Forsknings og utdanningssamarbeid med brasil erfaringer og muligheter fremover
Download
1 / 12

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover. Benedicte Bull, Senter for Utvikling og Miljø / NorLARNet , Universitetet i Oslo. Oppsumering. Kontekst for økt Brasil samarbeid Politiske føringer Målsetninger på norsk og brasiliansk side

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover' - christine-thulani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forsknings og utdanningssamarbeid med brasil erfaringer og muligheter fremover

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover

Benedicte Bull, SenterforUtviklingogMiljø/NorLARNet, Universitetet i Oslo


Oppsumering
Oppsumering muligheter

 • Kontekstforøkt Brasil samarbeid

  • Politiskeføringer

  • Målsetningerpånorskogbrasilianskside

 • Nåværendesamarbeidmed Brasil

 • Hindreforøktsamarbeidmed Brasil

 • Tiltakfor å økeomfangetavsamarbeidet

 • Basertpårapporten: Cooperationand exchange between Norway and Brazil on Research and Higher Education, Thomas ConradiGranli and Benedicte Bull, 7.3.2012


Politiske f ringer p kt samarbeid med brasil
Politiske føringer på økt samarbeid med Brasil muligheter

 • Bakgrunn: sterkt økende politisk interesse for etablering av nært samarbeid med Brasil på flere områder.

 • Brasil en ny stormakt, men med betydelige etterslep innen forsking og utdanning.

 • MOU av mars 2008 mellom Teknologi- og vitenskapsdepartementet i Brasil og Kunnskapsdepartementet, Norge.

 • Regjeringens Brasil strategi (2011):

  • Kunnskapssamarbeid med Brasil prioritert som et middel til:

   • Åstyrke langsiktig norsk-brasiliansk politisk-økonomisk samarbeid

   • Fremme norsk forskning på prioriterte felt

   • Sikre norske bedrifter tilgang på kvalifisert arbeidskraft

  • Prioriterte tema: olje, energi og gass, maritim vitenskap, fisk og akvakultur, klima og miljø, utvikling og utenrikspolitikk, og urfolk.


Brasilianske prioriteringer
Brasilianske prioriteringer muligheter

 • Sikre teknologi og kunnskapsutvikling for Brasils utviklingsstrategi

 • Sikre tilgang til kvalifisert personell i nøkkelsektorer

 • Prioritert program Vitenskap uten grenser (Ciencia Sem Fronteiras – CSF):

  • Målsetning å sende ut 75 000 brasilianske studenter til utenlandske universitetet er innenfor gitte fagfelt

  • Finansiering på ca. 10 milliarder NOK

  • Høyt prioritert fra den Brasilianske regjeringens side

  • SIU og Forskningsrådet i dialog med forsknings/høyere utdanningsmyndigheter (CAPES/CNPq)

  • De «fem store» (USA, Frankrike, Tyskland, England og Italia) blir prioritert i første omgang.-


Utveksling og samarbeid i dag
Utveksling og samarbeid i dag muligheter

 • 15 forskningoghøyereutdanningsinstitusjonerharformalisertbilateraltsamarbeid med 25

 • Påtrossavdetteerutvekslingavstudenterogakademisk stab på et beskjedentnivå.

 • AntallBrasilianeresomgjennomfører en PhD I Norgeerlavt, men antalletgjeste-PhD ogungeforskerepågjesteoppholdharøktpga. Yggdrasilprogrammetfra 2009.

 • Forskningssamarbeid med en rekkenorskeinstitusjoner men med enkelteunntak (f.eks SINTEF, IRIS) lite institusjonalisertoglangsiktig


Antall utenlandske studenter og utvekslingstudenter i norge fra brics land 2003 2011
Antall utenlandske studenter og muligheter utvekslingstudenter i Norge fra BRICS-land 2003-2011

Utenlandske studenter

Utvekslingsstudenter

Antall phd studenter og yngre forskere fra brasil p opphold i norge med yggdrasil stipend
Antall programPhD studenter og yngre forskere fra Brasil på opphold i Norge med Yggdrasil stipend


Hovedhindre for kt samarbeid og utveksling
Hovedhindre program for økt samarbeid og utveksling

Hindre for student utveksling

Hindre for forskningssamarbeid

Manglendefinansieringskilder

Visa-byråkrati

 • Manglendefinansieringskilder

 • Språkbarrierer

 • Manglendeinformasjon/tradisjon

 • Visa-byråkrati


Hvordan sikre kt samarbeid med brasil
Hvordan å sikre økt samarbeid med Brasil program

 • Rask etableringavfellesaktivitetermellombrasilianskeforsknings- oghøyereutdanningsinstitusjoner (CAPES ogCNPq) og SIU ogNorgesForskningsråd.

 • En norsk partner børutpekesogbegynnearbeidet med å få en kontraktinnenfor CSF programme. Norgebørkunnemottaiallefall 100 bachelor/masterstudenterog 10 PhD kandidaterinnen 2013.

 • Man børetablere permanent tilstedeværelse I Brasil for å sørge for bedreinformasjonomnorskestudiesteder, evt. påmodellavdetnederlandskeNeso (www.nesobrazil.org).


ad