Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009. Stand van zaken Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL Project 2 : historische gegevens Volgende stappen Vragen - antwoorden. Dagorde. Stand van zaken. Sinds mei 2009.

Download Presentation

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan OverheidNovember 2009


Dagorde

Stand van zaken

Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

Project 2 : historische gegevens

Volgende stappen

Vragen - antwoorden

Dagorde


Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

Stand van zaken


Sinds mei 2009

Sinds mei 2009

Augustus - december 2009

Juli 2009

Juni 2009


Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

Aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL


Herinnering nieuwe structuur

Herinnering : nieuwe structuur

Aangifte

Bijdrage niet gebonden aan natuurlijk persoon

Bedrijfsvoertuig

Natuurlijk persoon

Werknemerslijn (WL)

Statutair / contractueel : bestaande codes

Toevoeging codes in

« Maatregeltotreorganisatie »

Bijdrage voor WL

Perioden van activiteit, uurrooster, …

Vermindering voor WL

Nieuwe codificatie afwezigheden

Tewerkstelling

Tewerkstelling - informatie

Prestatielijn

Bezoldigingslijn

Nieuwe codes niet situeerbare

afwezigheid (x dagen)

Gegevens openbare diensten

Toevoeging codes in « Arbeidstijdgegevens »

Graad, tantième : nieuwe codificatie

Weddenlijn

Schaal (code PDOS), weddenanciënniteit, …

Weddenbijslaglijn

Code PDOS, type, bedrag

Vermindering voor de tewerkstelling


Beschrijving en glossaria

Beschrijving en glossaria

 • Document in onderzoek bij de Smals :

  • Terminologie

  • Controles

    Definitieve versie voorzien voor eind 2009, na validatie door RSZ en RSZPPO

 • Werkversie binnenkort op de site www.capelo.be


 • Controles

  Controles

  • Controles DmfA (RSZ - RSZPPO)

 • blokkerende anomalie

 • percentuele anomalie

 • niet percentuele anomalie

 • Controles Sigedis (A820)

  • kwaliteit

  • coherentie

 • Controles PDOS

  • conformiteit


 • Punctuele gegevens

  Punctuele gegevens

  • De punctuele gegevens worden door de werkgever via portaal van de sociale zekerheid geleverd


  Punctuele gegevens1

  Punctuele gegevens

  • Die gegevens hebben betrekking op :

   • de diploma’s :

    • titel van de diploma (vrije tekst)

    • studieduur (numeriek)

    • datum van de levering (datum)

    • onderwijstype (codificatie)

    • kopie van de diploma (upload)

   • het einde van de statutaire relatie wanneer die door de werkgever wordt opgelegd :

    • document dat acteert het einde van de relatie (upload)


  Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

  De historische gegevens


  Kenmerken van de historische gegevens

  Kenmerken van de historischegegevens

  • Gegevens gedetailleerd per periode:

   • perioden opgesteld in functie van de loopbaanincidenten

 • Zelfde coderingen als die van de toekomstige DmfA(PPL):

  • toevoeging specifieke codes

  • conversie van de gegevens door de werkgever

 • Verzamelen zal gefaseerd gebeuren:

  • per werkgever, per type dossier, per leeftijdsschijf, …

  • wachten op het resultaat van de enquête

 • Verantwoordelijkheid laatste werkgever voor het geheel van de gegevens:


 • Stroom historische gegevens

  Stroom historische gegevens

  Werkgevers

  RSZ

  Portaal sociale zekerheid

  RSZ

  RSZPPO

  KSZ

  BCSS

  KSZ

  XMLbestand

  Werkgevers

  RSZPPO

  Loopbaan

  gegevens

  Gecontroleerde loopbaan

  gegevens


  De vragenlijst

  De vragenlijst

  Enquête uitgevoerd tussen 20 juli en 15 november bij 2.250 werkgevers

  • Antwoordgraad:

   • ingevulde formulieren : 58%

   • volledige ingevulde formulieren : 42%


  De vragenlijst1

  De vragenlijst

  Resultaten

  • Nog in onderzoek (loopt parallel met de behoeftenanalyse)

  • Zullen gecommuniceerd worden via www.capelo.be


  Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

  Volgende stappen


  Algemene tijdslijn

  Tijdslijn

  Algemene tijdslijn

  Behoefteanalyse

  Informaticaproject

  Historische gegevens

  Juridische aanpassingen

  Communicatieplan


  Belangrijke datums

  Belangrijke datums

  Aanpassing DmfA:

  Begin : 16-07-2009

  Einde : 31-12-2010

  Ontvangst aangepaste A820-stroom bij Sigedis:

  Vanaf : 01-04-2011

  Ontvangst gecontroleerde loopbaangegevens bij PDOS:

  Vanaf : 01-07-2011

  Laden van de historische gegevens:

  Vanaf : 1ste kwartaal 2011


  Capelo carri re publique lectronique elektronische loopbaan overheid november 2009

  Dank u !

  Vragen & antwoorden


 • Login