Profesjonalisering gjennom internasjonalisering
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Profesjonalisering gjennom internasjonalisering PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Profesjonalisering gjennom internasjonalisering. Ane Landøy Universitetsbiblioteket i Bergen. Kva kan universitets- og høgskolebiblioteka lære av å engasjere seg internasjonalt? I kva grad kan internasjonalt engasjement føre til profesjonalisering av biblioteket?

Download Presentation

Profesjonalisering gjennom internasjonalisering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Profesjonalisering gjennom internasjonalisering

Profesjonalisering gjennom internasjonalisering

Ane Landøy

Universitetsbiblioteket i Bergen


Profesjonalisering gjennom internasjonalisering

 • Kva kan universitets- og høgskolebiblioteka lære av å engasjere seg internasjonalt?

 • I kva grad kan internasjonalt engasjement føre til profesjonalisering av biblioteket?

 • Korleis kan organisasjonen utvikle seg gjennom internasjonalisering?


Min bakgrunn

Min bakgrunn

 • Fakultetsbibliotekar

 • Prosjektleiing utviklingsprosjekt, med partnarar

 • Internasjonalt nettverk som søkjer EU

 • Papers

 • Involvert i UBs samarbeid

 • Medlem av IFLA ARL


Universitetsbiblioteket i bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen

 • Kva har UB Bergen lært av å engasjere seg internasjonalt?

 • Korleis har UB Bergen blitt meir profesjonelle?

 • Korleis har UB Bergen som organisasjon utvikla seg gjennom internasjonalisering ?


Kva er l ring

Kva er læring?

 • Ny kunnskap/informasjon/tankesett

 • Endra oppførsel/handlingar

 • NB: Organisatorisk læring vs læringa som einskildpersonar opplever.


Om seg sj lv

Om seg sjølv


Andre m tar utf re oppg ver

Andre måtar å utføre oppgåver


Toleranse

Toleranse


Respekt

Respekt


Audmjukheit

Audmjukheit


Andre kulturar

Andre kulturar


Best practice

”Best practice”


Profesjonalisering gjennom internasjonalisering

IFLA


Profesjonelle prosjektdrivarar

Profesjonelle prosjektdrivarar


Verda utanfor

Verda utanfor


 • Login