Kapittel 12. Den industrielle revolusjonen - PowerPoint PPT Presentation

Kapittel 12 den industrielle revolusjonen
Download
1 / 5

 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kapittel 12. Den industrielle revolusjonen. NYNORSK. Elevane skal kunne – gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøkje kva han fekk å seie for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. Påbygging.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kapittel 12. Den industrielle revolusjonen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapittel 12 den industrielle revolusjonen

Kapittel 12. Den industrielle revolusjonen

NYNORSK

Elevane skal kunne

– gjere greie for hovudtrekk ved den industrielle revolusjonen og undersøkjekva han fekk å seie for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

Påbygging


Kva er forskjellen p f rindustrielle samfunn og industrisamfunn

Kva er forskjellen på førindustrielle samfunn og industrisamfunn?

 • Førindustriellesamfunn:

 • – Arbeid blei i all hovudsak utført av musklane til menneske og dyr.

 • – Brukte også seglskip, vindmøller, sager, vasshjul og omnar

 • – Brukte fornybare energikjelder (vatn, vind).

 • Industrisamfunn:

 • – Det meste av arbeidet utført av maskinar.

 • – Bruk av ikkje-fornybare energikjelder (kol, olje, naturgass).

Påbygging


Kvifor begynte den industrielle revolusjonen i storbritannia

Kvifor begynte den industrielle revolusjonen i Storbritannia?

– Tilgangpåkologjern.

– Størreavlingarijordbruket. 

- Avlingsrotasjon – kunne drive jorda kontinuerleg

- Nye vekstsorter

- Forbetrareiskapar, for eksempel plogen

- Målrettadyreavl

– Kapitalismenstodsterkt.

– Openheitfor initiativrikeinnvandrarar.

– Openheitfor nye idear og oppfinningar.

– Svake handverkarlaug: større openheit overfor forbetringer av

produksjonsmetodar.

Påbygging


Industrialiseringa spreier seg

Industrialiseringa spreier seg

Frå 1830-åra spreidde fabrikkindustrien seg frå Storbritannia

til Belgia, Frankrike og Tyskland.

Faktorar bak industrispreiinga:

– Kol og jern.

– Forbetringari jordbruksproduksjonen.

– Forleggjarsystemet.

– Auka folketal og dermed meirtilgjengeleg arbeidskraft.

– Marknader med aukandeetterspurnad etter billege varer.

Påbygging


Dei tidlege industribyane

Deitidlegeindustribyane

– Prega av fattigkvartera.

 Viktige forandringar:

– Det blei installert rør som førte reint vatn inn til byane og

kloakk ut igjen. 

– Ved overgangen til 1900-talet sørget kommunale myndigheter

for sanitæranlegg og søppeltømming, bygnings- og

helseinspeksjon, skolar og parkar, politi og brannvesen.

Påbygging


 • Login