Anestezjologia og lna post powanie w chorobach towarzysz cych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Anestezjologia ogólna Postępowanie w chorobach towarzyszących PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anestezjologia ogólna Postępowanie w chorobach towarzyszących. Układ oddechowy. Marcin Mieszkowski. Czy choroby układu oddechowego są problemem dla Morfeusza ?. TAK ! Ponieważ: 20-50% = częstość występowania powikłań związanych z chorobami płuc, określana w badaniach prospektywnych.

Download Presentation

Anestezjologia ogólna Postępowanie w chorobach towarzyszących

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anestezjologia ogólnaPostępowanie w chorobach towarzyszących

Układ oddechowy

Marcin Mieszkowski


Czy choroby układu oddechowego są problemem dla Morfeusza ?

 • TAK ! Ponieważ:

 • 20-50% = częstość występowania powikłań związanych z chorobami płuc, określana w badaniach prospektywnych.

 • Powikłania oddechowe są jednymi z najczęstszych przyczyn zachorowalności oraz umieralności związanej z postępowaniem anestezjologicznym/okołooperacyjnym, do których zalicza się: skurcz oskrzeli, niedodmę, zapalenie płuc oraz niewydolność oddechową.

 • Istotna przedoperacyjna ocena czynników ryzyka


Diagnostyka pulmonologiczna – czy potrzebna?

 • Rozpoznanie i ocena zagrożeń

 • Ustalenie dalszego postępowania

  Wywiad/czynniki ryzyka

 • Kaszel (przyczyny, rodzaj, kiedy?, rodzaj plwociny)

 • Krwioplucie

 • Duszność

 • Świsty i napady astmatyczne

 • Ból w klatce piersiowej

 • Dotychczasowe leczenie farmakologiczne

 • Palenie tytoniu – prawdopodobieństwo wystąpienia omawianych powikłań u palaczy tytoniu jest po zabiegach brzusznych ok. 4-6x większe w stosunku do niepalących.

 • ZAWSZE nakłaniać pacjenta do zaprzestania palenia przed zabiegiem !


Nie może zabraknąć

 • Badanie fizykalne

 • Badania laboratoryjne (Gazometria, RKZ, itd.)

 • EKG

 • RTG klatki piersiowej

 • Badania czynnościowe płuc


Towarzyszące choroby

 • Choroby górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, krtani, tchawicy, neo)

 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli

 • Rozedma płuc i POChP

 • Astma oskrzelowa

 • Śródmiąższowe choroby płuc


1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli

 • p.z.o. z obturacją (nieprawidłowe wart. FEV1)

 • p.z.o. astmopodobne z obecnością świstów i dusznością związane z ostrą infekcją dróg oddech lub wdychaniem subst. Drażniących

 • Przyczyna?... Palenie papierosów + czynniki środowiskowe

 • Przedoperacyjna diagnostyka pulmunologiczna

 • W razie zaostrzenia – odroczenie zabiegu

 • Wybór metody znieczulenia bez większego znaczenia


2. Rozedma i POChP

 • Rozedma płuc – poszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo do oskrzelików końcowych + zniszczenie przegród międzypęcherzykowych

 • POChP – przewlekła obturacja dróg oddechowych na podłożu rozedmy i/lub przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli + wzrost oporu dróg oddechowych


2. Rozedma i POChP – zwóć uwagę:

 • Krążenie płucne(nadciśnienie) i czynność płuc

 • Obraz RTG

 • Czynność układu krążenia

 • Czynność mózgu

 • Czy choroba jest fazie dekompensacji ?!


