เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 43

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552. คุณมองเห็นอะไร?. ประเด็นสำคัญ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5349634

( 2)

- 2552


5349634

?


5349634

 • -

 • -

 • CHRO Strategic Partner Change Agent

.


5349634


5349634


5349634

():

/<60

<1

< 2

/ < 3

/< 4

(HUMAN RESOURCES)> 7


5349634


5349634

..


The power of engaged employees

The Power of Engaged Employees

Say

Consistently speak positively about the organization to co-workers, potential employees, and customers.

Stay

Have an intense desire to be a member of the organization

Strive

Exert extra effort and engage in behaviors that contribute to business success


5349634

Outsourcing


1 hr hats

1. HR = Hats

Planner

Relationship

Manager

Coach & Trainer

HRProfessional

Doer

Project

Manager

Facilitator

Content

Expert


5349634

1

0

10

1

9

2

3

8

()

4

/

7

6

5


5349634

1.

Strategic Partner

Change Agent

People

Champion

Functional Expert


2 hr value added

2. HR Value Added

Administrative

Change Agent

Org. Partner

Professional

 • Program design and development

 • Design HR systems to support org. strategy

 • Key member of management team as org. planner

 • Basic practices implementation

 • Highly responsive and anticipatory

 • Reactive

 • Contribute to business decision making

 • Compliance-orientation

 • Adapt programs to organization needs

 • Proactive, initiating actions to improve performance

 • Record keeping

 • Ensure appropriate practices

 • Technical resource

 • Teacher or expert

 • Consultant to management

 • Equal leader within the organization


2 hr value added1

2. HR Value Added

 • Schuler Jackson (1987) 3 3 Porter (1985)

  • (Innovation Strategy)

  • (Quality Enhancement Strategy)

  • (Cost Leadership Strategy)


5349634

3.

 • (Technological change)

 • (Economic cycles)

 • (Changes in legislation)

 • (Globalization)


5349634

4.

 • Alumni

HR Vision & Strategy

Retain & Reward

Attract/

Select

Exit/Retire

Communicate &

Engage

Deploy/Develop

Perform


5349634

5.

/

/

/

/

/


5349634

6.

( )

( )

///

//


5349634

7.

1.

2.

3.

4.

5. /


5349634

9

58 18 2549

1.

2.

3.

4.

5. -


5349634

9

58 18 2549

6.

7.

8.

9.


5349634

(Performance)

(Merit)

(Work Life Quality)

(Competency)

HR Decentralization

.. 10 2548


5349634

 • The HR Scorecard : Linking People, Strategy and Performance (Brian E. Becker, Mark A. Huselid and Dave Ulrich,2001)

 • (The High Performance Work System)

 • (HR System Alignment)

 • (HR Deliverables)

 • (HR Efficiency)

(Value Creation)

(Cost Control) Benchmark and Resources Allocation


5349634

HR Scorecard

 • (HR Standard for Success)

 • (Critical Success Factors)

 • (Measures and Indicators)

 • (Evidence, Application and Reports)


Hr scorecard

HR Scorecard:

(HR Scorecard)

(HRM Process and Doables)

(Outcomes

and Deliverables)

 • (HRM Improvement) ... .. 2546


5349634

/


5349634


5349634


5349634

HR

Scorecard


5349634

 • Facilitator

 • .. ()


5349634

(Strategy Map)

 • 5

 • HR Scorecard


5349634

(Gap Analysis)

1: 5


5349634

- (Force Field Analysis)

1. - / .

33


5349634

- (Force Field Analysis)

2.


5349634

35


5349634

/

36


5349634

..

 • HR

 • HR


5349634

4

Strategy Development & Leadership

HR

Workforce Management

Process Management

Transaction Processing


5349634

HR

 • /

 • /


5349634

/

1. HR 2. HR / 3.


5349634

/

 • (Diversity Management)5. HR / 6. HR Professional / HR


5349634

/

7. HRM8. e-HR9. HR Outsourcing


 • Login