Đừng đợi … - PowerPoint PPT Presentation

Đừng đợi …
Download
1 / 10

  • 220 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Đừng đợi …. Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn. Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Đừng đợi …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ng i

Đừng đợi …


Ng i

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.


Ng i

Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương


Ng i

Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn


Ng i

Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc


Ng i

Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút


Ng i

Đừng đợi cho đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên


Ng i

Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc


Ng i

Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi


Ng i

Đừng đợi ... vì không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu...


  • Login