slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Емилия Иванов a Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Емилия Иванов a Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната търговско-банкова гимназия. Емилия Иванов a Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) 12.12.2012 г. гр. София.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Емилия Иванов a Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ)' - cicada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Самооценка на качеството на професионалното образованиев Националната търговско-банкова гимназия

Емилия Ивановa

Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ)

12.12.2012 г. гр. София

slide2
Самооценяване на училищатаКак ще допринесе за подобряване на качеството на образованието?

Европейската практика е показала, че основните ползи от провеждане на самооценяване в организацията са:

 • идентифицират се добрите практики и се създават условия за устойчивостта им;
 • идентифицират се недостатъците и се вземат мерки за отстраняването им;
 • разкрива се потенциалът за развитие на професионалната гимназия;
 • насърчават се партньорствата;
 • набелязват се по-резултатни начини за стимулиране на персонала
slide3
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ
 • Показатели общо за училището:
 • общ брой паралелки;
 • общ брой ученици (Фиг. 1);
 • общ успех на гимназията (Фиг. 2);
 • брой на професионалните направления, по които се осъществява обучението, и брой специалности;
slide4
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 1

slide5
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 2

slide6
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ
 • Показатели за учениците;
 • приемен бал на учениците, които постъпват за обучение в НТБГ (Фиг. 3);
 • среден успех на класовете по учебни години (фиг. 4);
 • процент стипендианти – ученици от IX до XI клас с успех над “отличен 5,50” (Фиг. 5);
 • брой и процент пълни отличници;
 • брой и процент наказани ученици по учебни години (по чл. 139 на Правилника за прилагане на закона за народната просвета)(3);
 • брой извинени и неизвинени отсъствия на един ученик;
slide7
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 3

slide8
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 4

slide9
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 5

slide10
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ
 • Показатели за учениците:
 • спечелени награди от ученици в национални и международни състезания;
 • резултати от държавните зрелостни изпити (Фиг. 6, Фиг. 7);
 • резултати от изпитите за професионална квалификация (Фиг. 8);
 • процент ученици, които при завършването си получават международен сертификат на Световната организация за учебно тренировъчна дейност PEN INTERNATIONAL с централа в Есен, Германия;
 • процент ученици, продължаващи образованието си във висши учебни заведения в страната и в чужбина;
slide11
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 6

slide12
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 7

slide13
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 8

slide14
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Показатели за учителите:

 • образование на учителите;
 • калификация на учителите;
 • учители, притежаващи професионално-квалификационна или научна степен (фиг. 9);
 • учители, участващи в проекти.
slide15
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 9

slide16
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Изпълнение на делегирания бюджет:

 • съотношение на фонд „работна заплата”/делегиран бюджет (Фиг. 10);
 • съотношение „издръжка”/делегиран бюджет (Фиг. 10)
 • процент заети лица на един ученик (Фиг. 11);
 • средна брутна работна заплата на педагогическия персонал;
 • средна брутна работна заплата на непедагогическия персонал;
 • средства за квалификационна дейност.
slide17
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 10

slide18
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 11

slide19
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Усъвършенстване на материалната база:

 • средства за закупено имущество – ученическо оборудване, компютри и др. (Фиг. 12);
 • средства за извършени ремонти (Фиг. 12);
 • брой компютри на един ученик
slide20
Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 12

slide22
Провежданият анализ и самооценка на образователния процес в НТБГ осигурява:
 • Установяване на тенденции в развитието;
 • Определяне на области, които имат нужда от промяна;
 • Разкриване на неизползвани възможности;
 • Планиране на бъдещата дейност;
 • Ефективно управление на ресурсите;
 • Адаптивност към промените;
 • Високо качество на предлаганото професионално образование.
ad