rozkładu t n=n-2

1-a=0,95

y=0,6168x+0,217

planowanie bada i analiza wynik w1
Planowanie badań i analiza wyników

R.A. Fisher (lata 30te XXw.) teoria eksperymentu

 • Określenie celu badań (pomiarów)
 • Określenie metody analizy wyników
 • Ustalenie planu badań
  • Dobrany ze względu na punkty 1 i 2 – np. wyznaczenie parametrów funkcji (o zadanej postaci) opisującej obiekt badań.
  • Możliwie mała liczba pomiarów (ekonomia)
 • Realizacja pomiarów/eksperymentu
 • Analiza i wnioskowanie statystyczne
planowanie bada i analiza wynik w2
Planowanie badań i analiza wyników

Plan badań

Zbiór m układów (zbiorów) wartości wielkości wejściowych{xk}i; k=1, 2, ... , n; i= 1, 2, ... , m, dla których mierzy się wartości zmiennej wyjściowejzi

Zobacz też: obiekt badań

planowanie bada i analiza wynik w plan bada
Planowanie badań i analiza wynikówPlan badań

krok 2

Wyznaczone

maksimum(?)

Plan

tradycyjny

?

krok 1

planowanie bada i analiza wynik w elementy rachunku prawdopodobie stwa
Planowanie badań i analiza wynikówElementy rachunku prawdopodobieństwa

Repetytorium II

 • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
 • Kombinatoryka
 • Prawdopodobieństwo warunkowe
 • Podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa
 • Prawdopodobieństwo geometryczne
ad