Diskusjonsaften i oslo milit re samfund oblt nils arne skaret sjef hv 05 13 desember 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund Oblt Nils Arne Skaret Sjef HV-05 13 desember 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund Oblt Nils Arne Skaret Sjef HV-05 13 desember 2010. Heimevernet - en støttespiller og tilrettelegger. Heimevernet er en militær sikringsstyrke som legger forholdene til rette for innsatsstyrker. Det er flere som gjør det samme: INI E-tjenesten FLO

Download Presentation

Diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund Oblt Nils Arne Skaret Sjef HV-05 13 desember 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diskusjonsaften i Oslo Militære SamfundOblt Nils Arne SkaretSjef HV-0513 desember 2010


Heimevernet - en støttespiller og tilrettelegger

 • Heimevernet er en militær sikringsstyrke som legger forholdene til rette for innsatsstyrker.

 • Det er flere som gjør det samme:

  • INI

  • E-tjenesten

  • FLO

 • FOH gir operative føringer og leder ALLE operasjoner.

 • Distriktssjef er FOHs mann ute i fylkene.


Påstand 1:

 • ”Hæren og Heimevernet er blitt så like”


Heimevernet

Evne/kapasitet:

Styrkebeskyttelse,

Objektsikring

OK

Sjømil og land mil evne

Høy utholdenhet

Hæren

Evne/kapasitet: Warfighting

Lav utholdenhet

Ulike kapabiliteter


Hæren

Sentralisert

UTOPS

Heimevernet

Desentralisert

Forsvarer norsk territorie

Fokus på kystsonen

Samfunnssikkerhet

Siv/mil samvirke

Ulikt fokus


Heimevernet

Billig løsning ved bruk av reservemannskaper iht HV-loven

Skaper i dag en folkelig forankring av Forsvaret.

Hæren

Profesjonalisering.

Hærreserve 2012

Ulike løsninger


Hærløsning:

Kadre vha kontrakter

Årlig trening og kurs

HV-løsning:

HV-loven

9 dg trening/år + kurs

Ny Hærreserve

Heimevernet har etablert et system for styrkeoppbygging

- Bygg videre på det!


VERNER

VOKTER

VIRKER


 • Login