Rozedma i POChPPrzygotowanie przedoperacyjne

 • Zaprzestanie palenia tytoniu

 • Celowane leczenie antybiotykiem ostrych infekcji dróg oddechowych

 • Eliminacja skurczu oskrzeli

 • Upłynnienie śluzu

 • Gimnastyka i fizykoterapia oddechowa

 • Leczenie tlenem


Rozedma i POChPPremedykacja - zasady

 • Pacjenci z prawidłową czynnością płuc:

 • w standardowy sposób

 • Krótki zabieg chirurgiczny + szybkie uruchomienie pacjenta

 • Nie podawać żadnych środków uspokajających

 • Hiperkapnia i/lub hipoksemia

 • Nie podawać środków działających depresyjnie na układ oddechowy – rezygnacja z premedykacji

 • Uważać z lekami antycholinergicznymi (atropina)

 • Powoduje zmniejszenie wydzielania i wzrost zagęszczenia wydzieliny


Rozedma i POChPWybór metody znieczulenia


Rozedma i POChPNadzór pooperacyjny

 • Bezpośrednio po operacji jest szczególnie duże niebezpieczeństwo groźnej dla życia depresji oddechowej

 • Związane z resztkowym działaniem leków uspokajających, anestetyków i śr. zwiotczających

 • Istotny u pacjentów z przewlekłą hiperkapnią – szczególny nadzór

 • W okresie pooperacyjnym u pacjentów z POChP ryzyko wystąpienia poważnych powikłań jest →3x wyższe niż u osób zdrowych →5x wyższe po operacji torakochirurgicznej


Astma oskrzelowa, stan astmatyczny

 • Nadmierna reaktywność na różne bodźce

 • ‘triada’: skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej, wytwarzanie gęstego i lepkiego śluzu

 • Najważniejsze bodźce mogące wywołać ostry napad astmy:

  Alergeny, infekcje, mechaniczne podrażnienie dróg oddechowych (intubacja, fiberoskopia, tracheotomia) stres, wysiłek fizyczny, leki i środki chemiczne, czynniki środowiskowe


Rozedma i POChPWentylacja mechaniczna podczas znieczulenia

 • Respirator, postępowanie praktyczne:

 • Objętość oddechowa nie może być duża: ok. 6-8ml/kg

 • Mała częstość oddechów: ok. 10/min

 • Niskie ciśnienie wdechowe, ze względu na niebezpieczeństwo odmy opłucnowej: ciśnienie ok. 40-50 cm H2O, nie stosować PEEP

 • Stosować jak najniższe stężenia tlenu w powietrzu wydechowym

 • Wentylacja minutowa powinna być taka, żeby nie obniżać paCO2 < 45 mmHg


Astma oskrzelowa, stan astmatyczny

 • Objawy:

 • Wyczerpanie na skutek ogromnego zwiększenia pracy oddechowej

 • Pobudzenie, splątanie lub senność

 • Śpiączka

 • Duszność i sinica

 • Tachykardia, nadciśnienie

 • Świst i ściszenie szmerów oddechowych

 • Badanie czynnościowe płuc:

 • FVC <50%; FEV1 ok.30% normy; tzw. pułapka powietrzna: RV do 400% normy.

 • Gazometria:

 • Hipoksja, hiperkapnia i kwasica oddechowa. Sinica jest późnym objawem. Im większy wzrost paCO2 -> niekorzystna prognoza.


Astma oskrzelowa, stan astmatycznyLeczenie

 • Eliminacja czynników sprawczych, zagrożenia

 • Leki w czasie napadu i między napadami:

 • β2-sympatykomimetyki, teofilina, leki przeciwcholinergiczne, kromoglikandisodowy, ketotifen, GKS

 • Przygotowanie przedoperacyjne:

 • Brak świstów, niska eozynofilia, brak infekcji -> zielone światło dla znieczulenia ogólnego

 • Jeżeli wystąpią ostre objawy astmy:

 • Leczenie rozszerzające oskrzela, upłynniające śluz

 • Celowane leczenie antybiotykiem zakażenia

 • Fizykoterapia oddechowa


Astma oskrzelowa, stan astmatycznyPremedykacja, wybór znieczulenia

 • BDZ

 • Nie stosujemy opioidów w premedykacji (działanie kurczące oskrzela)

Głównym ryzykiem znieczulenia ogólnego u astmatyków jest ostry skurcz oskrzeli, który może się przekształcić w stan astmatyczny.

