НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Download
1 / 27

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ”. Кръгла маса на тема АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ 19 април 20 11 г. гр. София.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ”' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ ЕБЕРТ”

Кръгла маса на тема

АНАЛИЗ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ

19 април 2011 г.

гр. София


АНАЛИЗ ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖБРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (14.04.2009г.)В ПИВОВАРНИЯ БРАНШИзготвил: младши експерт Искрена Йорданова, отдел Анализи, прогнози, посредничество и арбитраж

Април 2011, СОФИЯ


Предпоставки за създаването на анализа:

 • Изпълнение на дейностите, предвидени в чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

 • Особености на браншовите и отраслови КТД

  Очаквани резултати от анализа:

 • Съгласуване от социалните партньори на доклади и анализи.

 • Дискусия върху материала.


Обект анализа: на анализа е сключеният на 14.04.2009г. Браншов колективен трудов договор в пивоварния бранш (БКТД)

Цел на анализа е да се съпоставят постигнатите договорености в БКТД за работещите в пивоварния бранш с нормативната уредба, регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в Република България.


Задачи анализа:на анализа

 • съпоставяне на БКТД 2006 г. и действащия БКТД 2009 г.

 • анализиране на постигнатите договорености в БКТД 2009 г.

  Методи

 • сравнителен анализ на БКТД

 • експертна оценка


Структура на анализа анализа:

I. Въведение

II. Обща икономическа и социална ситуация в пивоварния бранш

III. Анализ на браншовия колективен трудов договор в пивоварния бранш

IV. Уреждане на колективни трудови спорове в предприятия от бранша

V. Заключение

VI. Източници на информация


. Кратка анализа:икономическа характеристика

 • Негативния ефект от кризата

 • Мултинационалните компании в бранша - Карлсберг, Хайнекен и Интербрю

 • Български пивоварни - Болярка, Леденика и Ломско пиво

 • Малки пивоварни


Социално сътрудничество в бранша

 • Успешен социален диалог

 • Браншови съвет за социално сътрудничество

 • Комисии за социално сътрудничество на ниво предприятие

 • МОД = МРЗ в бранша

 • „Съвместна програма за социален диалог за периода 2009-2013 година"


Страни по БКТД бранша

От страна на работодателите:

 • Съюзът на пивоварите в България (СПБ) към Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес;

  От страна на синдикатите:

 • Федерация “Хранителна и питейна индустрия” (ФХПИ) към КТ “Подкрепа” и

 • Синдикатът на производителите на бира, храни и напитки” (СБХН) към КНСБ


Действие на БКТД – спрямо работниците/ служителите и срок

 • В сила от 14.04.2009г

 • Валидност – 2 години

 • Разпростиране - заповед № РД 01 – 371/11.05.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

 • Обхват на разпростиране –

  икономически дейности по (НКИД 2008)

  С 11.05 „Производство на пиво”

  и 11.06 „Производство на бира и малц”.


Сравнителен анализ на действащия БКТД с предшестващия

 • Прекъсване – 27.12.2008/ 14.04.2009

 • Съхраняване на условията за социално сътрудничество

 • Припокриване на договорените клаузи на двата разглеждани БКТД 2006 и 2009 г.

 • Изменение в допълнителните трудови възнаграждения


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДОГОВОРЕНИ ЧРЕЗ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ, В ЛВ.


РЪСТ НА МОД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ ЗА 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.


Трудови възнаграждения 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.

 • 2011 г. – около 6 % ръст на МОД

 • 2010 г. – около 10 % ръст на МОД

 • 2007 – 2009 г. не е посочен ръст заради липсата на обективни данни

 • най-високи осигурителни доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия


Работно време 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.

на нивото на КТ:

 • удължено работно време,

 • непълно работно време

 • полагане на извънреден труд.


Трудова заетост 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.

 • оценка на труда на ниво предприятие

 • критерий за масови уволнения -съкращение на щата над 5% годишно

 • социална програма за защита, осигуряваща мерки за преквалификация на съкратените работници.


Обезщетения 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.


Социален диалог и партньорство 2010 И 2011 ГОДИНА СПРЯМО 2006 Г.

 • „Съвместна програма за социален диалог за периода 2009-2013 година”

 • информационна кампания "Време за промени"


Здравословни и безопасни условия на труд

 • Браншова комисия по условия на труд

 • застраховка “Живот”

 • специално работно облекло и лични предпазни средства,

 • безплатна храна и тонизиращи напитки

 • „месец на безопасността"

 • работни места, подходящи за трудоустроени - не по-малко от 9%.


Социално - битово и културно обслужване

 • средства за транспорт

 • столово хранене или ваучери за храна

 • браншови спортни игри през месец октомври

 • допълнително пенсионно и здравно осигуряване на работниците и служителите

 • финансово подпомагане на работниците

  • при раждане на дете,

  • за родител на първокласник,

  • за ползването на платен годишен отпуск


Конкурентоспособност на пазара на труда и квалификация

 • равен достъп на персонала за обучение през целия трудов живот

 • “състезание на идеи”

 • «ротация на работното място» за заетите в предприятията

 • баланс между гъвкавост и социална сигурност

 • раздел организационна и корпоративна социална отговорност


Регламент за решаване на споровете във връзка с изпълнението на КТД

 • контрол по изпълнение на БКТД

 • клауза за “социален мир”

 • възможност да се включи клауза “арбитраж”.


Уреждане на колективни трудови спорове в предприятия от бранша

 • Колективен трудов спор в “Леденика и ММ” – АД - месец февруари – май 2010 г.

 • Причини - Неизплатени заплати октомври 2009 – март 2010 г.

 • Възможност за съдействие от НИПА чрез процедури на посредничество и арбитраж


Заключение спорове в предприятия от бранша

 • принос към формирането на организационната култура и корпоративната социална отговорност и тяхното приложение

 • минималните възнаграждения се индексират ежегодно

 • минимални трудови стандарти за предприятията в бранша

 • добри практики за подобряване на конкурентоспособността

 • преобладаващо присъствие на три мултинационални компании бранша


Благодаря за вниманието! спорове в предприятия от бранша

ИСКРЕНА ЙОРДАНОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ОТДЕЛ “АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ”

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ


ad