Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk
Download
1 / 18

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011 Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening ECON Poyry og FINN. Forventninger til juni ?. 2001 :-2% 2002 :-2% 2003 :-1% 2004:-1% 2005:0 2006:1 % 2007:0 2008:-1 % 2009:1 % 20100.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Juni 2011

NorgesEiendomsmeglerforbund og EiendomsmeglerforetakenesForening

ECON Poyry og FINN


Forventningertiljuni?

 • 2001 :-2%

 • 2002 :-2%

 • 2003 :-1%

 • 2004:-1%

 • 2005:0

 • 2006:1 %

 • 2007:0

 • 2008:-1 %

 • 2009:1 %

 • 20100


Hovedpunkterijuni

 • 0,5 prosent lavere enn i mai 2011

 • 9.1 prosent høyere enn i juni 2010

 • 1 halvår 2011 har prisene steget 8.8% (målt fra des2010 – juni 2011).


Hovedpunkterijuni – de ulikeboligtypene

 • Prisene på eneboliger sank med 1,3 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Eneboligprisene i juni i 2011 var dermed 6,6 prosent høyere enn i juni 2010.

 • Prisene på delte boliger sank med 0,7 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Prisene i juni 2011 var dermed 7,5% prosent høyere enn i juni 2010.

 • Prisene på leiligheter sank med 0,3 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Leilighetsprisene i juni 2011 var dermed 10,0 prosent høyere enn i juni 2010


Trendene gjennom året

Gjennomsnittlig pris pr. m2. 2003–2010. Månedstall. Alle boliger. 1000 kroner


Sesongjustert prisutvikling

Gjennomsnittligpris pr. m2. 2004 -2011 . Faktiskeogsesongkorrigertemånedstall. Alleboliger. 1000 kroner

Note: Dette er den eneste figuren med sesongkorrigerte tall. Alle andre figurer viser faktiske priser.


12-månedersveksten


Byene i første halvår (sortert etter størst prosentvis vekst)

Kvadratmeterpris for alle boligtyper


Omsetningijuni

Målesutfratrekriterier

 • Antallsolgteboliger

 • Formidlingstid (fra en boligleggesutpå FINN til den

  registreressomsolgt

 • Antallusolgteboligerpå FINN (totaltantallboligeridatabasen)


Antall solgte boliger (via FINN)


Kilde:NEF, EFF, Finn.n

Formidlingstid

Tabell 7: Formidlingstidibyer og fylker. Antalldager. 2009 og 2010. Sortertetterformidlingstidijuni 2010.


Antall usolgte boliger på FINN


Enslig førstegangsetablerer

Relativt lav inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:


Ungt par

Relativt lav inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:


Etablert par

Relativt høy inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:


Historisk utvikling rentebelastningen


Konklusjoner

 • Prisene 0.5 % nedijuni

 • Priseneharsteget 8.8 % sistehalvår

 • Fortsatthøyomsetning

 • Rask omsetning, 13 dageriTronheimog Bergen. - 23 dagerisnitt.

 • Fortsattlavrentebelastning for allehusholdningstyper


EiendomsmeglerbransjensBoligstatistikk

NEF – EFF – ECON – FINN


ad
 • Login