Znieczulenie regionalne: eliminacja rurki intubacyjnej -> czynnika mogącego wywołać napad astmatyczny. Należy unikać wysokiej blokady ze zwiotczeniem mięśni powłok brzusznych.

Ogólne……..


Astma oskrzelowa, stan astmatycznyZnieczulenie ogólne, praktyczne zasady

 • Krótkie zabiegi – przez maskę lub maskę krtaniową

 • Wprowadzenie do znieczulenia: etomidat, ketamina (rozszerza oskrzela), BDZ

 • Intubacja – moment szczególnie krytyczny, DLATEGO konieczna jest odpowiednia głębokość znieczulenia, żeby nie wywołać napadu astmy

 • Środkami z wyboru do podtrzymania znieczulenia są anestetyki wziewne. Do intubacji wystarcza zastosowanie 1,5 MAC

 • Środki zwiotczające – oszczędnie, aby pod koniec zabiegu, łatwo ekstubować pacjenta

 • Neostygmina – nie powinno się stosować (obkurcza oskrzela)

 • Oddech kontrolowany – ustawiamy długi czas wydechu, aby uzyskać możliwie jak najdłuższy czas całkowitego wydechu. Nie PEEP.

 • Ekstubacja powinna być wykonana w jeszcze głębokim znieczuleniu


Astma oskrzelowa, stan astmatycznySkurcz oskrzeli w okresie pooperacyjnym, postępowanie

 • Tego się obawiamy po znieczuleniu ogólnym

 • Objawy: świsty, duszność, tachypnoe, tachykardia, nadciśnienie, sinica; może to doprowadzić do hipoksji, hiperkapnii i kwasicy oddechowo-metabolicznej

 • Różnicujemy z: odmą, niedrożność dużych dróg, ustępowanie zwiotczenia mięśni

 • Postępowanie:

 • pogłębienie znieczulenia anestetykiem wziewnym, oddech kontrolowany 100% tlenem,

 • aminofilina dożylnie, salbutamol przez rurkę intubacyjną/podskórnie; adrenalina w anafilaksji

 • GKS w ciężkiej postaci

 • Ostrożne odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego


Śródmiąższowe choroby płuc, zwłóknienie płuc

 • Przewlekłe, nienowotworowe, niezakaźne choroby dolnych dróg oddech

 • Choroba restrykcyjna; VC, TLC <

 • paO2 nieznacznie obniżona

 • Postępowanie:

 • Unikanie premedykacji lekami dział depresyjnie na układ oddechowy

 • W znieczuleniu ogólnym głównie anestetyki wziewne + małe dawki środków zwiotczających, opioidy z rozsądkiem

 • Musi być prowadzony oddech kontrolowany, często z wysokim ciśnieniem wdechowym -> rozprężenie sztywnych płuc

 • Najniebezpieczniejszy okres pooperacyjny – łatwo może wystąpić niewydolność oddechowa


Aby sam Morfeusz miał dobry sen po zabiegu, musi pamiętać o:

 • Duszność stwierdzona przez operacją musi być wyjaśniona

 • Wartość paO2 oznaczone przed operacją u pacjenta w spoczynku nie umożliwia przewidywania przebiegu operacyjnego

 • U pacjentów z POChP i hiperkapnią podawanie dużego stężenia tlenu może wywołać groźną dla życia depresję oddechową z dalszym narastaniem paCO2

 • W ostrym napadzie astmy nie wolno stosować znieczulenia ogólnego

 • Zaprzestanie palenia tytoniu przez pacjenta przed zabiegiem poprawia utlenowanie krwi


Mam nadzieję, że ktoś…coś zapamiętał… ;-)

 • Piśmiennictwo:

 • Anestezjologia - R.Larsen; wyd. II polskie pod redakcją A. Kublera

 • Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólured: Ewa Mayzner – Zawadzka

 • Ostra niewydolność oddechowa

  pod redakcją T. Szretera i B. Kamińskiego


 • Login