โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ณรงค์ศักดิ์เลี่ยมพระ - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 10

  • 230 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ณรงค์ศักดิ์เลี่ยมพระ. จัดทำโดย 1. นายคุณากร เรือง ผึ้ง เลขที่ 1 2. นาย ชานน ชู อินทร์ เลขที่ 2 3. นาย นันท วุฒิ วิวัฒน์ ยุวะ ถาวร เลขที่ 6 เสนอ คุณครู จงรัก เทศนา

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ณรงค์ศักดิ์เลี่ยมพระ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2932003

1. 1

2. 2

3. 6

33231


2932003


2932003

2534 21


2932003

57

130

: 056-571439

:


2932003

130

()


2932003

-

1. 2. 3. 3 0.5 4.

5.

-

1. 2. 3. 4. 5. 6.

-

1. 3

2.

3.

4. .

5. 0.5 2

6. 0.5

7. 5

8. 5

9.

10.


2932003


2932003


2932003

-

-

-

-

-


2932003


  • Login