นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด - PowerPoint PPT Presentation

นายสาธร  โมราศิลป์
Download
1 / 16

  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายสาธร โมราศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ปราจีนบุรี. นางณัฎฐ์ทัตพร จำรัสธนสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายนชิฎ ราซิดี

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5961984

นายสาธร โมราศิลป์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายภวัต ใจห้าว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี

นางณัฎฐ์ทัตพร จำรัสธนสาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนชิฎ ราซิดี

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


5961984

Function


5961984

Function


5961984

Function


5961984

Function


5961984

Function


5961984

Function


5961984

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5961984

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5961984

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5961984

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5961984

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5961984

Agenda


5961984

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5961984

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

56

56

55

50

51


  • Login